Actualitate

Fiscul a făcut încasări de peste 100% în 2021 și la începutul acestui an

Programul de încasări a veniturilor bugetare alocat Administrației Județene a Finanțelor Publice Bistrița-Năsăud pentru anul 2021 a fost realizat în proporţie de 102,42%, fiind încasați 1.569.874.000 lei, se arată într-un material prezentat în ședința Colegiului Prefectural:

”Comparativ cu anul 2020 s-a încasat cu 13,53% mai mult, în sumă absolută cu 187.087.000 lei.

Pentru luna ianuarie 2022, programul de încasări venituri bugetare alocat judeţului nostru a fost de 130.900.000 lei, acesta realizându-se în proporţie de 100,50%, încasându-se în sumă absolută 131.560.000 lei.

Activitatea de colectare a creanţelor fiscale – executare silită

Total număr de titluri executorii comunicate: 34.360 somaţii, 6.934 popriri bancare, 1.442 popriri la terţi, 23 sechestre bunuri mobile şi imobile.

Sume realizate la bugetul general consolidat din aplicarea măsurilor de executare silită: 84.598 mii lei, din:

– somaţii : 52.736 mii lei;

– popriri asupra disponibilităţilor din conturi bancare: 30.445.000 lei;

– popriri pe venituri (la terţi): 1.236.000 lei;

– valorificări bunuri imobile indisponibilizate: 181.000 lei;

Debitori pentru care s-a deschis procedura de insolvenţă de către organele fiscale – 82 de cazuri, cu suma de 43.744.000 lei.

Activitatea de Inspecţie Fiscală:

În cursul anului 2021 au fost efectuate un număr total de 895 acţiuni: inspecţii fiscale parţiale, controale inopinate și verificări documentare.

Față de anul 2020, în anul 2021 a crescut numărul total de acțiuni efectuate, de la 868 la 895, rezultând o creștere de 3,11%

Urmare acțiunilor de control întreprinse, au fost atrase la bugetul de stat consolidat venituri suplimentare în sumă de 52.680.000 lei, din care:

La persoane juridice număr cazuri transmise organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor: 12 sesizări penale, valoarea prejudiciului potenţial fiind de 345.000 lei față de anul 2020 cand au fost transmise un nr. de 18 sesizări penale, valoarea prejudiciului potențial fiind de 1.616.000 lei. Faţă de 2020, în anul 2021 a scăzut atât numărul sesizărilor penale (cu 33,34%), cât şi valoarea prejudiciului potenţial (cu 79,66%).

La persoane fizice număr cazuri transmise organelor de urmărire penală în vederea continuării cercetărilor: o sesizare penală, valoarea prejudiciului potenţial fiind de 44,90 mii lei față de anul 2020 cand a fost transmisă tot o sesizare penală, valoarea prejudiciului potențial fiind de 825.000 lei. Faţă de 2020, în anul 2021 a scăzut  valoarea prejudiciului potenţial (cu 94,56%),

Numărul amenzilor contravenţionale aplicate şi valoarea acestora:

  • La persoane juridice:  Numărul amenzilor contravenţionale aplicate a scăzut de la 36 în anul 2020 la 6 în anul 2021, adică o scădere cu 83,34%, iar cuantumul acestora a scăzut de la 33,7 mii lei în anul 202020 la 2,5 mii lei în anul 2021, adică o scădere cu 65,08%.
  • La persoane fizice: Numărul amenzilor contravenţionale aplicate faţă de anul precedent a scăzut de la 3 la o amendă, cuantumul acestora scăzând de asemenea de la 3,3 mii lei în anul 2021 la 0,5 mii lei în anul 2020.

Măsuri asiguratorii instituite: nu au fost instituite măsuri asiguratorii. În anul 2020 au fost instituite 4 măsuri asiguratorii la contribuabili persoane juridice în sumă de 926,58 mii lei.

La persoane juridice: Faţă de anul 2020, numărul de cereri de rambursare TVA cu control anticipat existente în sold şi depuse de persoane juridice în anul 2021 a scăzut cu 26,38% de la 182 cereri în anul 2020 la 134 cereri în anul 2021.

Din cele 134 cereri de rambursare TVA cu control anticipat existente în sold şi depuse de persoane juridice în perioada 01.01.2021 – 31.12.2021, organele de inspecţie fiscală au soluţionat un număr de 132 cereri de rambursare, reprezentând 12.260.000 lei TVA solicitat a fi rambursat, propunându-se :

– restituirea sumei de 9.172.000 lei (74,81%)

– respingerea sumei de 3.088.000 lei (25,19%)

Astfel, la sfârşitul perioadei de raportare au rămas în sold un număr de 2 cereri reprezentând 38,67 mii lei TVA de rambursat, toate aflându-se în termenul legal de soluţionare.

La persoane fizice: Faţă de anul 2020, numărul de cereri de rambursare TVA cu control anticipat existente în sold şi depuse de persoane fizice şi întreprinderi familiale în anul 2021 a crescut  de la 15 cereri în anul 2020 la 24 cereri în anul 2021, creșterea fiind cu 60%.

Din cele 24 cereri de rambursare TVA cu control anticipat existente în sold şi depuse de persoane fizice şi intreprinderi familiale în perioada 01.01.2021- 31.12.2021, organele de inspecţie fiscală au soluţionat un număr de 23 cereri de rambursare, reprezentând 545.000 lei TVA solicitat a fi  rambursat, propunându-se :

– restituirea sumei de 507.000 lei (93,02%)

– respingerea sumei de 38.000 lei (6,97%)

Astfel, la sfârşitul perioadei de raportare a rămas în sold o cerere reprezentând 42.000 lei TVA de rambursat, aflându-se în termenul legal de soluţionare”.

1 comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.