Actualitate

Ce proiecte sunt pe agenda Consiliului Local Bistrița în 31 august

Consiliul Local Bistriţa este convocat în şedinţă ordinară în data de joi 31 august, ora 13.00. Şedinţa va avea loc prin mijloace electronice de comunicare, respectiv prin intermediul platformei informatice Zoom, și va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook a municipalității.

Pe ordinea de zi figurează:

Alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Bistriţa.

Completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 176/17.08.2022 privind aprobarea participării la ”Programul privind creşterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public”, pentru obiectivul ”Creșterea eficienței energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistrița, etapa 2.1”.

Aprobarea prelungirii duratei a două contracte de închiriere a unor săli de clasă, proprietatea municipiului Bistrița, situate în incinta Colegiului Național “Andrei Mureșanu”, în vederea desfășurării procesului de învățământ, pentru anul școlar 2023-2024.

Modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 132/28.08.2018 pentru aprobarea proiectului “Linia verde de transport public utilizând mijloace de transport cu motor electric, hibrid sau normă de poluare redusă” şi a cheltuielilor legate de proiect.

Modificarea și completarea Hotărârii  nr. 70/12.05.2016  a  Consiliului Local al municipiului  Bistriţa pentru aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie a proiectului ”Restaurarea  Bisericii  Evanghelice C.A. Bistriţa în vederea introducerii sale în circuitul turistic internaţional” şi a cheltuielilor legate de  proiect, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operational Regional 2014-2020, Apelul de proiecte POR / 2016 / 5 / 5.1 /, cu modificările şi completările ulterioare.

Aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Bistriţa în domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud a unor suprafețe de teren din imobilele identificate în C.F. nr. 72968, nr.72923 și nr. 75512 Bistrița, situate pe coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică ”Modernizare DJ 173B, km 2+728 – 10+000, Bistrița-Tărpiu, jud. Bistrița-Năsăud”.

Declararea ca bunuri de uz și interes public local a unor imobile-teren situate în municipiul Bistrița și localitatea componentă Unirea, cu diferite destinații.

Modificarea Hotărârii nr. 157/28.11.2017 a Consiliului Local al municipiului Bistrița, privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare Colegiul Tehnic ”Grigore Moisil” – Corp A, B și C”, cu modificările ulterioare.

Aprobarea trecerii unui imobil-teren, situat în incinta Complexului Sportiv Polivalent din localitatea componentă Unirea, strada Aerodromului nr. 33, din domeniul public al Municipiului Bistrița în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare către Serviciul de Telecomunicații Speciale.

Aprobarea transmiterii în administrarea Colegiului Național ”Liviu Rebreanu” a unor spații situate în incinta Centrului Comunitar pentru Tineret ”CeTin” din str. Liviu Rebreanu nr. 18, proprietate publică a Municipiului Bistrița, ca urmare a derulării lucrărilor de reabilitare și modernizare a unității de învățământ.

Informarea secretarului municipiului Bistriţa privind unele probleme din domeniul urbanismului, împreună cu adresa care se va comunica Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi ISC Bucureşti, după analizarea în Comisia de urbanism şi Consiliul Local.

Completare la ordinea de zi:

Modificarea Organigramei, Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Direcției de Asistență Socială Bistrița.

Aprobarea înființării Cabinetului medical școlar – Punct de lucru la Liceul Tehnologic de Servicii Bistrița.

Aprobarea Actului Adițional nr. 2 la contractul de asociere încheiat între Județul Bistrița-Năsăud, Municipiul Bistrița, orașele și comunele din județul Bistrița-Năsăud pentru realizarea proiectului ”Management integrat al deșeurilor în județul Bistrița-Năsăud”.

3 comentarii

  • NOUĂ (9) proiecte mari și late pentru ședința ordinară. Completări la kaka-maka și actualizarea DALI la Biserica Evanghelică care trebuia să fie gata anul trecut și care a fost inaugurată fără să fie gata acum câteva luni. Au pus-o în 31 că trecea luna și nu bifau activitatea ca sa-și ia bănuții. Neapărat să își facă poze carismaticii și să le pună pe FB! Poate și una cum numără banii de indemnizație de ședință. De ce nu?
    În 30 August Consiliul Local Brașov are și el Ședința Ordinară. Tot pe aceeași indemnizație. ȘAPTEZECIȘIPATRU (74) de puncte pe ordinea de zi. Durează ore și ore și participă și cetățenii și nu le limitează nimeni timpul la cuvânt.

    17
    • Da, dar aia din Brașov n-au nimic de ascuns asta este marea diferență! Acolo jubse sifoneaza bani pe proiecte inutile care vad ca ne costă mai mult de cât fac!

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.