Actualitate

APIA: Pentru câți fermieri s-a aprobat plata avansului. Ce sume s-au cheltuit până acum

APIA Bistrița-Năsăud, instituție condusă de Emil Scurtu, informează că până la această dată a fost aprobată plata avansului pentru 23.409 fermieri din județ. Banii  se vor regăsi în conturile fermierilor în următoarele zile:

APIA Bistrița Năsăud

 

Nr. cereri campania 2017 Plăți avans
Centrul Local Bistrița 5455 4264
Centrul Local Beclean 6996 5896
Centrul Local Lechința 3442 2768
Centrul Local Năsăud 9321 5995
Centrul Local Teaca 3285 2609
Centrul Local Rodna 2881 1762
Centrul Județean 291 115
Total 31671 23409

Plățile aferente campaniei 2017 se vor încheia la data de  30 iunie 2018.

În cursul anului 2017, APIA a mai efectuat plăți pentru campaniile anterioare (2014, 2015, 2016), aferente cererilor unice de plată:

Nr crt.    Reprezentând Sume Ron
1 Decizie de plată Campania 2016 135084048,8
2 Decizie de plată SAPS Campania 2014 12106,39
3 Decizie de plată SAPS Campnaia 2015 3908205,27
4 Notă avans Campania 2014 1537,25
5 Notă avans Campania 2015 5944,49
6 Notă avans Campania 2016 4870469,95
  Total 143882312,2

După activitatea de  primire, înregistrare, verificare, control administrativ, control pe teren și teledetecție, urmează calcularea și aprobarea plăților pentru măsurile de sprijin pe suprafață. Până la plata avansului, APIA a eliberat adeverinţe pentru beneficiarii schemelor de plată gestionate în cadrul Campaniei 2017, în vederea accesării de  credite pentru finanţarea activităţilor curente, de la instituţiile bancare și non-bancare care au încheiat convenţii cu APIA, valoarea creditului acordat fiind de până la 80% din valoarea sumei calculate conform adeverinţei eliberate de APIA. În acest sens s-a eliberat un număr de 284 adeverințe.

Începând cu data de 16 octombrie 2017, APIA derulează plăți în avans pentru fermierii care au depus cereri unice de plată în anul 2017 si reprezintă 70% din schema de plată. Aceste plăți sunt finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA) și Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR). Termenul limită pentru plățile în avans este 30 noiembrie 2017, urmând ca de la 1 decembrie 2017 să înceapă plățile regulare.

Totalul plăților efectuate, pâna la această dată, în cursul anului 2017, este de 145.865.160,7 lei.

Schemele de plată pentru avans sunt următoarele:

  1. Schema de Plată Unică pe Suprafaţă SAPS  = 97,2452 euro/ha
  2. Plata redistributivă (PR)

–  nivelul l (1 – 5 ha)    =   5,0000 euro/ha

–  nivelul ll (5,01 – 30 ha) = 48,3251 euro/ha

  1. Plata pentru practici agricole benefice pentru climă și mediu = 57,1745 euro/ha
  2. Plata pentru tinerii fermieri = 24,3113 euro/ha
  3. Sprijin cuplat ovine = 22,8572 euro/cap animal
  4. Sprijin cuplat caprine = 22,8572 euro/cap animal
  5. Măsura 214 Plăți pentru agro-mediu PNDR 2007-2013

P1 – Pajişti cu Înaltă Valoare Naturală  =124 €/ha

P1.2 – Practici agricole tradiţionale = 58 €/ha

P3.1 – Pajişti Importante pentru Păsări Crex crex = 209 €/ha

P4 – Culturi verzi = 130 €/ha

P5.1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ)=162 €/ha

P5.2 – Legume (inclusiv ciuperci şi cartofi) = 335 €/ha

P5.3 – Livezi  = 393 €/ha

P5.4 – Vii = 393 €/ha

P5.5 – Plante medicinale şi aromatice = 270 €/ha

  1. Măsura 10 Agromediu și climă PNDR 2014-2020

P1 – Pajiști cu înaltă valoare naturală = 142 €/ha

P2 – Practici agricole tradiţionale:

P2.1 – Lucrări manuale pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe = 100 €/ha

P2.2 – Lucrări cu utilaje uşoare pe pajişti permanente utilizate ca fâneţe =  21 €/ha

P3 – Pajişti importante pentru păsări:

P3.1 Crex crex:

P3.1.1 – Lucrări manuale pe pajişti importante pentru Crex crex = 310 €/ha

P4 – Culturi verzi = 128 €/ha

Măsura 11 Agricultură ecologică  PNDR 2014-2020

Submăsura 11.1 Sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică

P1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) aflate în conversia la agricultura ecologică = 293 €/ha

P2 – Legume aflate în conversia la agricultura ecologică = 500 €/ha

P3 – Livezi aflate în conversia la agricultura ecologică = 620 €/ha

P4 – Vii aflate în conversia la agricultura ecologică = 530 €/ha

P5 – Plante medicinale şi aromatice aflate în conversia la agricultura ecologică = 365 €/ha

P6 – Pajişti permanente

Sub-pachetul 6.1 = 124 €/ha

Sub-pachetul 6.2 = 87 €/ha

Submăsura 11.2 – Sprijin pentru menţinerea practicilor de agricultură ecologică

P1 – Culturi agricole pe terenuri arabile (inclusiv plante de nutreţ) certificate în agricultura ecologică = 218 €/ha

P2 – Legume certificate în agricultura ecologică = 431 €/ha

P3 – Livezi certificate în agricultura ecologică = 442 €/ha

P4 – Vii certificate în agricultura ecologică = 479 €/ha

P5 – Plante medicinale şi aromatice certificate în agricultura ecologică = 350 €/ha

P6 – Pajişti permanente

Sub-pachetul 6.1 = 111 €/ha

Sub-pachetul 6.2 = 78 €/ha

  1. Măsura 13 Plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice PNDR 2014-2020

M13.1 – plată compensatorie în zona montană = 97 €/ha

M13.2 – plată compensatorie pentru alte zone care se confruntă cu constrângeri          naturale semnificative = 62 €/ha

M13.3 – plată compensatorie pentru alte zone afectate de constrângeri specifice = 75 €/ha

În campania 2017, la APIA Centrul Județean Bistrița Năsăud, prin Serviciul Măsuri Specifice, Serviciul Autorizare Plăţi și Centrele  locale, s-au depus cereri de sprijin pe diferite scheme de plată după cum urmează:

Serviciul Măsuri  Specifice

Plăți aferente Campaniei 2017

Nr crt Denumire schemă de plată Nr cereri Plăți efectuate Ron
1 Ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor – ameliorarea raselor de animale (2017) 2 665.984,70
2 Ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină (trim I şi trim II 2017) 454 1.219.268
3 Măsura 215- Plăţi în favoarea bunăstării animalelor – pachet a) – porcine 2 2.690.670
4 Măsura 215- Plăţi în favoarea bunăstării animalelor – pachet b) – păsări 3 650.120
5 Ajutor de adaptare excepţional destinat producătorilor de lapte 866 2.131.284
6 Programul Naţional Apicol 2017 29 274.219,61
7 Ajutor comunitar – Lapte în şcoli – sem I – an şcolar 2016- 2017 1 207.549,18
8 Renta viageră 30 34.031,87
Total   1387 7.873.127,36

Plăți aferente campaniei 2016, efectuate în campania 2017:

Nr crt Denumire schemă de plată Nr cereri Plăţi efectuate Ron
1 Ajutor financiar acordat pentru reducerea producţiei de lapte 3 18.701,97
2 Ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor – ameliorarea raselor de animale (decembrie 2016) 2 104.082,82
3 Ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină (trim IV 2016) 102 155.977
4 Asigurarea recoltei plantaţiilor viticole cu soiuri de struguri pentru vin (2016) 1 1592.5
5 Ajutor comunitar – Mere în şcoli – sem II – 2016 1 228.175,9
6 Restructurarea şi reconversia plantaţiilor viticole (2016) 1 677.866,86
7 Măsura de prevenire şi gestionare crize în sectorul fructelor (2016) 1 7.324,11
Total   111 1.193.721,16

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.