Economie

Ce puteţi face dacă seceta v-a distrus culturile

Având în vedere evenimentele meteorologice nefavorabile ce au dus la scăderea producţiilor la culturile însămânţate în toamnă anului 2011 şi a celor însămânţate în primăvară anului 2012, fermierii pot fi exoneraţi, prin invocarea situaţiei de forţă majora, de îndeplinirea totală sau parţială a obligaţiilor contractuale asumate.

Camerele de Comerţ şi Industrie din România sunt singurele instituţii abilitate de lege, pentru avizarea existenţei cazurilor de forţă majoră, necesară pentru aceste categorii de fermieri.

Lipsa ploilor are, anul acesta, efecte dezastruoase pentru întreaga economie. Este vorba despre mii de hectare de teren agricol afectate de secetă, recolte calamitate, incendii de pădure, scăderea debitului râurilor. Toate acestea îi afectează puternic pe agenţii economici care operează în agricultură şi industria agroalimentară. În aceste condiţii, pentru a veni în sprijinul fermierilor care nu şi-au îndeplinit sau nu-şi pot îndeplini, total sau parţial, obligaţiile asumate prin contract, faţă de partenerii contractuali ca urmare a secetei,  Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud eliberează avize de forţă majoră. Rolul acestora este de a exonera de răspundere contractuală, partea care invocă evenimentul de forţă majoră.

Camera de Comert şi Industrie Bistriţa este abilitată, în baza dispoziţiilor legale speciale instituite de  Legea nr. 335/2007 – a Camerelor de Comerţ din România, cu modificările şi completările ulterioare şi în baza prevederilor Statutului propriu, să elibereze, la cerere, pe baza unor acte temeinic justificate, avize de atestare a cauzei de forţă majoră. În accepţiunea noului Cod civil, art.1351(2), forţa majoră semnifică “orice eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil şi inevitabil”, independent de voinţa vreunei persoane implicată în raportul juridic, intervenit după naşterea obligaţiei, care face imposibilă executarea obligaţiei şi care înlătură răspunderea debitorului faţă de creditor. Avizul de existenţă a cazului de forţă majoră se emite de către CCI BN, la cerere, pe baza documentelor doveditoare depuse exclusiv de către solicitant

Solicitarea adresată Camerei de Comerţ trebuie să cuprindă: prezentarea faptică şi detaliată a evenimentului, a consecinţelor acestuia în relaţia cu partenerul contractual şi argumente juridice că evenimentul invocat reprezintă forţă majoră.

Contact: Adriana Deneş, Cristian Dunca, Compartiment Juridic, Bistriţa, Str. P. Ispirescu, nr. 15A, tel./fax: 0263-210039, e-mail: juridic@cciabn.ro, www.cciabn.ro

 Sursa: comunicat Camera de Comerţ şi Industrie Bistriţa-Năsăud

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.