Actualitate

ISJ: Funcțiile de director și director adjunct, scoase la concurs. Câte posturi sunt disponibile în BN

ACTUALIZARE Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Năsăud anunță organizarea concursului pentru funcțiile de director și director adjunct în 114 unități de învățământ (grădinițe, școli gimnaziale, colegii, licee, centre de educație incluzivă, Palatul Copiilor, cluburi ale copiilor). Sunt disponibile 114 funcții de directori și 37 de posturi de director adjunct.

Dosarele candidaților se vor depune electronic până în 2 octombrie 2016. Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie 2016. Probele de interviu și evaluare a curriculum-ului vitae se vor desfășura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie 2016 în locațiile stabilite de inspectoratul școlar.

7 octombrie 2016 – Afișarea rezultatelor verificării îndeplinirii condițiilor de înscriere. 18 noiembrie 2016 – Afişarea rezultatelor concursului. 21-23 noiembrie 2016 – Depunerea contestaţiilor. 24 noiembrie – 9 decembrie 2016 – Soluţionarea contestaţiior şi afişarea rezultatelor finale. 16 decembrie 2016 Validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale și transmiterea acestora la MENCȘ.

Click pentru a vedea posturile scoase la concurs anunt-concurs-directori-si-dir-adj

”De opt ani nu s-au mai organizat concursuri şi nu putem decât să ne bucurăm că intrăm într-o normalitate în care directorul intră în direcţiune în urma unui concurs, după care va avea un contract de management educaţional cu ISJ şi un contract administrativ-financiar cu autoritatea locală, respectiv primarul comunei sau oraşului, chestiune care limpezeşte o mulţime de atribuţii şi poziţionări faţă de patrimoniul şcolii. Ne dorim să fie o competiţie corectă, onestă, deschisă între toţi profesorii experţi care îşi doresc funcţia de director şi care fac un pas în faţa colegilor lor şi se înscriu la concurs. Va fi departajarea prin proba scrisă şi interviul care va urma. Vă dorim mult succes şi putere de muncă” – inspectorul școlar general Camelia Tabără

ȘTIREA INIȚIALĂ Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar a fost aprtobată.

Concursul are două componente: una naţională şi una locală. Prima componentă presupune susţinerea unei probe scrise, care constă în rezolvarea în maximum 120 de minute a unui test-grilă cu itemi elaboraţi de Ministerul Educaţiei Naţionale şi Cercetării Ştiinţifice. Cu acest prilej vor fi evaluate aptitudinile cognitive şi competenţele manageriale ale candidaţilor, ambele cu o pondere de 50%. Ulterior, la nivelul comisiilor judeţene şi cu monitorizarea observatorilor desemnaţi de minister, candidaţii vor susţine alte două probe: analiza CV-ului (realizată în plenul comisiei de concurs, în prezenţa candidatului, prin acordarea de puncte potrivit criteriilor şi punctajelor prevăzute de metodologie şi pe baza documentelor din dosarul de înscriere care dovedesc cele afirmate în CV), respectiv interviu în faţa comisiei de concurs, în care se apreciază scrisoarea de intenţie, calitatea şi susţinerea de către candidaţia ofertei manageriale şi a unui plan operaţional pentru un an, cu o durată de maximum 30 de minute.

Pentru fiecare probă de concurs punctajul maxim este de 50 de puncte, iar punctajul minim de promovare a probei este de 35 de puncte. Sunt declaraţi „admişi” candidaţii care au realizat un punctaj de cel puţin 35 de puncte pentru fiecare probă şi din cumularea punctajelor celor trei probe de concurs, un punctaj total de cel puţin 105 puncte.

Este declarat „promovat” la concurs, candidatul „admis” care a obţinut cel mai mare punctaj total. În cazul egalităţii de punctaj, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba scrisă. Dacă şi în această situaţie egalitatea se păstrează, pentru unităţile de învăţământ cu filiera tehnologică, este declarat „promovat” candidatul care este de specialitate: inginer, economist, medic etc., după caz, iar la filiera vocaţională, cel care are specialitatea corespunzătoare profilului predominant al unităţii de învăţământ, iar pentru celelalte unităţi de învăţământ este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de interviu. Dacă şi în această situaţie egalitatea persistă, este declarat „promovat” candidatul care a realizat cel mai mare punctaj la proba de evaluare a Curriculumului Vitae.

Dosarele de concurs vor fi depuse electronic pe platforma informatică dedicată, în perioada 13 septembrie – 2 octombrie, potrivit Procedurii de înscriere electronică, disponibilă pe site-ul inspectoratului şcolar judeţean.

Proba scrisă va avea loc în data de 12 octombrie. Interviul şi evaluarea CV-ului se vor desfăşura în perioada 17 octombrie – 17 noiembrie. Afişarea rezultatelor concursului este programată în data de 18 noiembrie, fiind urmată de o perioadă alocată depunerii contestaţiilor: 21-23 noiembrie. Soluţionarea contestaţiior şi afişarea rezultatelor finale sunt prevăzute pentru intervalul 24 noiembrie – 9 decembrie 2016. Ultima etapă a concursului – validarea în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar a rezultatelor finale şi transmiterea acestora la minister – este programată în data de 16 decembrie 2016.

3 comentarii

  • La ODORHEI nu mai trebuie proba.Proba a dat directorul de acolo(in ultimi 6 ani).Poate merge inainte.Daca-l lasati poate bate un record pina la urma cu o MEGA problema din scoala.

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.