Actualitate

Facturile de curent și gaze, modificate. Ce trebuie să știți

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a aprobat noi reglementări care vin în sprijinul clienţilor finali casnici de energie electrică, simplificând modelul de factură.

”În vederea armonizării cadrului de reglementare existent cu prevederile legislaţiei naţionale şi europene şi în raport cu recentul Regulament de furnizare a energiei electrice la clienţii finali, aprobat prin Ordinul preşedintelui ANRE nr. 5/2023, am aprobat Ordinul pentru aprobarea contractului-cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal, a condiţiilor generale de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal şi a modelului de factură aplicabil tuturor clienţilor casnici”, anunţă ANRE într-un comunicat.

ANRE precizează că, prin noile prevederi, a simplificat modelul de factură, astfel încât elementele conţinute să permită clientului casnic o mai bună înţelegere a modului de determinare a valorii facturii, iar informaţiile suplimentare incluse în anexa de la factură să îl ajute în gestionarea propriului consum de energie electrică.

Modelul de factură pentru clienţii casnici a fost simplificat şi va conţine:

• date de identificare şi contact ale furnizorului şi ale clientului

• data de încetare a contractului

• dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată

• perioada de facturare

• cantitatea totală de energie electrică facturată

• preţul final facturat

• valoarea totală de plată

• data scadentă a plăţii

• TVA

În cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta este obligat să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura, fără a percepe penalităţi.

Celelalte elemente necesare înţelegerii de către client a facturii sunt prezentate în anexa la factură şi au scopul de a ajuta clientul casnic în optimizarea propriului consum de energie electrică.

De asemenea, prin contractul – cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal aprobat, sunt obligaţi furnizorii ca în cazul consumatorilor vulnerabili eşalonarea la plată a facturii să fie pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi.

Alte clauze ce au fost introduse în contractul – cadru de furnizare a energiei electrice în regim de serviciu universal sunt: perioada de facturare este de 1 lună; intervalul de citire a indexului grupului de măsurare este de cel mult 3 luni; regularizarea consumului de energie electrică se face la maximum 3 luni şi este inclusă în prima factură emisă după citirea indexului de către operatorul de distribuţie.

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE) a anunţat noi reglementări ce sporesc drepturile clienţilor finali şi simplifică informaţiile din factura de gaze naturale, fiind prevăzute informaţiile obligatorii a fi incluse de către furnizor în acestea.

”În cadrul şedinţei Comitetului de reglementare din data de 16.03.2023 am aprobat Ordinul nr. 14/2023 pentru modificarea şi completarea unor Ordine ale preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei şi de abrogare a Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei nr. 96/2015 pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de informare a clienţilor finali de energie electrică şi gaze naturale, cu modificările şi completările ulterioare, care aduce îmbunătăţiri cadrului de reglementare pentru desfăşurarea activităţii de furnizare a gazelor naturale la locurile de consum ale clienţilor finali. Ca urmare a noilor prevederi aprobate, am detaliat informaţiile minime pe care trebuie să le cuprindă o ofertă-tip de furnizare a gazelor naturale şi un contract de furnizare a gazelor naturale, inclusiv detalierea componentelor preţului final, şi am simplificat conţinutul minim al tuturor facturilor de gaze naturale, fiind prevăzute informaţiile obligatorii a fi incluse de către furnizor în acestea”, arată ANRE.

Pentru a asigura o mai bună înţelegere de către clientul final a facturii de gaze naturale, conţinutul acesteia a fost structurat astfel încât clientul final să înţeleagă foarte uşor care este consumul facturat şi cât trebuie să plătească pentru acesta.

Conţinutul facturii a fost simplificat, aceasta cuprinzând pe prima pagină următoarele informaţii prioritare:

– datele de identificare şi de contact ale furnizorului şi ale clientului final,

– data de încetare a contractului, dacă contractul este încheiat pe perioadă determinată,

– numărul şi data emiterii facturii,

– data de începere şi de sfârşit a perioadei de facturare,

– consumul de gaze naturale facturat,

– termenul scadent de plată,

– obligaţiile de plată neachitate, dacă este cazul,

– valoarea totală de plată cu TVA.

Detaliile cu privire la factură, inclusiv defalcarea componentelor din care este format preţul final facturat de către furnizor clientului final, vor fi trecute pe a doua pagină, iar anexele la factură vor cuprinde o serie de informaţii adiţionale care nu se referă la facturare, dar care îi pot fi utile clientului final pe parcursul derulării contractului de furnizare a gazelor naturale şi informaţii privind facturarea care îi oferă periodic o perspectivă cuprinzătoare asupra consumului efectiv realizat şi a costului actual cu gazele naturale, astfel încât să aibă posibilitatea de a-şi ajusta propriul consum.

Totodată, pentru a veni în sprijinul clienţilor finali, în cazul în care furnizorul emite factura pentru o perioadă de facturare mai mare decât cea prevăzută în contract sau stabilită conform reglementărilor în vigoare, acesta are obligaţia să eşaloneze la plată sumele datorate de către client, pe o perioadă cel puţin egală cu perioada de facturare pentru care a fost emisă factura, fără a percepe penalităţi.

ANRE a introdus totodată prevederi referitoare la măsurile suplimentare de protecţie şi pentru clienţii vulnerabili, prin acordarea unei facilităţi privind eşalonarea la plată a facturii, la cerere, pe o perioadă de minimum 3 luni sau convenită de părţi.

Şi tot ca o măsură suplimentară de protecţie a clienţilor finali, ANRE precizează că a detaliat modalităţile de soluţionare de către furnizor a plângerilor clientului final privind facturarea, acesta nefiind obligat să achite factura pentru care a înaintat o plângere furnizorului până la soluţionarea plângerii.

1 comentariu

  • Pana recent in tara noastra se perpetuase obiceiul (bun!) ca facturarea sa se faca lunar. ANRE , prin aceasta reglementare , de fapt nu protejaza clientii finali ci firmele de furnizare care pot factura pe ce perioada doresc (jongland cu preturile…) fara sa suporte nicio penalitate (evident am folosit termenul ANRE!). Oare (ma intreb?) , nu era mai simplu ca firmele de furnizare sa fie OBLIGATE sa factureze lunar (sau conform contractului) , cu exceptia unor perioade de modificare a legislatiei , cand anumite interpretari pot fi subiective ? Atentie , nu se protejeaza consumatorii ! Acestia sunt considerati de catre furnizori (cu obladuirea legala a ANRE) , „oi numai bune de muls”.

    25
Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS