Economie Social

Declaraţia pentru veniturile realizate în 2013 se depune la Fisc până în 26 mai

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud informează contribuabilii – persoane fizice că au obligaţia să completeze şi să depună la Fisc formularul 200 - "Declaraţie privind veniturile realizate din România", până la data de 26 mai 2014, pentru veniturile realizate în anul 2013.

Declaraţia se completează şi se depune de către persoanele fizice care au realizat, în mod individual sau într-o formă de asociere, venituri în bani şi/sau în natură din România provenind din:

1. Activităţi independente:
– venituri comerciale
– venituri din profesii libere
– venituri din drepturi de proprietate intelectuală

2. Cedarea folosinţei bunurilor;

3. Activităţi agricole pentru care venitul net se stabileşte în sistem real:
– contribuabilii care au realizat venituri din activităţi agricole în sistem real începând cu 1 ianuarie 2013 şi pentru care, începând cu data de 1 februarie 2013, se impun pe baza normelor de venit, declară distinct, în formular, venitul net anual realizat între 1 ianuarie 2013 şi 1 februarie 2013.
– venituri din activităţile agricole pentru care nu s-au stabilit norme de venit, şi care fac parte din categoriile:
a) cultivarea produselor agricole vegetale;
b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea;
c) creşterea şi exploatarea animalelor, inclusiv din valorificarea produselor de origine animală, în stare naturală.

4. Silvicultură şi piscicultură;

5. Transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;

6. Operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, precum şi orice alte operaţiuni de acest gen.

Nu au obligaţia depunerii formularului 200, persoanele fizice care au realizat următoarele categorii de venituri:

a) venituri nete determinate pe bază de norme de venit, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/ norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
b) venituri din activităţi independente, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 52^1 din Codul fiscal;
c) venituri din cedarea folosinţei bunurilor sub formă de arendă, a căror impunere este finală potrivit prevederilor art. 62 alin. (2^1) din Codul fiscal;;
d) venituri din cedarea folosinţei bunurilor prevăzute la art. 63 alin. (2) din Codul fiscal, a căror impunere este finală, cu excepţia contribuabililor care au depus declaraţii privind venitul estimat/norma de venit în luna decembrie şi pentru care nu s-au stabilit plăţi anticipate, conform legii;
e) venituri sub formă de salarii şi venituri asimilate salariilor, pentru care informaţiile sunt cuprinse în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit sau declaraţii lunare, depuse de contribuabilii prevăzuţi la art. 60 din Codul fiscal;
f) venituri din investiţii, cu excepţia celor prevăzute la pct.5 şi 6, precum şi venituri din premii şi din jocuri de noroc, a căror impunere este finală;
g) venituri din pensii;
h) veniturile din activităţi agricole a căror impunere este finală, potrivit prevederilor art. 74 alin. (1) din Codul fiscal;
i) venituri din transferul proprietăţilor imobiliare;
j) venituri din alte surse.

Persoanele care au realizat venituri din mai multe surse sau categorii de venit pentru care există obligaţia depunerii declaraţiei, vor completa în mod corespunzător numărul de surse sau categorii de venituri realizate, capitolele II „Date privind veniturile realizate, pe surse şi categorii de venit, în formularul – „Anexă nr… la Declaraţia privind veniturile realizate din România”, care se ataşează la declaraţia privind veniturile realizate.

Formularul se completează de către contribuabili sau de către împuterniciţii acestora, potrivit legii.

Formularul se depune, împreună cu anexele completate, dacă este cazul, în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire precum şi on-line, în situaţia în care contribuabilii dispun de un certificat digital calificat, conform prevederilor legale.

ATENŢIE ! Depunerea formularului 200-“Declaraţie privind veniturile realizate din România”, după data de 26 mai 2014, se sancţionează cu amendă cuprinsă între 50 şi 500 lei.

Şef Administraţie, Cristian Parasca

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.