Actualitate

Cât a încasat municipalitatea din impozite și taxe

Bugetul general de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2020 a fost aprobat în februarie la nivelul sumei de 329.557.000 lei la venituri şi 335.991.000 lei la cheltuieli.

Epidemia de coronavirus care a dus la instituirea stării de urgență și a afectat mediul de afaceri a influențat și nivelul veniturilor realizate în primele șase luni ale anului de municipalitate.

Execuţia pe buget la data de 30 iunie 2020 se prezintă astfel, conform raportului municipalității supus aprobării Consiliului Local:

– mii lei –

IndicatorBuget total 2020Buget trim. II  2020Realizari 30.06.2020% realizare
Venituri total d.c.321,530.00201,758.00121,768.0037.87%
        – Sectiunea de functionare170,074.0099,574.0090,595.0053.27%
        – Sectiunea de dezvoltare151,456.00102,184.0031,173.0020.58%
Cheltuieli total d.c.326,467.00206,694.50109,376.0033.50%
        – Sectiunea de functionare171,989.00101,488.5079,353.0046.14%
        – Sectiunea de dezvoltare154,478.00105,206.0030,023.0019.44%

”Veniturile proprii, sunt realizate în procent de 50,53% față de prevederile estimate la nivelul anului 2020. La unele categorii procentul de realizare este mai ridicat: ”Impozit și taxă pe clădiri persoane fizice” – 72,04%, ”Impozit și taxă pe teren persoane fizice” – 71,25%, față de prevederile estimate.

Aceste încasări se datorează în principal bonificaţiei de 10% de care beneficiază contribuabilii ce își achită impozitele și taxele până la data de 31 martie pentru întregul an, termenul fiind prelungit până la data de 30 iunie.

La cheltuielile de dezvoltare procentul de realizare este mic, datorită adoptării în luna februarie a bugetului, urmând derularea procedurilor de achiziţii în perioada următoare, precum și  datorită perioadei de timp friguros, în mare parte execuția lucrărilor  începând cu 15 martie. După depășirea perioadei de timp friguros au fost executate lucrări în lunile aprilie, mai, iunie, însă s-au făcut plăți numai pentru aprilie și mai, urmând că lucrările executate în luna iunie să fie plătite în iulie.

 După semnarea contractelor de finanțare (Linia verde, Reconfigurarea axei de transport public pe traseul str. Gării – B-dul Decebal – str. Andrei Mureşanu – str. Năsăudului, Centru Intermodal de transport public str. Gării – Tărpiului – Industriei) a urmat procedura de avizare a proiectelor tehnice și numai după avizarea acestora de cătreautoritatea de management  a putut fi demarată procedura de achiziție lucrări.

Termenul mare de derulare a procedurilor de achiziții (incluzând perioada de contestații) până la semnarea contractelor de servicii și lucrări (Amenajare pistă de cicliști în municipiul Bistrița – etapa I ), reluarea procedurilor datorată neprezentării ofertanților au determinat realizarea cheltuielilor de capital în procentul mai sus menționat. De asemenea, pentru contractele finanțate prin PNDL, plățile s-au făcut cu un decalaj de 40-60 zile după  depunerea situațiilor de lucrări”, explică municipalitatea.

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.