Actualitate

FOTO Jandarmii bistrițeni au dat raportul pe 2019. Cât de activi au fost în viața comunității

Inspectoratul Județean de Jandarmi Bistrița-Năsăud și-a prezentat, marți, activitatea din 2019. Redăm în continuare bilanțul Jandarmeriei bistrițene:

”Forţă de poliţie cu statut militar, Jandarmeria Română este o componentă a Ministerului Afacerilor Interne, care prin exercitarea atribuţiilor ce îi revin prin lege, contribuie la garantarea independenţei, autorităţii, unităţii şi securităţii statului român şi a democraţiei constituţionale pe întreg teritoriul naţional, atât în timp de pace cât şi în situaţii de criză.

Activitatea Inspectoratului de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud a fost desfăşurată în anul 2019, în condiţiile unei dinamici crescute a fenomenelor social-politice, acţiunile sale fiind direcţionate în principal către identificarea şi aplicarea celor mai eficiente soluţii şi modalităţi de prevenire a ameninţărilor la adresa siguranţei cetăţenilor, de contracarare a riscurilor şi vulnerabilităţilor, pentru a oferi un răspuns adecvat şi oportun provocărilor de ordine şi siguranţă publică.

Optimizarea structurală, dezvoltarea şi consolidarea relaţiilor de cooperare şi colaborare cu celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne şi cu celelalte autorităţi publice cu atribuţii în domeniul ordinii şi siguranţei publice, în paralel cu crearea şi implementarea unui sistem de management performant al resursei umane şi creşterea nivelului de profesionalism al personalului au contribuit decisiv la creşterea capacității de răspuns la solicitările cetățenilor.

Asigurarea siguranței cetățeanului printr-o prezenţa activă în viaţa comunităţii a jandarmilor bistrițeni, a constituit principalul reper care a orientat activitatea inspectoratului.

REALIZĂRI IN DOMENIUL DE COMPETENȚĂ

  1. Managementul integrat al ordinii şi siguranţei publice

Pregătirea şi desfăşurarea acţiunilor de ordine şi siguranţă publică din competenţa Jandarmeriei Române au avut ca scop realizarea principalelor obiective cuprinse în Programul de Guvernare 2017 – 2020, Planul Strategic Instituţional al MAI 2017-2020 şi Hotărârea nr. 779 /2016 pentru aprobarea Strategiei naţionale de ordine şi siguranţă publică 2015-2020.

Complexitatea situaţiei operative, caracterizată de caracterul spontan al unor adunări publice de protest, perpetuarea comportamentelor antisociale, menţinerea ameninţărilor la adresa obiectivelor, bunurilor şi valorilor, acutizarea ameninţării teroriste la nivel european, precum şi creşterea exigenţei cetăţenilor faţă de calitatea acţiunilor, au impus adaptări succesive în plan organizatoric şi acţional la nivelul instituţiei. Din spectrul larg al activităților de amploare la care Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud și-a adus aportul în cursul anului de referință amintim cele realizate pentru buna desfășurare a Summitului atașaților de mediu pe timpul deținerii de către România a presedinției Consiliului Europei și cele organizate cu ocazia alegerilor pentru parlamentul european și celor prezidențiale.

Pentru protecţia participanţilor, a infrastructurii şi prevenirea tulburării ordinii şi siguranţei publice pe timpul desfăşurării adunărilor publice, în perioada de referinţă au fost executate 1228 misiuni de asigurare a ordinii publice, în creștere cu 19,69% comparativ cu anul 2018. Procentul crescut s-a datorat in mare parte desfășurării misiunilor cu ocazia scrutinurilor amintite anterior.

În vederea creşterii gradului de siguranţă a cetăţenilor, inspectoratul a participat la menţinerea ordinii publice prin patrule de jandarmi în zona urbană a județului, pe traseele montane, în stațiunea balneoclimaterică Sîngeorz-Băi și în sistem integrat cu Inspectoratul de Poliție Județean Bistrița-Năsăud, sens în care s-au executat 8481 patrule (în medie 23 zilnic), dintre care 3707 în sistem mixt (în medie 10 zilnic) și 896 în mediul montan (în medie 2, 5 zilnic)

Creșterea în procent de 22% a solicitărilor prin Dispeceratul Sistemului Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112 şi prin centrala inspectoratului, a impus asigurarea unei reacţii imediate şi oportune, executându-se pentru rezolvarea situațiilor deosebite un număr de 535 misiuni de intervenţie. Acestea au fost desfăşurate în timpul operativ stabilit şi cu eficienţă, toate datele şi informaţiile privind misiunile şi activităţile desfăşurate fiind implementate în aplicațiile informatice gestionate.

În baza planurilor de cooperare şi a protocoalelor de colaborare încheiate, pentru reducerea infracţionalităţii stradale, Jandarmeria Română a executat 1468 misiuni în cooperare /colaborare cu alte instituţii.

Activitatea de prevenire şi combatere a faptelor ilicite a cunoscut o pondere crescătoare, fiind executate 116 acţiuni preventive la care au luat parte 27.865 participanţi. Aici amintim sprijinul deosebit al Autorității Teritoriale pentru Ordine Publică, pentru campania MAI aproape pentru siguranța cetățeanuluiinițiată de către Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud și la care am avut parteneri instituțiile din cadrul Ministerului Afacerilor Interne iar ca o noutate, pentru oferirea unor prezentări cat mai complete, am avut alături de noi Instituția Prefectului.

La acest capitol trebuie amintit faptul că un rol deosebit în succesul misiunilor și interacțiunea civilizată cu cetățeanul, îl constituie activitatea de dialog, instrument folosit la toate activitățile care au implicat stări de nemulțumire ale cetățenilor.

Din analiza indicatorilor specifici rezultă faptul că în cursul anului 2019 am stopat activitățile infracționale în 317 cazuri și am sancționat componenta antisocială în 1504 situații.

O atenţie deosebită a fost acordată dezvoltării Jandarmeriei Montane, prezenţa jandarmilor în această zonă asigurând turiştilor un grad sporit de siguranţă, garanţia unei intervenţii rapide şi eficiente în condiţii climaterice deosebite, precum şi o implicare activă, în acţiunile de protejare a mediului organizate independent in cadrul campaniilor naționale sau in colaborare cu alte organizații. În anul de referință, un număr de 23 de cetățeni s-au aflat in dificultate in zona montană iar colegii noștri i-au asistat cu profesionalism.

Per ansamblu, putem raporta executarea în cursul anului 2019 a unui număr total de 7470 misiuni in care au fost angrenati un număr de 32.524 jandarmi.

  1. Managementul pazei şi protecţiei instituţionale, transporturilor speciale, transporturilor de bunuri şi valori şi corespondenţă clasificată

Eforturile principale în acest domeniu au fost orientate către optimizarea, perfecţionarea şi dinamizarea dispozitivelor în funcţie de situaţia operativă existentă şi de forţele la dispoziţie, identificarea tuturor vulnerabilităţilor şi factorilor de risc şi intensificarea schimbului de date şi informaţii de interes operativ cu celelalte structuri cu care se cooperează, astfel încât să se asigure cunoaşterea situaţiei operative şi prevenirea ameninţărilor la adresa celor 17 obiective din competenţă.

O prioritate în domeniul pazei a fost şi rămâne necesitatea conștientizării beneficiarilor de pază cu privire la utilitatea implementării a sistemelor tehnice de securitate performante, concomitent cu dezvoltarea şi implementarea dispeceratelor de monitorizare zonale.

În perioada de referință s-a executat paza unui număr 1085 transporturi (31 transporturi de produse cu caracter special, 557 transporturi de bunuri şi valori, 497 transporturi corespondenţă clasificată) și s-au monitorizat un număr de 695 transporturi speciale și de valori care au tranzitat județul.

În cursul anului 2019, I.J.J. Bistriţa-Năsăud a demarat procedurile specifice pentru luarea în pază a sediului Serviciului de Probaţiune Bistriţa-Năsăud și a Staţiei de monitorizare Bistriţa aparţinând Autorității Naționale pentru administrare și reglementare în Comunicații.

  1. Capacitatea operațională și managementul situațiilor de urgență

Schimbarea constantă a realităţii sociale şi a provocărilor cu care se confruntă, a determinat ca eforturile să fie permanent reevaluate şi adaptate, pentru a putea anticipa potenţialele riscuri şi de a acţiona pentru prevenirea ameninţărilor la adresa siguranţei cetăţenilor sau a obiectivelor de importanţă strategică.

Totodată s-a demonstrat o permanentă preocupare în vederea realizării intervenţiei operative în cadrul funcţiilor de sprijin, pentru limitarea şi înlăturarea efectelor situaţiilor speciale de urgenţă survenite în anul 2019, sens în care, s-au actualizat documentele operative de conducere în domeniul situaţiilor de urgenţă, ţinându-se cont de factorii de risc prognozaţi de comun acord cu I.S.U. B.-N. iar în cadrul exerciţiilor de verificare a capacităţii operaţionale au fost incluse scenariile din domeniul situaţiilor de urgenţă /protecţie civilă.

MANAGEMENTUL RESURSELOR INSTITUŢIONALE

  1. Eficientizarea structurală și formare profesională

La data de 31.12.2019 unitatea are prevăzut suplimentar în statul de organizare un număr de 10 funcții comparativ cu anul 2018. Din punct de vedere al organizării structurale, unitatea a suferit două modificări ale statului de organizare, constând în înființarea Postului de Jandarmi Montan Colibița, ca răspuns la solicitarea comunității locale și cu sprijinul deosebit al administrației locale și centrale și perspectiva luării în pază a Serviciului de Probațiune Bistrița–Năsăud.

Încadrarea actuală a inspectoratului reprezintă 95,93 % din necesar iar media de vârstă a personalului unității este de 39,43 ani, care poate fi apreciată ca fiind bună.

Pe categorii de personal situația încadrării se prezintă astfel:

  • ofițeri – 80,95 % (față de 85,71% în 2018);
  • maiștri militari – 100 % (identic cu încadrarea din 2018);
  • subofițeri – 98,35 % (față de 99,57 % în 2018);
  • personal contractual – 100% (identic cu încadrarea din 2018).

Întreg personalul unității a participat la sesiuni de pregătire in cadrul unității iar un număr de 33 cadre au urmat diverse cursuri de formare și perfecționare in cadrul Școlii de aplicație pentru ofițeri a Jandarmeriei Române, Centrului montan Sinaia și celelelalte instituții de învățământ ale Jandarmeriei Române și ale Ministerului Afacerilor Interne.

Un indicator foarte sugestiv vis-a-vis de percepția instituției în comunitate este activitatea de recrutare. Astfel, este o onoare pentru noi faptul că un număr de 10 tineri (6 candidați bărbați și 4 candidate femei) au optat pentru susținerea examenelor de admitere la instituțiile militare de învățământ superior ale M.A.I. și M.Ap.N., iar un număr de 86 candidați (69 bărbați și 17 femei) au ales sa participe la selecția pentru școlile militare de subofițeri jandarmi, urmând ca examenul să se desfășoare luna aceasta.

  1. Asigurarea resurselor logistice

Logistica misiunilor a avut ca obiective creşterea performanţei activităţii tehnice, îmbunătăţirea activităţii de administrare a patrimoniului imobiliar şi protecţia mediului, creşterea performanţei activităţii de intendenţă şi programe și asigurarea condiţiilor de lucru şi cazare necesare desfăşurării activităţilor, prin gestionarea eficientă a bugetului alocat.

Pe linia asigurării tehnice a misiunilor si a suportului activităţilor, principalul obiectiv a fost reprezentat de creşterea gradului de înzestrare cu mijloace de mobilitate sens în care, în anul 2019 au fost întreprinse demersuri prin care au intrat în dotarea inspectoratului un număr de 8 mijloace de transport auto. Acestea au contribuit semnificativ atât la creșterea gradului de înzestrare cu mijloace de transport auto precum și la o modernizare și o diversificare fără precedent a flotei de autovehicule de care dispune în acest moment inspectoratul nostru.

În prezent, gradul de dotare cu mijloace de transport auto al inspectoratului nostru se ridică la un procent de aproximativ 60 % din necesarul conform normelor.

IMAGINEA PUBLICĂ și PARTENERIATUL CU COMUNITATEA

Activitatea de relaţii publice în anul care tocmai s-a încheiat a căpătat noi valenţe, astfel aceasta concretizându-se mai ales în dezvoltarea reţelelor sociale.

Pentru o vizibilitate cât mai bună în spaţiul public şi a succesului comunicării în mediul on-line, au fost actualizate permanent paginile oficiale de Facebook, Instagram şi Twitter a unităţii care au devenit un mijloc activ de mediatizare a activităţii inspectoratului. Acest tip de comunicare on-line reprezintă un instrument cheie, astfel instituţia noastră beneficiind de oportunitatea unui feed-back direct al publicului şi interacţiunea directă între instituţie şi cetăţean.

În acest an unele dintre cele mai frumoase activităţi menite să ne apropie de comunitate au fost activitățile de voluntariat alături de Asociaţia Tăşuleasa Social. Un exemplu în acest sens este acțiunea din data de 3 ianuarie 2019, când Jandarmeria Bistriţa-Năsăud s-a alăturat Asociaţiei Tăşuleasa Social în cadrul acţiunii Camionul de Crăciun în Basarabia, ulterior încheierii acţiunii Camionul de Crăciun, pe care asociaţia o derulează de 18 ani în România. Pentru copiii din Raionul Glodeni-Basarabia, jandarmii au achiziţionat pachete pregătite special pentru această campanie.

Un alt exemplu prin care jandarmii au spus din nou DA voluntariatului, este participarea la împădurirea a 10 hectare de teren în localitatea Sânmihaiu de Câmpie. Jandarmii au contribuit la acţiune alături de cei peste 1400 de voluntari, pentru protejarea mediului înconjurător şi implicit pentru diminuarea dezechilibrului generat de defrişările masive din România.

Şi cum acţiunile pentru protejarea mediului încojurător nu se opresc doar la aplicarea de sancţiuni a celor care nu respectă legislaţia în vigoare, inspectoratul a participat activ şi la acţiuni de ecologizare. Astfel la începutul lunii noiembrie, jandarmii montani din Piatra Fîntînele şi Colibiţa au participat la ecologizarea unei portiuni de 3 km din Via Transilvanica, colectându-se aproximativ 10 tone de deşeuri. Totodată, la inițiativa Direcţiei Silvice B.-N. şi a Ocolului Silvic Beclean, pentru a ecologiza zone din localitatea Dorolea şi Coldău, jandarmii din Pluton Beclean au răspuns afirmativ, participând la acţiune alături de colegii pompieri şi de angajaţi ai Direcţiei Judeţene pentru Sport şi Tineret.

La sfârșit de an, Jandarmii bistriţeni au fost  Moş Crăciun pentru cele 4 familii din localitatea Şanţ care au rămas fără case în urma unui incendiu şi pentru o familie nevoiaşă cu 8 copii, din Dumitra. Acestora le-au fost oferite în pragul Crăciunului sume de bani, îmbrăcăminte şi încălţăminte adecvate sezonului rece, dar şi diverse obiecte sau bunuri şi alimente neperisabile.

CONCLUZIE

Rezultatele obţinute de Inspectoratul de Jandarmi Județean Bistrița-Năsăud în anul 2019 sunt o consecinţă a flexibilităţii în faţa provocărilor determinate de evoluţia tot mai accelerată a evenimentelor. Astfel, prin modernizarea concepţiei de executare a misiunilor, eforturile principale au fost orientate pentru asigurarea ordinii şi liniştii publice, a drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale cetăţenilor, protejarea proprietăţii publice şi private.

Contextul socio-politic actual, pune Jandarmeria Română în faţa unor noi provocări care constituie nu numai dificultăţi ci si oportunităţi menite să deschidă noi perspective de consolidare, dezvoltare si diversificare a capabilităţilor instituţionale si acţionale.

Cu o prezenţă activă în viaţa comunităţii, Inspectoratul de jandarmi Județean Bistrița Năsăud, reprezintă o forţă flexibilă şi interoperabilă aflată permanent în serviciul cetăţenilor acestui județ, care are capacitatea de a gestiona orice misiune în domeniul ordinii şi siguranţei publice, al pazei şi protecţiei instituţionale și care răspunde afirmativ, ori de câte ori prezenţa îi este solicitată şi indiferent de riscurile asumate sau de dificultatea misiunilor încredinţate”, se arată în raportul de activitate al IJJ”.

La bilanțul Jandarmeriei au fost prezenți prefectul Stelian Dolha și președintele CJ Radu Moldovan

https://www.facebook.com/PrefecturaBN/posts/2458017287661080?__xts__[0]=68.ARDxjMyRArENzNme2QXBUpHjnsvn2dHXozJAPDLzMX1HgqKn98Me53rav8Sk1LPg0qS_YZn2x-Kukks4IpQDMmDNpj-VDGUkF_83KlYPUVe1LBKRPLTR0x1K9XwN17utEjxjqTL2FUVhpffA7QlLcJSrCns6WlHX-sgIUWeldAcLEE7C_pSTDt1tm0TmO_HfgV273LggFrcd20LDHUVLU3sJjUhjlL4Nj0RQMYYi9AJWHj5urYP2g2rHOnFTEyZB0j1q8X4-MueWQA4Onl6HK7fs5si7EQO2-zTCK3Y8u1L–4APzjsrIcI57UEaleKMX7FPB3EhcaPgvX_fp6Lr9UVZOA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/emilradu.moldovan/posts/2744784138908449?__xts__[0]=68.ARCr4WhT7qI0jd7cYrp6ZXXhymuONa3uuZCUMyjgKw3s4g9d8QwZznfk6JdjC4dR9EbCUp4HW7fAsnmz65Bhg6pcpNh0x-C7GhkgltsotQIXkr981MLbmasn7A1ygk3WxAwCrrWu6Rv5iKmUFxRt_DQejUwSE4F3Sp4D8rH_IrcAvOe0tux1YEmuaeEYqh4-SK38AkS-frfwcG3OpZs-gWNl0WIwoKMyOhockQTXYROFeBG-Xb4B7Hmee01cSEx20umFxgKlbzypI8dYPiVvG1L2Ohz9yAaTUDTOAPJpOUyIeBrjaefBcCgBa7KSsllAq_H-CE9lnk6_hX9OsyxTO4haef_vo-AkfWa62cVtgFLiyh4oKpjJPITltRx8c5__-oixXYwSLxJDLk5LZl3hEIs4uxw5HvDj_IbE2CZoBKtjLXk&__tn__=-R

2 comentarii

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.