Actualitate

AJOFM Bistrița-Năsăud: 210 locuri de muncă la Bursa de vineri, 18 octombrie

Vineri 18 octombrie, începând cu ora 10.00, la sediul Agenției Județene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistrița-Năsăud din Bistriţa se va desfăşura Bursa locurilor de muncă pentru absolvenţi.

Bursa are drept scop facilitarea accesului tinerilor la locurile de muncă disponibile pe piaţa muncii şi interacţiunea directă a acestora cu agenții economici şi de a purta discuții preliminare înaintea interviului propriu-zis (concurs, proba de lucru). Scopul final urmărit este acela ca un număr cât mai mare de persoane să poată găsi un loc de muncă corespunzător pregătirii lor profesionale, informează AJOFM Bistrița-Năsăud.

La acestă Bursă pot participa toate persoanele care se află în căutarea unui loc de muncă.

Până la această dată, un număr de 25 agenţi economici au confirmat participarea la bursă, aceştia oferind 210 locuri de muncă vacante, după cum urmează:

• Pentru persoanele cu studii superioare – 21 locuri de muncă vacante;

• Pentru persoanele cu studii medii şi profesionale – 135 locuri de muncă vacante;

• Pentru muncitori necalificați – 54 locuri de muncă.

Principalele ramuri de activitate în care sunt oferite locurile de muncă vacante sunt: fabricarea autovehiculelor de transport rutier, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente, fabricarea produselor din cauciuc şi a maselor plastice, industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, lucrări speciale de construcții, fabricarea echipamentelor electrice, lucrări de instalatii electrice, industria alimentară, comerţ cu ridicata şi amănuntul, tranzacţii imobiliare, etc.

Principalele meserii aferente locurilor de muncă oferite pentru persoanele cu studii superioare sunt: inginer auto, inginer electric, inginer producţie, inginer calitate, inginer automatist, inginer electromecanic, inspector resurse umane, etc.

Principalele meserii aferente locurilor de muncă oferite pentru persoanele cu studii medii şi profesionale sunt: lăcătuş mecanic, operator maşini CNC, sudor, electrician, vopsitor industrial, consilier service, mecanic auto, spălător auto, tinichigiu auto, facturist, şofer autocamion, agent vânzări, automacaragiu, operator extrudere, trefilator, gestionar marfă, operator-dispecer, responsabil transport, şofer autobuz, pavator, ambalator manual, confecționer articole hârtie, maşinist operator utilaje, electromecanic, femeie de serviciu, operator mase plastice, frezor, sculer matrițer, strungar, zidar roşar tencuitor, electrician în construcţii, lucrător depozit, ștanțator, stivuitorist, tipograf, magaziner, confectioner tâmplărie din aluminiu și mase plastice, tâmplar universal, reglor maşini de prelucrare mase plastice, cofetar, patiser, ajutor bucătar, ajutor ospătar, bucătar, menajeră, ambalator manual, muncitor necalificat, etc.

Bursa locurilor de muncă din 18 octombrie se adresează deopotrivă absolvenților de învăţământ şi persoanelor aflate în căutarea unui loc de muncă care doresc să devină active pe piaţa muncii.

În 1 octombrie, AJOFM anunța că începând cu data absolvirii cursurilor, în anul școlar 2018-2019, în evidenţele Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă Bistriţa- Năsăud s-au înregistrat 374 de absolvenţi, din care 107 s-au încadrat deja în muncă și 79 beneficiază de indemnizație de șomaj.

Absolvenţii instituţiilor de învăţământ înregistraţi la agenţie beneficiază de informare şi consiliere profesională, mediere pentru identificarea unui loc de muncă, precum şi de facilităţi financiare. De asemenea, în scopul asigurării mobilităţii şi reintegrării pe piaţa muncii, absolvenţii pot participa la programe de formare profesională.

Înregistrarea absolvenților la agenție, ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, este o etapă prealabilă și obligatorie în vederea obținerii facilităţilor acordate potrivit Legii nr. 76/2002 privind privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă.

Dintre facilitățile acordate absolvenților pentru stimularea încadrării în muncă și stimularea mobilității, AJOFM Bistriţa-Năsăud acordă prima de încadrare și primele de mobilitate. La rândul lor, angajatorii beneficiază de subvenții din partea AJOFM Bistriţa-Năsăud la încadrarea în muncă a absolvenților. “Angajatorii care încadrează în muncă, pe durată
nedeterminată, absolvenţi ai unor instituţii de învăţământ primesc lunar, pe o perioadă de 12 luni, pentru fiecare absolvent încadrat, o sumă în cuantum de 2.250 lei/lunar”.

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.