Social

Începe recalcularea pensiilor. Nu toate vor crește după finalizarea procesului

Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsăud va începe recalcularea pensiilor pentru cei peste 63.000 de pensionari aflați în plată. Procesul va avea două etape și presupune inclusiv includerea în pensii a sporurilor, însă pentru aceasta este nevoie ca oamenii să depună la dosarele lor acte doveditoare.

Încă de anul trecut, instituția a început evaluarea dosarelor de pensii – prima etapa a procesului de recalculare a pensiilor din sistemul public – ceea ce înseamnă crearea unei baze de date constituită pe baza informaţiilor colectate din surse în format electronic sau letric existente la nivelul casei de pensii şi care va fi ulterior folosită, prin sistemul informatic al CNPP pentru realizarea operaţiunilor de recalculare şi punerea în plată a pensiilor astfel recalculate. Aferent anului 2023 au fost evaluate 58184 de dosare.

Pensionarii vor primit deciziile finale, după recalcularea pensiilor, până la finalul lunii august, înainte de termenul stabilit inițial. Anunțul a fost făcut de Simona Bucura Oprescu, ministrul Muncii și Protecției Sociale. În urma recalculării, este de așteptat ca o parte din pensii să fie majorate, altele, în schimb, vor fi mai mici decât cele în plată.

„În cazul în care, în urma procesului de recalculare prevăzut la alin. (1), rezultă un cuantum al pensiei mai mic decât cel aflat în plată sau cuvenit, se plăteşte pensia în cuantumul stabilit şi aflat în plată anterior recalculării, până la data la care se va obţine un cuantum al pensiei mai mare decât acesta ca urmare a majorării valorii punctului de referinţă”, prevede articolul paragraful 6 din articolul 144.

În prezent, Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsăud are în plată următoarele categorii de pensii :

 • pensie de limită de vârstă – 44739
 • pensie anticipată – 54
 • pensie anticipată parțială – 1245
 • pensie de urmaş -7957
 • pensie de invaliditate: de gradul I – 474, de gradul II – 2909 și de gradul III- 342

Beneficiari de indemnizații prevăzute de legi cu caracter special și alte prestații sunt:

 • Veterani și văduve de război -134
 • Decret Lege nr.118/1990- 2495
 • Lege nr.189/2000- 572
 • Lege nr.309/2002 – 942
 • Revoluționari – 24
 • Lege nr. 8/2006 – 128
 • Lege nr. 49/1999 – 3
 • Legea 578/2004 – 197

”Recalcuarea pensiilor este o necesitate cauzată de inechitățile din sistem care au făcut ca mulți pensionari să se adreseze instanțelor de judecată. Vor fi două etape: până la 1 septembrie, vom face recalcularea tuturor pensiilor aflate în acest moment în plată pe baza noii formule de calcul. De la 1 septembrie va fi a doua recalculare adică vom recalcula acele dosare care au, în acest moment, adeverințe cu sporuri care până acum nu erau luate în calcul. A doua recalculare se face tot din oficiu. Cei care le au depuse la dosar și nu au fost luate în calcul pot sta liniștiți fiindcă facem noi automat recalcularea, iar cei care le au la dosar și au de adus documente le vor aduce, iar până la finalul anului vom recalcula și aceste pensii”, a spus într-o ședință a Colegiului Prefectural Sanda Vișan, directorul Casei Județene de Pensii Bistrița-Năsăud.

Recalcularea pensiilor se face pentru:

 • Întărirea principiului contributivităţii astfel încât cuantumul pensiei să reflecte activitatea profesională şi contribuţia la sistemul public de pensii, în raport de veniturile realizate de asigurat.
 • Asigurarea sustenabilității ținând seama că ea trebuie aplicată tuturor beneficiarilor sistemului public de pensii; aplicarea formulei de calcul doar pentru noii pensionari nu reprezintă o opțiune, deoarece excluderea de la aplicarea noii formule a pensiilor aflate în plată ar reprezenta o nouă inechitate, ceea ce ar genera noi nemulțumiri și, pe cale de consecință, obținerea drepturilor în instanță.
 • Identificarea de soluții privind asigurarea unor pensii adecvate și echitabile pentru toți beneficiarii sistemului public de pensii corelate cu contribuția acestora adusă în timpul vieții active la bugetul asigurărilor sociale de stat.

Iată și formula de calcul a pensiilor:

Noutatea în cadrul formulei o reprezintă numărul de puncte de stabilitate acordate pentru anii contributivi realizați peste 25 de ani. Calculul pensiei va avea în vedere atât venitul pentru care s-a plătit contribuția la sistemul de asigurări sociale, cât și vechimea realizată efectiv în muncă, pe teritoriul României. La calculul numărului total de puncte se va adăuga și un număr de puncte de stabilitate pentru fiecare an realizat peste stagiul de cotizare contributiv de 25 de ani.

Noua lege prevede patru tipuri de pensii, fiind eliminată pensia anticipată parțial:
 • Pensia pentru limită de vârstă: Accesul la pensia pentru limită de vârstă este condiționat de realizarea unui stagiu minim de 15 ani contributiv. La totalizarea stagiului minim de cotizare nu se au în vedere perioadele asimilate și perioadele necontributive. Excepție o constituie perioada de maternitate/paternitate începând cu data de 1 ianuarie 2006, care va fi avută în vedere la calculul vechimii necesare pentru deschiderea dreptului de pensie pentru limită de vârstă.
 • Pensia anticipată: Accesul la pensia anticipată este condiționat de realizarea unui stagiu complet de cotizare contributiv de 35 ani. Pensionarea anticipată se realizează cu reducerea maximă de 5 ani din vârsta standard de pensionare prevăzută de lege. Pensionarea anticipată cu 5 ani mai devreme a persoanele care au depăşit stagiul complet de cotizare contributiv de 35 ani, cu cel mult 5 ani de stagiu de cotizare va fi penalizată cu maxim 24% .
 • Pensia de invaliditate: Vor exista în continuare cele trei grade de invaliditate. Noutatea pentru aceasta categorie este legată de redefinirea gradelor de invaliditate în funcție de deficiența funcțională a persoanei (grav, accentuat sau mediu). Pentru oricare dintre gradele de invaliditate în funcție de natura afectării capacității de muncă și tipul raportului de muncă, capacitatea de muncă poate fi considerată păstrată pentru anumite activități profesionale.
 • Pensia de urmaș: Se mențin prevederile din legislația veche.

Valorificarea sporurilor acordate sporadic de-a lungul activității profesionale.

Valorificarea tuturor veniturilor brute realizate pentru care s-au datorat contribuțiile de asigurări sociale: acord global, plata cu ora, al treisprezecelea salariu, premii, etc.. În situația în care din diverse motive nu se poate face dovada acestor venituri brute cu adeverințe, la calculul punctajelor se utilizează ca și în prezent salariile din carnetul de muncă și sporurile permanente.

În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a legii noi se recalculeaza din oficiu toate dosarele care au adeverinte cu sporuri nepermenente si nevalorificate conform vechii legislații.

Pentru pensionarii care nu au depus la dosar încă aceste adeverințe pot să le depună. Modelul de adeverință pentru angajatori e cel prevăzut de lege.

Pentru pensionarii care au adeverințele la dosar nu mai este necesar sa prezinte o altă adeverință decât dacă cea de la dosar este incompletă. Sunt valabile adeverințele care au fost emise și înainte de intrarea noii legi în vigoare dacă respectă fondul și forma prevăzută de legislația de la momentul emiterii.

Drepturile recalculate urmare adăugării de sporuri nepermanente se acordă de la data intrării în vigoare a prezentei legi.

Altă noutate este egalizarea vârstelor de pensionare între bărbați și femei la 65 de ani până în 2035.

Egalizarea vârstei de pensionare a femeilor cu cea a barbaților, la 65 de ani, eșalonat până în anul 2035. În prezent atingerea vârstei standard de pensionare la femei este de 63 de ani și se face eșalonat până în 2030. Conform anexei nr. 5 din noua lege, eșalonarea vârstei standard pentru femei se va face, conform criteriilor din jalon, până în anul 2035. Legea are în vedere și
recomandarea asumată de Romania prin PNRR, referitoare la menținerea în activitate a angajaților până la vârsta de 70 de ani, dar cu acordul angajatorului.

Femeile care au realizat stagiul complet de cotizare contributiv de 35 de ani și care au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani beneficiază de reducerea vârstei standard de pensionare astfel: 6 luni pentru primul copil, un an pentru doi copii, mergând cu reducerea până la 3 ani și 6 luni, pentru 7 copii. Reducerea vârstei de pensionare prevăzută în tabelul din noua lege se aplică şi în cazul în care numărul de copii cuprinde şi copii adoptaţi şi crescuţi pe o perioadă de cel puţin 13 ani. Pentru acest beneficiu femeile vor prezenta copii după certificatele de nastere ale copiilor și o declarație pe proprie răspundere că au născut și crescut copii până la vârsta de 16 ani. Acest mod de lucru a fost utilizat și pe parcusul implementării legii nr. 19/2000. Această reducere se poate cumula si cu reducerile în baza grupelor de muncă.

Cumpărarea de vechime pentru oricare 6 ani din perioada necontributivă, în baza unui contract de asigurare voluntar. Perioada de vechime cumpărată în baza contractului de asigurare poate fi valorificată doar la deschiderea dreptului de pensie pentru
limită de vârstă. Plata se va putea face în rate și se va lua in calcul și plata parțială.

În 2023, Casa Județeană de Pensii Bistrița-Năsăud a făcut următoarele plăți:

Pensii de asigurări sociale – 1.187.094.993 lei
Ajutoare de deces / nr. pensionari 15.941.384 lei – 2406 persoane
Cheltuieli cu transmiterea pensiilor – 5.518.098 lei
Ajutoare de deces – asiguraţi / nr. beneficiari – 1.152.370 lei – 243 persoane

12 comentarii

 • Orice venit în plus e binevenit, mai ales pentru cei care abia supraviețuiesc, doar că suntem conștienți că statul, pentru cei mulţi dă cu o mână și ia cu două. Dacă veniturile vor crește în medie cu 10%, prețurile, inflația vor crește dublu și sigur numărul celor săraci, năpăstuiți v-a crește. Dar, electoral, pe o scurtă perioadă, dă bine. No, numa zîc.

  33
  4
  • La o analiza sumara cu noua metodologie un muncitor necalificat va avea o pensie mai mare apropia de a unuia cu studii superioare si cu functii inalte. Ponderea e data de anii efectivi de munca. Nu vad diferenta intre salariile dobandite in decursul anilor de munca intre categoriile sociale. Cred ca se doreste egalizarea pensiilor indiferent de ce pregatire are si de munca prestata in decursul activitatii. Poate-mi scapa mie ceva din formulele ce calcul, tot ce se poate.

   16
   15
 • Pensiile care contează vor crește.O sa vedeți acolo precizie și celeritate.La saraki le aruncă governul 100 sau 200 si mucles.

  18
  6
  • Eu stiu ca VPR=81, indiferent de ce ai fost, iar pensia totala e produsul dintre VPR si numarul total de puncte, dati de anii activi. Numai daca nu se spune tot si nu avem cum sa ghicim insistam in greseala. Asa ca mucles tu.

   7
   5
 • Pensia de stat trebuie sa fie o suma unică, universala, care se acorda tuturor romanilor, indiferent de suma cu care au cotizat, la împlinirea vârstei de 65 de ani!
  O suma mica, de genul 1000 lei!

  Dacă vrei mai mult, cotizează la un fond privat de pensii, care investește banii in acțiuni, obligațiuni, imobiliare etc.
  Normal ca nu ai de unde, dacă statul îți retine 25% din salariu cu CAS-ul.

  Cred ca CAS in loc de 25% ar trebui sa fie 10%, iar 15% sa meargă la un fond de pensii private, care sa investească banii.
  Acest lucru trebuie să fie făcut obligatoriu, printr-un contract între angajator și o firmă privată de pensii. fără ca angajatul să își bată capul!
  Adică, toți angajații de la Rombat plătesc 10% CAS la stat și 15% lo firmă privată, care a încheiat un contract cu Rombat.
  Leoni face la fel, 10% la stat 15% la un fond de pensii private.
  Allianz pensii private
  Reiffeisen pensii private
  BRD Societe Generalle pensii private
  Vorbim de companii mari, serioase, cu activități în toată Europa, companii sigure, nu tot felul de companii de care nu a auzit nimeni.
  Nu știu dacă Bsnca Transilvania are și fonduri de pensii.

  Și așa fiecare român va lua pensie de 1000 lei de la stat și de la privat ia în funcție de suma investită , de perioada de cotizare și de performanțele firmei private de pensii!

  Firmă care are contract cu angajatorul meu are o aplicație și poți oricând să vezi:
  Câți bani ai în fondul de pensii (sute de mii de lei, aproape 1 milion lei)
  Cum a evoluat investiția
  + 0,44% în ultima lună
  + 9% în 2023
  + 23% în ultimii 3 ani
  + 47% în ultimii 5 ani

  Dacă ieși în pensie la 60 ani iei atât/luna (mai puțin)
  Dacă ieși în pensie la 69 ani iei mai mult. (DUBLU față de cât ai fi luat dacă ieșeai în pensie la 60 de ani) pt ca ai contribuit mai mulți ani.

  Deci, liberalizarea sistemului de pensii!
  Pensia de stat, 1000 lei la toata lumea.
  Și nu mai avem discuții despre “de ce i-a ăla atâta și ăla atâta? A contribuit sau nu? Vârstă de pensionare etc.
  Ieși în pensie la 60 de ani, dacă ai contribuit suficient la fondul de pensii private. Te pensionezi singur!

  8
  17
  • Te pomenesti ca tu esti vreun milionar in euro,danezule coclit …Ia zi cum investesti tu pe wall street ce îți ramane din ajutorul social pe care ți-l dă regina.Că te plângeai pe aici că nu mergi la meciurile de handbal că e scump biletul și îi invidiai pe ăia bogați din insula de nord pe cand tu stai pe turbărie in mlaștină.Pe toate le stii tu…Spune ce ai lucrat tu prin Danemarca ,ce specialist esti ,că timp ai destul sa îți dai filme de occidental sadea.Măh…io cred că tu n-ai nici bicicletă.

   15
   4
  • Atata timp cat se ia din fondul meu si al altora de pensii ca sa plateasca Pensiile Speciale, care nu au nici in clin si nici in maneca treaba cu contributivitatea, sa plateasca tot din acest fond si pensiile sociale, eu si sunt convins ca si ceilalti contribuabil o vad ca un furt din banul si contriburia mea. Gandirea si rationamentul de mai sus aduce mult cu cea a coreii de sud. Ar urma sa ne dea si uniforme si toti suntem egali. Bravo natiune, unde ii gasim pe toti desteptii asta de alura lui Adrian C.?

   13
   3
 • Adrian C. uita un singur lucru ca, teoretic, nu mai suntem in „comunism”, nici macar in cel Iliescian, iar contributia mea, bani retinuti din castigul meu in decursul anilor nu este identic cu al muncitorului necalificat, sau al femeii de serviciu, numai in mintea bolnava a unora si nu am nici o dorinta ca banii mei sa mearga la unu care s-a angajat dupa sapte clase si a muncit peste 45 de ani si de ce nu, nici la pensiile speciale ale magistratilor sau la alti privilegiati, dupa cum vor muschii unora sau a altora.

  12
  2
 • Efectiv Statul Român își bate joc de pensionari, deoarece îi pune pe drumuri pe la diferite societății care de fapt sunt în faliment ori nu mai există arhiva cu statele de plată!

  10
  1
Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS