Actualitate

CL Bistrița: Contractul cu Transmixt, prelungit ”nu mai mult de doi ani”

Prelungirea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa a fost unul dintre cele 40 de proiecte de pe ordinea de zi a ședinței Consiliului Local din 31 martie.

Contractul cu SC Transmixt SA Bistrița a fost semnat în 2009 și prelungit în 2015 cu un an, prin act adițional, motivat atunci de necesitatea finalizării Planului de mobilitate urbană și a studiului privind Linia verde de transport Viişoara-Unirea, proiecte în curs de elaborare la acea dată.

În ședința CL din 31 martie ”s-a prelungit valabilitatea contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa nr. 3/D din 29.05.2009 începând cu data de 29.05.2016 până la semnarea noului contract de delegare, dar nu mai mult de 2 ani”.

”La data prelungirii contractului (mai 2015), era în curs de elaborare, la nivel naţional, sub egida Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, un model de contract de servicii publice, care să corespundă normelor UE, BERD, JASPERS, vizând strategia de finanţare a transporturilor publice din România, în perioada 2014-2020, model care a fost finalizat la această dată și publicat pe site-ul MDRAP. Art. 2, alin 2.3 al contractului prevede posibilitatea prelungirii contractului, la expirarea duratei lui, pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniţială, prin acordul de voinţă al părţilor, care vor încheia în acest sens un act adiţional la contract. De altfel, Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului din 23 octombrie 2007, privind serviciile publice de transport feroviar şi rutier de călători prevede durata iniţială a contractelor de servicii publice de cel mult 10 ani în cazul serviciilor de transport cu autocarul şi cu autobuzul. Acelaşi Regulamentdă posibilitatea prelungirii în cazul unei perturbări a serviciilor sau în cazul riscului iminent de producere a unei asemenea perturbări. În ce priveşte reglementările în domeniul transportului public, există unele inadvertențe între legislația națională în vigoare și legislația europeană. Pentru clarificare acelor prevederi diferite am purtat corespondență cu ANRSC, organismul de reglementare în domeniul transportului public. Răspunsurile primite de la această autoritate sunt și ele contradictorii în ce privește publicitatea aferentă desfășurării procedurii de atribuire a contractului de delegare. Considerând că trebuie să ținem seama de ultimul răspuns primit și să aplicăm prevederile Regulamentului (CE) nr. 1370/2007, am procedat la publicarea, în Jurnalul Oficial al Comunității Europene, a anunțului de intenție privind atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public local. Pentru respectarea principiului competitivității, lansarea invitației de participare la licitația de atribuire nu poate fi făcută mai devreme de un an de la data publicării anunțului de intenție. Întrucât valabilitatea contractului expiră la data de 28.05.2016, pentru a nu produce perturbări în desfăşurarea acestui serviciu, perturbări cu efecte neplăcute atât asupra utilizatorilor acestui serviciu cât şi asupra traficului din municipiu, se impune prelungirea contractului de delegare încheiat cu operatorul de transport”, explică Primăria Bistrița.

Astfel, valabilitatea contractului cu Transmixt se prelungeşte începând cu data de 29.05.2016 până la semnarea noului contract de delegare dar nu mai mult de un an.

În ședința CL se dezbate și modalitatea de gestiune a serviciului de transport public local, care a fost delegată operatorului de transport SC Transmixt SA, pe perioada 29.05.2009 – 29.05.2016. ”Întrucât Primăria Bistriţa nu dispune de infrastructura necesară administrării acestui serviciu public prin gestiune directă, iar realizarea acestei infrastructurii ar presupune investiţii foarte mari şi imediate, propunem în continuare ca modalitate de gestiune a serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Bistriţa să fie gestiunea delegată”, se arată în proiect.

Transmixt asigură transportul cu 37 de autobuze şi 10 micro­buze, pe 14 trasee. Prețuri: pentru Bistriţa – 1,80 lei, pentru ruta Bistriţa – Viişoara – acum 1,94 lei, pentru ruta Bistriţa – Unirea acum 1,80 lei, pentru ruta Bistriţa- Sigmir – 2 lei, pentru ruta Bistriţa – Ghinda – 2,5 lei, pentru ruta Bistriţa – Sărata – 2,6 lei, pentru ruta Bistriţa – Slătiniţa – acum 3 lei, pentru ruta Viişoara – Unirea – 2,5 lei.

Totodată, ca urmare a unor solicitări din partea cetățenilor și a analizei efectuate de împreună cu operatorul de transport se va prelungi traseul nr. 3, care face legătura între str. Împăratul Traian și str. C.R. Vivu, de la capătul de traseu situat pe str. Împăratul Traian până la intrare pe str. Poligonului. Această prelungire ar răspunde nevoilor de deplasare a cetățenilor din zona str. G. Enescu, str. Compozitorilor, a celor din zona str. Poligonului, pădurea Schulerwald, precum și pentru deplasarea din celelalte cartiere ale municipiului la complexul comercial Dedeman. Prin prelungirea propusă, configurația traseului ar fi următoarea: Dus: Str. Poligonului-str. Drumul Cetății-str. Sigmirului-str. Valeriu Braniște-str. Împăratul Traian-str. Pietrosul-str. Rodnei-str.Gării- b-dul Republicii-str. 1 Decembrie-str. Petre Ispirescu-b-dul Gen. Grigore Bălan-str. Avram Iancu-str. C.R. Vivu. Întors: str.C.R.Vivu-str. Avram Iancu-b-dul Gen. Grigore Bălan-str. Petre Ispirescu-str.1 Decembrie-b-dul Republicii-str.Gării-str.Rodnei-str.Pietrosul-str.Împăratul Traian-str. Valeriu Braniște-str. Sigmirului-str. Drumul Cetății/str. Poligonului.

Prelungind acestui traseu, apare și necesitatea înființării unei stații de transport public aferente acestei linii pe str. Împăratul Traian, bl 52, sc. C, pereche pentru actuala stație, cap de linie, de pe str. Împăratul Traian, nr. 57.

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.