Actualitate Recomandări

De ce durează atât eliberarea acordului de mediu. Sever Roman: Documentele sunt lacunare

”Recomand tuturor beneficiarilor de proiecte să vină la Agenția pentru Protecția Mediului și să obțină acordul de mediu din timp: Cu un certificat de urbanism, cu un plan de încadrare, un plan de situație, cu un tarif de 100 de lei și o notificare au demarat procedura și pot obține decizia de evaluare inițială și nu vom fi puși în situația de a respinge și nici primarii să-și asume emiterea unor autorizații de construire fără acord de mediu”, a spus directorul APM Bistrița-Năsăud, Sever Roman.

El a prezentat, în ultima ședință a Colegiului prefectural, ce prevede Legea nr. 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului.

Primul act administrativ este avizul de mediu care confirmă integrarea aspectelor de mediu într-un plan sau program – ex. PUG-uri, PUZ-uri, planuri pentru silvicultura – amenajamente forestiere, gestionarea deșeurilor. Nu s-au inregistrat situații deosebite în reglementare. În general, se acordă cu ușurință. Respingerile s-au emis în cazul în care titularul planului sau programului nu a pus la dispoziţia autorităţii pentru protecţia mediului toate informaţiile necesare emiterii avizului de mediu în termen de maximum un an de la data solicitării acestora, emiterea avizului de mediu se face cu reluarea întregii proceduri.

Al doilea este acordul de mediu, act administrativ prin care sunt stabilite condițiile și măsurile pentru protecția mediului care trebuie respectate în cazul realizării unui proiect – ex. școli, branșamente, construcție de drumuri, ferme de animale, rețele de apă și canalizare, proiecte de dezvoltare urbană-blocuri, parcări, proiecte de dezvoltare a unităților/zonelor industriale-hale și instalații industriale, etc.

Au nevoie de acord de mediu proiectele care pot avea efecte semnificative asupra mediului, procedura de evaluare a impactului asupra mediului realizându-se în trei etape, respectiv:  etapa de încadrare a proiectului în procedura de evaluare a impactului asupra mediului, etapa de definire a domeniului evaluării şi de realizare a raportului privind impactul asupra mediului și etapa de analiză a calităţii raportului privind impactul asupra mediului. Cele mai multe probleme aici apar.

”Practic s-a schimbat legea. Înainte era o HGR 445/2008 și acum e lege care a intrat în vigoare la 1 ianuarie 2019 și este mult mai restrictivă. Avem un articol în care ne este interzisă emiterea acordurilor de mediu pentru proiectele deja demarate sau finalizate. De aceea, recomandăm tuturor beneficiarilor să nu ajungem în situația de respingere a proiectelor dacă au început lucrările sau chiar le-au finalizat fiindcă nu avem altă alternativă. Se spune că un proiect este matur dacă are acord de mediu pentru că noi suntem ultimii care dăm aprobare înainte de autorizația de construire și atunci în Comisia de analiză tehnică, stabilită prin ordin de prefect, toate instituțiile avizatoare trebuie să exprime puncte de vedere în scris înainte și în ședință. Toate proiectele se supun observației și comentariilor publicului interesat. Sunt termene clare pentru depunerea de comentarii și observații”, a spus Sever Roman.

El a menționat că la aceste acorduri de mediu sunt trei etape: clasarea notificării (proiecte care nu sunt amplasate în arii naturale protejate și nu intră sub incidența Legii Apelor), decizia etapei de încadrare (care durează, de regulă, o lună) și emiterea acordului de mediu care uneori durează și un an și jumătate.

De ce durează atât de mult eliberarea acordului de mediu? Pentru că această Lege 292 ne ține strâns legat în procedură de colegii de la Apele Române. Depindem foarte mult de avizul lor și de cel al colegilor de la Agenția Națională de Arii Naturale Protejate. Nu este foarte greu de obținut, doar că, de cele mai multe ori, de la eliberarea Certificatului de urbanism trec câteva luni și beneficiarii sunt nemulțumiți că la noi durează o lună de zile emiterea acordului de mediu. Altă problemă pe care o întâmpinăm în activitatea noastră este că acele memorii tehnice de prezentare sunt slabe. Beneficiarii se plâng de noi că întindem lucrurile și noi spunem că documentele sunt slabe, lacunare, incomplete și atunci purtăm o corespondență. Este o realitate, în România, treaba aceasta, dar îi consiliem pe toți și până la urmă luăm cele mai bune decizii”, a spus Sever Roman, care a părezentat și un raport din acest punct de vedere.

El a explicat și de ce se dau decizii de respingere.

La verificarea amplasamentului unui proiect se constată proiecte aflate în diferite stadii de execuție și APM este obligată să dea decizie de respingere dacă titularul proiectului nu respectă termenele stabilite de APM pentru completare documentație sau titularul proiectului nu depune în cel mult 2 ani informațiile solicitate.

În situaţia în care, după emiterea acordului de mediu şi înaintea obţinerii aprobării de dezvoltare (autorizația de construcție), proiectul a suferit modificări, titularul proiectului este obligat să notifice în scris autoritatea competentă pentru protecţia mediului emitentă, cu privire la aceste modificări.

Nerespectarea prevederilor Legii 292/2018 de către titularii de proiecte publice sau private constituie contravenție şi se sancţionează cu amendă de la 7.500 lei la 15.000 lei – persoane fizice şi de la 50.000 lei la 100.000 lei – pentru persoane juridice. Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se fac de personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naţionale de Mediu.

Pentru încălcarea obligațiilor de realizare a proiectelor publice sau private, fără obținerea deciziei etapei de încadrare/acordului de mediu şi a aprobării de dezvoltare, se aplică titularilor și sancțiunea complementară de desfiinţare a lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială. Cheltuielile totale pentru efectuarea lucrărilor de desfiinţare şi aducerea terenului la starea iniţială sunt suportate de titularul proiectului. Încălcarea obligaţiilor de desfiinţare a lucrărilor şi aducerea terenului la starea iniţială, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau cu amendă de la 15.000 lei la 30.000 lei, pentru persoane fizice, şi de la 150.000 lei la 200.000 lei, pentru persoane juridice, având în vedere prevederile Legii nr 292 / 2018.

”Această lege transpune directiva europeană și este una organică”, a spus el.

Autorizația de mediu este un act administrativ prin care sunt stabilite condițiile și/sau parametrii de funcționare ai unei activități existente sau activități noi cu posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punere în funcțiune – conform listei de activități care se supun autorizării funcție de cod CAEN – ex. creșterea animalelor, fabricarea produselor lactate, tăierea și rindeluirea lemnului, fabricarea plăcilor, tuburilor și profilelor din material plastic, fabricare ambalaje, alimentare cu apă și canalizare.

Autorizația integrată de mediu este un act administrativ care acordă dreptul de a exploata o instalație care corespunde prevederilor privind prevenirea și controlul integrat al poluării – ex. depozite de deșeuri care primesc peste 10 tone/zi sau capacitatea totală de peste 25.000 tone, instalaţii chimice pentru producere de substanţe chimice anorganice de bază – oxid de plumb, producerea compușilor organici – materiale plastice (polimeri, fibre sintetice și fibre pe bază de celuloză). În județ s-au emis 7 astfel de autorizații integrate de mediu și nu s-au inregistrat situații deosebite în reglementare lor.

5 comentarii

  • Marieeee…. 500 dacă știi sa citești…spune ți și cu voce tare sa te auzi… sunt mii…))) apoi mai sunt câteva și ptr anunțuri și la arii… tot mii…)))

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.