Social

APM a dat undă verde modernizării drumului ”Poarta Transilvaniei”

În urma solicitării de emitere a acordului de mediu depusă de Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, Agenţia pentru Protecţia Mediului BN a decis că proiectul de modernizare a DJ 172 D (Poarta Transilvaniei) nu se supune evaluării impactului asupra mediului și nu se supune evaluării adecvate, dându-și astfel OK-ul pentru continuarea demersurilor. Pentru realizarea proiectului, din bani europeni și din surse proprii, s-a obținut și avizul custodelui sitului Cușma.

Agenţia pentru Protecţia Mediului Bistriţa-Năsăud și Consiliul Județean BN anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului şi fără evaluare adecvată, pentru proiectul: ”Modernizare DJ 172 D, km 0+000-92+862 Mureșenii Bârgăului (DN 17) – Lac Colibița – Colibița – Bistrița Bârgăului – Prundu Bârgăului (DN 17) – DN 17 – Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN 17 D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limită județ Suceava, județ Bistrița-Năsăud”, propus a fi amplasat în comunele Tiha Bîrgăului, Bistrița Bârgăului, Prundu Bârgăului, Josenii Bârgăului, Ilva Mică, Poiana Ilvei, Măgura Ilvei, Ilva Mare, Lunca Ilvei, Maieru, intravilan și extravilan, judeţul Bistriţa-Năsăud, titular: Consiliul Județean BN.

În decizie se mai arată că materialele necesare pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi depozitate numai în locuri special amenajate, în afara siturilor Cuşma și Someșul Mare Superior, astfel încât să se asigure protecţia factorilor de mediu. Amplasamentul proiectului nu afectează habitatele naturale şi/sau specii sălbatice de interes comunitar și nu conduce la o deteriorare semnificativă sau  pierderea totală a unor habitate naturale de interes comunitar. Pe amplasamentul proiectului nu există habitate naturale și specii de interes comunitar, care pot fi afectate semnificativ de inplementarea proiectului. Din analiză nu rezultă un impact semnificativ asupra siturilor Natura 2000 Cuşma și Someșul Mare Superior.

În iulie, CJ a aprobat  documentația pentru avizarea lucrărilor de intervenţie (DALI) şi indicatorii tehnico-economici aferenţi acestui obiectiv. 

Perioada de execuţie a investiţiei este estimată la 30 de luni: Sector 1 – km 0+000 – 5+093 (Mureșenii Bârgăului – lac Colibița) – 15 luni, Sector 2 – km 11+584 – 35+055 (Colibița – lac Colibița – Bistrița Bârgăului – Prundu Bârgăului (int. cu DN 17) – 30 de luni, Sector 3 – km 40+732 – 54+842 (int. DN 17 Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică) – 20 de luni, Sector 4 – km 56+556 – 75+353 (Ilva Mică int. cu DN 17 D – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei) – 22 de luni, Sector 5 – km 75+353 – 92+862 (Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – limita sit Natura 2000, zona cabanei Silhoasa) – 24 de luni. Sectorul 6 – km 92+862 – 99+476 (Lunca Ilvei – lim. jud. Suceava) – nu face parte din documentație, fiind situat în situl de importanță comunitară Natura 2000 – ROSCI101 Larion.

Valoarea totală a investiţiei (cu TVA) este de 506.181.551 lei, din care investiția de bază – 440.701.735 lei: Sector 1 – 36.216.626 lei, Sector 2 – 172.935.328 lei, Sector 3 – 84.649.176 lei, Sector 4 – 108.861.018 lei, Sector 5 – 103.597.522 lei.

Eșalonarea investiției de bază: 228.363.693 lei în primul an, 183.207.409 lei în al doilea an și 30.407.186 lei în al treilea an.

Lungimea drumului este de 85,5 km. Sunt prevăzute: podeţe – 285 buc., șanţuri și rigole – 103.031 m, dren longitudinal – 9.939 m, ziduri de sprijin (gabioane și ziduri din beton armat) – 21.962 m, consolidări de versanți (piloți, pământ armat, ziduri ancorate) – 1.719 m, poduri – 25 buc.

Consiliul de Dezvoltare Regională NV a aprobat în aprilie proiectul strategic de transport Transilvania Nord, în care este inclus și drumul ”Poarta Transilvaniei”. Traseul regional se bazează pe baza analiza conectivităţii la reţeaua TEN-T şi necesitatea conectării zonelor turistice şi industriale la reţea prin intermediul unei reţele secundare de drumuri judeţene viabile (cu stare tehnică adecvată). În funcţie de finanţările existente, proiectul va putea fi finanţat integral sau parţial din Programul Operaţional Regional 2014-2020.

CJ Bistriţa-Năsăud a comasat anul trecut patru drumuri judeţene, DJ 173 D, DJ 173 A, DJ 172 C şi DJ 172 D, într-unul singur. În urma comasării, traseul DJ 172 D arată astfel: Mureşenii Bârgăului (DN 17) – Lac Colibiţa – Colibiţa – Bistriţa Bârgăului – Prundu Bârgăului (DN 17) – Josenii Bârgăului – Strâmba – Ilva Mică (DN 17 D) – Poiana Ilvei – Măgura Ilvei – Ilva Mare – Lunca Ilvei – lim. jud. Suceava, cu lungimea de 85,5 km.

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS