Economie

Care sunt termenele limită de depunere a situațiilor financiare pentru anul 2023

Administrația Județeană a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud informează contribuabilii că termenele pentru depunerea situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023 diferă, în funcție de tipul entității raportoare.

29 mai 2024 (150 de zile de la închiderea exercițiului financiar) este data limită de raportare de către:

 • societățile comerciale   
 • societățile/companiile naționale
 • regiile autonome
 • institutele naționale de cercetare-dezvoltare
 • persoanele juridice străine care au locul de exercitare a conducerii efective în România
 • subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, cu excepţia subunităţilor deschise în România de societăţi rezidente în state aparţinând Spațiului Economic European

29 aprilie 2024 (120 de zile de la încheierea exerciţiului financiar) este data limită de raportare de către:

 • persoanele juridice fără scop patrimonial de utilitate publică
 • organizaţii sindicale şi patronale
 • CAR unităţi militare
 • CAR salariaţi înfiinţate potrivit Legii 122/1996
 • uniuni teritoriale salariaţi înfiinţate potrivit Legii 122/1996
 • Uniunea Naţională a Caselor de Ajutor Reciproc ale Salariaţilor din România, înfiinţată în baza Legii 122/1996

Situaţiile financiare încheiate la 31 decembrie 2023 se depun la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor sau la oficiile poştale, prin scrisori cu valoare declarată, în format hârtie şi în format electronic sau se transmit numai în forma electronică, pe portalul www.e-guvernare.ro, având ataşată o semnătură electronică extinsă.

Pe perioada lichidării, persoanele juridice aflate în lichidare depun o raportare contabilă anuală în termen de 90 de zile de la încheierea anului calendaristic, iar entitățile care nu au desfășurat activitate de la constituire până la sfârșitul exercițiului financiar de raportare, au obligația depunerii unei declarații pe propria raspundere (formular S1046) în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

Se menține obligația întocmirii și depunerii situațiilor financiare anuale aferente exercițiului financiar 2023, în conformitate cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991, pentru contribuabilii care nu au desfășurat activitate în anul de raportare 2023, dar au desfășurat activitate după înființare, în exercițiile  financiare anterioare celui de raportare.

O.U.G. nr.115/2023 introduce o nouă condiție tranzitorie pentru aplicarea sistemului de impunere pe veniturile microîntreprinderii în anul  fiscal 2024 și anume depunerea până la data de 31 martie 2024 inclusiv, a situațiilor financiare anuale restante, respectiv pentru exercițiul financiar al anului 2022 și/sau  exercițiile financiare anterioare anului 2022.

Așadar, nu este instituită o derogare de la termenul de depunere pentru situațiile financiare anuale aferente exercițiului financiar al anului 2023, prevăzut în Legea contabilității nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

AJFP Bistrița-Năsăud recomandă depunerea în formă electronică, în vederea eficientizării procesului de depunere  ṣi prelucrare a situaƫiilor financiare anuale.

Nedepunerea situațiilor financiare anuale în termenul legal menționat , la unitațile teritoriale ale Ministerului Finanțelor se sancționează conform prevederilor art.42 din Legea nr.82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Baza legală: OMF nr. 5394/2023 privind principalele aspecte legate de întocmirea şi depunerea situaţiilor financiare anuale şi a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor, Legea nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS