Actualitate

Grupul PPE din Parlamentul European este aproape de agricultorii din România şi din Uniunea Europeană

Grupul PPE este cel mai puternic apărător din Parlamentul European al intereselor fermierilor europeni. Acesta este cel care a asigurat un buget substanțial pentru agricultură în timpul ultimei reforme a Politicii Agricole Comune.

Grupul PPE subliniază necesitatea unei PAC bine finanțate, a cărei cotă din bugetul total al UE ar trebui să fie menținută cel puțin pentru a se asigura că sectorul agricol este durabil din punct de vedere economic, că satisface cererea în creștere, respectă obiectivele de mediu și climatice și promovează creșterea economică și ocuparea forței de muncă în zonele rurale. Uniunea Europeană trebuie să contribuie la  consolidarea competitivității agriculturii, la stabilizarea veniturilor și la reducerea decalajului dintre zonele rurale și cele metropolitane.

Viitoarea  PAC trebuie să rămână o politică comună bazată pe structura sa bazată pe doi piloni  și pe normele comune ale UE și pe cooperarea dintre nivelurile național și european. Principiul subsidiarității  trebuie să orienteze acțiunile UE, însă trebuie să se evite orice tentativă de renaționalizare a PAC, deoarece acestea ar conduce la dezechilibre pentru¬ petiția com pe piața unică. Sprijinul pentru noile tehnologii și un angajament solid de modernizare, simplificare și eficiență a structurii și instrumentelor PAC sunt toate de o importanță majoră.

În vederea îmbunătățirii rezilienței sectorului agricol, aceasta trebuie autorizată să facă față în mod eficient capacității veniturilor agricole, atât în ceea ce privește riscurile legate de climă și de sănătate, cât și crizele pieței. Plățile directe în cadrul PAC, finanțate integral de UE, trebuie să fie menținute ca un prim nivel de stabilitate substanțial și ca o plasă de siguranță pentru veniturile fermelor. PPE sprijină o alocare echitabilă a plăților directe, dar consideră că orice modificare substanțială a sistemului de plăți directe ar trebui evitată.

Prin urmare, PPE respinge orice formă de cofinanțare în cadrul primului pilon.

În același timp, ar trebui sporite sprijinul și accesul la  instrumentele de gestionare a riscurilor din al doilea pilon. Un fond funcțional și eficient al UE pentru crizele agricole, ca instrument financiar independent, ar trebui creat și plasat în afara principiului bugetar al anualității, permițând astfel transferul bugetar de la un an la altul.

Pentru a consolida durabilitatea economică și de mediu a sectorului agricol, ar trebui să se acorde un sprijin adecvat pentru investiții și inovare, cum ar fi  sprijinirea investițiilor directe direcționate și îmbunătățirea accesului la instrumentele financiare, în special la FEIS.

Material publicat cu sprijinul Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European.

Etichete

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.