Social

Hotel de patru stele din Colibița, fără autorizație de securitate la incendiu, închis pentru lucrări

Un hotel de patru stele din Colibița, inaugurat în luna iulie 2021, nu are autorizație de securitate la incendiu nici după aproape un an de la deschidere, unitatea cu 70 de locuri în 15 apartamente și trei camere funcționând până acum în baza Legii nr. 28/2018, care prevede afișarea în dreptul intrării a următorului text: «Acest spațiu funcționează fără autorizație de securitate la incendiu».

Este vorba despre hotelul Panoramic Colibița, cel care se prezintă astfel pe propriul site: ”oferă turiștilor condiții de cazare excepționale în cele 15 apartamente și 3 camere, asigurând o capacitate totală de cazare de 70 de locuri. Fiecare cameră are designul său propriu, iar trei dintre apartamente au pe terasă jacuzzi”. Nicăieri nu se menționează că nu s-au făcut până acum investițiile necesare pentru ca turiștii să fie în siguranță în cazul în care izbucnește un incendiu.

Zilele acestea, pompierii au ajuns însă la Colibița, potrivit unor surse locale, și au transmis ce lucrări trebuie făcute pentru ca să poată fi emisă autorizația de securitate la incendiu, iar proprietatea a fost închisă pentru realizarea lucrărilor de care este nevoie, a confirmat pentru Timp Online ofițerul de presă de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență Bistrița.

Reamintim că autorizația de securitate are rolul de a certifica că o construcție, o instalație tehnică sau alte amenajări îndeplinesc cerința securității la incendiu. Certificarea se obține în urma unor verificări pe teren și în urma unor verificări a documentelor privind realizarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor.

Potrivit HGR 571/2016, următoarele clădiri se supun autorizării și avizării, printre multe altele, și unitățile de primire turistică, cu mai mult de 8 camere şi/sau 16 locuri, pentru cazare de tipul: hoteluri, hoteluri-apartament, moteluri, hosteluri, minihoteluri, vile turistice, bungalouri, cabane turistice, de vânătoare, de pescuit, sate de vacanţă, popasuri turistice, căsuţe tip camping, pensiuni turistice urbane şi rurale, inclusiv unităţile de alimentaţie din incinta acestora.

Într-un text postat pe site-ul ISU Bistrița, sunt enumerate condițiile pentru obținerea autorizației de securitate la incendiu în unități de cazare:

”O primă condiţie pentru realizarea construcţiilor destinate cazării ar fi amplasarea acestora la distanţe de siguranţă faţă de vecinătăţi pentru limitarea propagării incendiilor. Deoarece în zona de munte predomină lemnul ca material de construcţie, de aici rezultă distanţe de siguranţă necesare de 12 – 15 metri.

A. Echiparea cu aparatură şi instalaţii pentru detectarea, semnalizarea, anunţarea şi alarmarea în caz de incendiu.

Spaţiile de cazare cu 50 persoane pe nivel sau 200 per total, precum şi cele situate în clădiri cu înălţimi mai mari de 28 m, vor fi prevăzute cu instalaţii automate pentru semnalizarea incendiilor amplasate în spaţiile comune, iar la hotelurile de 4 şi 5 stele cu înălţimi mai mari de 28 m, detectoarele se vor monta atât în spaţiile comune, cât şi în camerele de locuit, oficii şi alte încăperi în care se justifică acest lucru.

Unităţile hoteliere cu peste P + 4 nivele sau cel puţin 200 locuri de cazare vor fi echipate cu butoane de alarmare manuală amplasate pe coridoare, holuri şi spaţii de primire, iar la cele de 4 şi 5 stele astfel de instalaţii vor fi prevăzute inclusiv în camere.

Pentru avertizarea persoanelor în caz de incendiu, unităţile de cazare trebuie să dispună de:

a. – sonerii amplasate în spaţiile de circulaţie comune;
b. – radio, difuzoare în camerele de locuit ale clădirilor de peste 28 m, indiferent de numărul de stele precum şi cele până la 28 m înălţime, dar nu mai mici de P + 5 nivele încadrate la 4 şi 5 stele;
c. – interfoane în camerele din hotelurile cu înălţimi mai mari de 45 m, cu 4 şi 5 stele.

Orice unitate de cazare va avea în dotare cel puţin un mijloc de anunţare a incendiilor la forţele stabilite să intervină în astfel de situaţii. Cele amplasate izolat, care nu dispun de astfel de legături, vor fi dotate cu aparatură radio.

La hotelurile cu peste 200 locuri de cazare de 4 şi 5 stele, precum şi cele mai înalte de 28 m, indiferent de numărul de stele, instalaţiile automate vor semnaliza la recepţia sau serviciul de pompieri propriu.

Hotelurile care nu au formaţii proprii şi sunt situate în localităţi unde sunt organizate subunităţi de pompieri, încadrate în categoria celor de 4 – 5 stele ori au înălţimi mai mari de 28 m vor dispune de legătură directă cu unitatea de pompieri, telefonul fiind amplasat la recepţie.

B. Alimentarea cu apă în caz de incendiu

Toate unităţile de cazare vor dispune de surse de alimentare cu apă în caz de incendiu potrivit reglementărilor în vigoare, precum şi mijloace de pompare sigure şi eficiente.

Hotelurile de 4 şi 5 stele având înălţimi între 28 – 45 m, precum şi cele de peste 45 m, indiferent de numărul de stele, vor fi echipate cu instalaţii “sprinkler”, atât în camere, cât şi în spaţiile de circulaţie comune şi de depozitare.

C. Dotarea cu stingătoare

Pentru asigurarea primei intervenţii în caz de incendiu, fiecare unitate va fi dotată cu stingătoare pe baza criteriilor stabilite prin documentaţiile tehnice, tipul acestora fiind în funcţie de compatibilitatea materialelor ce se pot aprinde. Stingătoarele cu praf + CO2 şi cu spumă mecanică de pe căile de evacuare vor fi înlocuite cu stingătoare cu gaze inerte pentru intervenţii la instalaţiile electrice, precum şi cu apă pulverizată sau înlocuitori de haloni pentru celelalte categorii de incendii.

D. Serviciul de pompieri

În unităţile de 4 şi 5 stele, precum şi la cele de peste 28 m înălţime, indiferent de numărul de stele, va funcţiona un serviciu de pompieri pe ture pentru prevenirea şi stingerea incendiilor, încadrat cu personal calificat şi atestat potrivit prevederilor legale. Celelalte unităţi nu sunt obligate să dispună de astfel de servicii dacă respectă condiţiile de la punctul B, şi au încheiate convenţii sau contracte cu structuri
specializate, avizate de inspectorate care:

 • îşi asumă răspunderea pentru activităţile preventive desfăşurate;
 • au mijloace adecvate de stingere şi pot interveni în 5 minute de la anunţare;
 • dispun de personal calificat pentru astfel de servicii;

Dotarea serviciilor de pompieri pentru unităţile de 4 şi 5 stele se va face în raport cu caracteristicile şi particularităţile fiecărui obiectiv precum şi în funcţie de situaţiile cele mai defavorabile în care trebuie să intervină şi potrivit prevederilor normelor departamentale.

E. Instruirea salariaţilor

Salariaţii unităţilor de cazare sunt obligaţi să cunoască regulile şi măsurile generale de prevenire a incendiilor, cât şi cele specifice locului de muncă precum şi modul în care trebuie să acţioneze în cazul producerii unor incendii. Instruirea salariaţilor se poate face de către cadrul tehnic p.s.i. sau persoane
specializate cu care s-au încheiat în acest scop convenţii ori contracte, proprietarii sau chiriaşii având obligaţia de a se convinge că informaţiile respective au fost transmise şi înţelese corect.

F. Alte cerinţe

Operatorii economici vor face dovada că au contracte cu firme autorizate care execută lucrări în domeniul apărării împotriva incendiilor pentru verificarea, repararea şi menţinerea în stare de funcţionare a instalaţiilor şi echipamentelor, mijloacelor tehnice, de semnalizare şi stingere a incendiilor.

Pentru menţinerea liberă a căilor de acces şi a spaţiilor de siguranţă necesare deplasării maşinilor de intervenţie, amplasării acestora la sursele de alimentare cu apă şi salvării persoanelor, proprietarii şi chiriaşii vor prezenta măsurile întreprinse în acest sens şi garanţia respectării lor.

La fiecare agent economic, în funcţie de tipul clădirii, se va întocmi planul de intervenţie, din care să rezulte măsurile luate pentru preîntâmpinarea apariţiei cauzelor de incendiu şi a stărilor de pericol, asigurarea limitării propagării unui eventual incendiu şi a consecinţelor acestuia, evacuarea în deplină siguranţă a turiştilor, precum şi modul de intervenţie în astfel de situaţii.

La exploatarea construcţiilor destinate turismului se interzice:

 • utilizarea pentru încălzit a aparatelor electrice (radiatoare, aeroterme, calorifere cu ulei, reşouri) sau a celor care folosesc drept combustibil gazele naturale, neomologate sau improvizate (convectoare);
 • pozarea instalaţiilor electrice direct pe elementele de construcţie din materialele combustibile, improvizaţii sau modificări de circuite, folosirea siguranţelor electrice necalibrate sau racordarea de consumatori cu o putere mai mare decât cea instalată;
 • folosirea podurilor în scopul depozitării materialelor combustibile sau întrebuinţării ca: uscătorii, spălătorii, ateliere;
 • intrarea în poduri şi subsoluri cu foc deschis (lumânări, chibrituri aprinse, ţigări aprinse, lămpi şi alte asemenea);
 • depozitarea combustibililor solizi (lemne, cărbuni) şi a ambalajelor la mai puţin de 20 m de orice structură de primire;
 • construirea de anexe provizorii (magazii, chioşcuri, soproane) langă hoteluri, vile;
 • blocarea căilor de acces cu diferite materiale, mărfuri, precum şi parcarea mijloacelor de transport pe aceste căi.

Parcarea mijloacelor de transport se va face numai în spaţiile destinate în acest scop.

Clădirile din materiale combustibile se vor proteja cu substanţe de termoprotecţie sau ignifuge conform Normei tehnice privind ignifugarea.

Se va asigura marcarea clară, vizibilă cu indicatoare de securitate standardizate şi iluminarea corespunzătoare a tuturor căilor de evacuare din interiorul clădirilor. În camerele de cazare, pe partea interioara a uşilor se va afisa schiţa cu traseul de evacuare a turiştilor, iar pe noptiere, la loc vizibil se vor amplasa fluturaşi cu inscripţiuni speciale privind modul de acţiune în caz de incendiu.

Personalul obiectivului va fi temeinic instruit asupra modului de alarmare, anunţare, orientare şi evacuare a persoanelor, precum şi asupra modului de folosire a mijloacelor de intervenţie. Alarmarea şi anunţarea în caz de incendiu se va face în aşa fel încât să nu producă panică în rândul turiştilor, spre a nu le periclita viaţa, independent pe fiecare nivel.

Spaţiile comune se vor verifica prin serviciul de rond de către personalul de serviciu, la fiecare oră, cu excepţia celor dotate cu instalaţii automate de detectare şi semnalizare a incendiilor ce se verifică la intervale de 2-3 ore. Recepţiile vor fi dotate cu lanterne, stingătoare şi măşti contra fumului şi gazelor pentru asigurarea intervenţiei în caz de incendiu şi protecţia personalului din echipele de intervenţie şi a turiştilor ce trebuie evacuaţi în caz de incendiu.

Se vor întocmi şi afişa la loc vizibil pe fiecare nivel al construcţiilor planul de evacuare în care se vor menţiona sarcini concrete privind organizarea alarmării, anunţării şi evacuării în caz de incendiu a persoanelor şi a bunurilor materiale.

Personalul obiectivului va fi temeinic instruit asupra modului în care se va face alarmarea, anunţarea şi orientarea turiştilor spre ieşiri, precum şi asupra modului de folosire a mijloacelor de stingere a incendiilor (stingătoare, hidranţi), pentru localizarea şi stingerea incendiilor.

Conducerea unităţilor va asigura în permanenţă buna funcţionare a mijloacelor de intervenţie din dotare şi a sistemelor de semnalizare şi stingere a incendiilor”, a transmis căpitanul inginer Vitalie Florea.

Potrivit art. 44 pct. 4 din Legea nr. 307/2007, nesolicitarea şi neobţinerea de către persoanele fizice ori juridice care finanţează şi realizează investiţii noi sau intervenţii la construcţiile existente ori, după caz, de către beneficiarul investiţiei a avizelor şi/sau autorizaţiilor se sancționează cu amendă între 5.001 și 10.000 lei. Potrivit art. 44 pct. 5, lit. a din legea nr. 307/2007 începerea lucrărilor de execuţie la construcţii şi amenajări noi, de modificare a celor existente şi/sau schimbarea destinaţiei acestora, fără obţinerea avizului de securitate la incendiu se sancționează cu amendă între  20.000-50.000 lei.

8 comentarii

 • E corect ca s a inchis stiind ce s a intamplat in Ghinda saptamana trecuta.
  Dar cum se face ca a functionat acest hotel pana acum?
  Tot in acest ziar am aflat ca a fost facuta inaugurarea anul trecut la care a participat personalitati oficiale.
  Oare e nevoie sa fie identificat PIEDONE 2 Piiedkne 3 si inchisi?
  Exista poze .

 • Intr o tara normala ,cu justitie servita de oameni cu empatie pentru suferintele semenilor si nu doar cu pensia speciala in gand ,tragedia de la Colectiv cu 65 de morti si alte multe zeci de mutilati pe viata,ar fi fost date pedepse de sute de ani de inchisoare ,pentru spagarii numiti functionari ai statului si patronii de rahat care au facut posibila tragedia.Era un exemplu pentru alti suboameni .

 • Este corect ce s-a semnalat dar rezolvarea marilor probleme din acest domeniu tine intr-o buna masura de zona legislativa. La noi ca la nimeni! O tara in care investitorii de azi sunt pusi la zid de reguli si regulite care mai de care mai stricte si de interpretari ale legilor in continua modificare. Pentru a indeplini conditiile de obtinere a autorizatiei vor investi cat pentru asigurarea autorizatiei la Notre Dame. Sunt aberatii si exagerari ridicole facute pompieristic de niste oameni care cred ca in viata lor nu au facut macar o camaruta ca sa inteleaga despre ce e vorba in constructii insa au capul plin de teorii ale drobului de sare. Intradevar protejarea vietii este prioritara dar de aici si pana la exagerarea din zilele noastre este o distanta mare.
  Peste toate acestea, avem dublu standard in aceasta tara. Marile institutii ale statului sau ale autoritatilor locale nu indeplinesc aceleasi criterii cu noile constructii fiindu-le permis sa functioneze desi stau sa se prabuseasca si sunt primele care in caz de incendiu pot genera noi catastrofe. Scolile la fel. Aglomerarile de persoane sunt prost interpretate si daca are omul in acest hotel, posibilitatea sa cazeze 30-40 de oameni nu e totuna cu a avea cateva sute de copii in scoli sau cateva sute de oameni prin biserici, centre de batrani, primarii sau alte cladiri vechi care functioneaza fara a respecta regulile „zilelor noastre” in materie de ISU doar pentru ca sunt vechi si nu s-a pretins autorizatie cand s-au construit…. Teorii, teorii, teorii si reguli care te determina sa te gandesti sa lasi totul balta si sa nu mai faci nimic, sa nu mai creezi locuri de munca, sa nu mai incerci sa misti lucrurile pentru ca este aproape imposibil sa fii corect si pana la urma nu mai bine mergi la stat … degeaba?

  • Fa constructii rezidentiale fara autorizatii ,cu costuri mici pentru tine si familia ta bai ,,Gaudi” .Societatea nu are nevoie de mizeriile voastre de dezvoltatori veniti calare pe betoniera de pe toate vaile ,de ETAJE RESTRANSE si de PODURI numite Pent House.Sunt fraieri aia care va cumpara cotetele cu chiuveta in dormitor ,cu instalatii care se duc naibii dupa cateva luni,cu cerutul de bani pentru dat spaga la furnizorii de utilitati,cu drumuri de pamant ,fara parcari.Dupa capul tau daca mor 30 nu e problema….numai de la 100 un sus…

  • Vine DANI Mocanu in bomba aia de seven..aia are autorizație de la pompieri si tot ce trebe pt evacuare .?

 • „Marea de la munte” își așteaptă turiștii într-un infern girat de autoritățile statului. Ar trebui publicate pe site-ul Poarta Transilvaniei, unitățile de cazare care nu sunt autorizate, să știe lumea.

 • Rugăm pompierii să ne prevină, afișând lista celor autorizați (că-i mai scurtă), pentru a ști să ne ferin !

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS