Actualitate Recomandări

Impozite și taxe locale: Cât vom plăti la anul pentru clădiri, terenuri și mașini

Consiliul Local Bistrița aprobă în 17 noiembrie proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale și speciale datorate de persoanele fizice şi juridice din municipiu în anul 2017.

Impozite și taxe locale

”Începând cu 1 ianuarie 2016, în baza prevederilor Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, Guvernul a adus modificări substanţiale în materie fiscală locală referitor la modalităţile de calcul al impozitului pe clădiri şi terenuri, respectiv în funcţie de destinaţia acestora. Având în vedere aceste aspecte legislative, a faptului că în anul 2016 au fost aduse modificări substanţiale în materie fiscală locală referitor la modalităţile de calcul al impozitului pe clădiri şi teren, care au produs creşteri ale veniturilor fiscale, precum şi că majoritatea contribuabililor, atât persoane juridice cât şi persoane fizice, se confruntă cu dificultăţi economico-financiare, executivul propune, pentru anul 2017, menţinerea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice la nivelul celor stabilite pentru anul 2016. Potrivit Legii nr. 227/2015 şi pentru anul 2017, executivul propune acordarea unor facilităţi fiscale, respectiv acordarea unei bonificaţii de 10% (în Lege – până la 10%) pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal, anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2016 mai mici de 40 lei conform prevederile art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi scutirea impozitului/taxei pentru: a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice; b) clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale”, anunță municipăalitatea.

AICI PUTEȚI VEDEA TOATE ANEXELE CU IMPOZITELE ȘI TAXELE LOCALE

Taxe speciale

”Având în vedere  că pentru perioada ce urmează, respectiv pentru anul 2017 se estimează menţinerea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a serviciilor publice locale, executivul propune, pentru anul 2017, menţinerea la nivelul anului 2016 a taxelor speciale aprobate de Consiliul Local în anii precedenţi”

Pentru eliberarea şi utilizarea autorizaţiilor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din municipiul Bistriţa

Nr. crt. Perioada si programul    Valoarea taxei – zona A şi B
1   ANUAL

Program de noapte

Intre 2,5- 3,5 tone 150 lei
2 Intre 3501 si 12000 kg 400 lei
3 Peste 12000 kg 1.000 lei
4 ANUAL

Program de zi

Pana la 3,5 tone 200 lei
5 Intre 3501 si 12000 kg 600 lei
6 Peste 12000 kg 1.500 lei
7 LUNAR

Program de noapte

Intre 2,5- 3,5 tone 50 lei
8 Intre 3501 si 12000 kg 100 lei
9 Peste 12000 kg 300 lei
10 LUNAR

Program de zi

Intre 2,5- 3,5 tone 75 lei
11 Intre 3501 si 12000 kg 200 lei
12 Peste 12000 kg 600 lei
13 Pe zi (24 h) Peste 2,5 tone 50 lei

Program de zi – între orele 6,00 – 21,00 pentru zona A, cu excepţia zonei pietonale Liviu Rebreanu, în care accesul se face în conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 119/2006 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, cu modificările ulterioare. Program de noapte – – între orele 21,00 – 6,00 pentru zona A, cu excepţia zonei pietonale Liviu Rebreanu, în care accesul se face în conformitate cu prevederile Hotărârii nr.119/2006 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, cu modificările ulterioare. Orarul stabilit la punctele 1 şi 2 este orarul maxim admis. Acesta poate fi redus în funcţie de solicitările concrete ale agenţilor economici, precum şi de numărul de autorizaţii de liberă trecere eliberate pentru o anumită zonă, în vederea evitării aglomeraţiei. Excepţie de la acest orar fac autovehiculele care se deplasează în caz de intervenţie.

Pentru autorizaţiile de liberă trecere eliberate strict pentru mijloace de transport produse alimentare perisabile (lapte şi brânzeturi, carne şi produse din carne, pâine) care posedă autorizaţii sanitar-veterinare în termenul de valabilitate taxele se reduc cu 50%. Pentru agenţii economici care folosesc mijloace de transport auto şi autoutilaje în scopul realizării unor lucrări contractate de Primăria municipiului Bistriţa nu este necesară obţinerea autorizaţiei de liber acces, pe perioada efectuării lucrărilor. Agenţii economici în cauză vor transmite Poliţiei Locale a municipiului Bistriţa o listă cu mijloacele de acest fel folosite. În cazul lucrărilor de utilitate publică, operatorii care efectuează aceste lucrări sunt obligaţi să obţină autorizaţii de liber acces pentru autovehiculele şi autoutilajele folosite în acest scop. Autorizaţiile se vor elibera numai pentru perioada de executare a lucrărilor. In situaţia în care se solicită autorizaţie pentru perioade de timp mai mici de un an, doar în aceste cazuri se poate plăti taxa calculată proporţional pentru perioada respectivă de timp.

Privind realizarea de accese suplimentare auto şi pietonale spre domeniul public     

 

Realizare de accese suplimentare auto şi pietonale spre domeniul public

conform H.C.L. nr.20/28.05.1992

 

Taxa stabilită pentru anul 2016

 

Taxa propusă pentru anul

2017

1. Aprobarea deschiderii unei uşi în clădire, alta decât cea existentă 260 260
2. Aprobarea deschiderii unei uşi de acces în curte, alta decât cea existentă 130 130

Pentru atribuire în folosinţă a locurilor de înhumare în cimitirul municipiului Bistriţa (lei/loc)

 

Hotărârea Consiliului local care reglementează taxa

 

Taxa stabilită pentru anul 2016

 

Taxa propusă pentru anul 2017

Hotărârea Consiliului local nr. 10/10.02.1994

1. perioadă de 7 ani:

Zona A

Zona B

 

 

88

66

 

 

88

66

2. perioadă de 25 ani:

Zona A

Zona B

 

495

330

 

495

330

3. perioadă de 40 ani:

Zona A

Zona B

 

770

660

 

770

660

De întreţinere a cimitirului municipal (lei/an/mormânt)

 

Hotărârea consiliului local care reglementează taxa

 

Taxa stabilită pentru anul 2016

 

Taxa propusă pentru anul 2017

Hotărârea Consiliului local nr. 10/10.02.1994

– taxa pentru întreţinere cimitir municipal

17 17

Pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi în sărbătorile legale, precum şi pentru divorţul administrativ 

Hotărârea consiliului local care reglementează taxa Taxa stabilită pentru anul 2016 Taxa propusă pentru anul 2017
Hotărârea consiliului local nr. 36/24.06.1993, cu modificările şi completările ulterioare

– taxă specială pentru oficierea căsătoriilor în zilele de sâmbătă şi în sărbători legale

 

120

 

120

Hotărârea consiliului local nr. 06/31.01.2011

– taxă specială aferentă procedurii de desfacere a căsătoriei pe cale administrativă

 

500

 

500

De utilizare a capelei mortuare din municipiul Bistriţa (lei/zi)

Hotărârea consiliului local care reglementează taxa Taxa stabilită pentru anul 2016 Taxa propusă pentru anul 2017
Hotărârea consiliului local nr. 141/29.08.2001 33 33

Pentru înregistrarea vehiculelor din categoria mopede, maşini şi utilaje autopropulsate utilizate în lucrări de construcţii, agricole, forestiere, tractoare care nu se supun înmatriculării, precum şi cele pentru care nu există obligativitatea înmatriculării ale căror proprietari, persoane fizice sau juridice, au domiciliul, sediul sau reşedinţa în municipiul Bistriţa (lei/vehicul)

 

Hotărârea consiliului local care reglementează taxa

 

Taxa stabilită pentru anul 2016

 

Taxa propusă pentru anul 2017

 

Hotărârea consiliului local nr. 2/31.01.2013

 

 

45

 

 

45

 

Pentru întocmirea, elaborarea şi eliberarea de documente cartografice analogice şi digitale din lucrarea „Sistem informaţional specific domeniului imobiliar edilitar şi de constituire a băncilor de date urbane,  municipiul Bistriţa”

Nr.

Crt.

 

Denumirea taxei speciale

(activităţi)

Unitatea de

 măsură

Cuantumul taxei stabilit pentru anul 2016 Cuantumul taxei propus pentru anul 2017
0 1 2 3 4
A. Furnizare de produse cartografice analogice
1 Elaborări planuri extrase din baza de date a proiectului G.I.S.

 

SCARA 1:500                                               PERSOANĂ FIZICĂ

SCARA 1:500                                               PERSOANĂ JURIDICĂ

SCARA 1:500                                               PERSOANĂ FIZICĂ

SCARA 1:500                                               PERSOANĂ JURIDICĂ

 

SCARA 1:1000                                             PERSOANĂ FIZICĂ

SCARA 1:1000                                             PERSOANĂ JURIDICĂ

SCARA 1:1000                                             PERSOANĂ FIZICĂ

SCARA 1:1000                                             PERSOANĂ JURIDICĂ

 

SCARA 1:2000                                             PERSOANĂ FIZICĂ

SCARA 1:2000                                             PERSOANĂ JURIDICĂ

SCARA 1:2000                                             PERSOANĂ FIZICĂ

SCARA 1:2000                                             PERSOANĂ JURIDICĂ

Foaie de plan

 

A4

A4

A3

A3

 

A4

A4

A3

A3

 

A4

A4

A3

A3

 

 

60

80

80

100

 

80

100

100

120

 

100

120

120

140

 

 

60

80

80

100

 

80

100

100

120

 

100

120

120

140

2 Plan parcelar analogic

 

30 30
3. Fişa bunului imobil                                        PERSOANĂ FIZICĂ

PERSOANĂ JURIDICĂ

50

70

50

70

4. Aviz de amplasament                                   PERSOANĂ FIZICĂ

PERSOANĂ JURIDICĂ

 

30

50

30

50

B. Furnizare de produse cartografice digitale
1. Planuri şi hărţi digitale intravilan – format  DXF Foaie de hartă/plan KB 2 2
2. Planuri şi hărţi digitale intravilan – format  SHP Foaie de hartă/plan KB 4 4
3. Planuri şi hărţi digitale intravilan – format  DWG Foaie de hartă/plan KB 4 4
4. Coordonate planimetrice, altimetrice şi 3D în sistem de proiecţie Stereo 70 şi plan de referinţă Marea Neagră – Borne GPS Punct 18 18
5. Plan parcelar în format digital Ha 7 7
6. Ortofotoplan rezoluţie 0,5-2 m Km² 20 20

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.