Actualitate

Parteneriat CJ – Forumul Democrat German

Consiliul Județean încheie un acord de parteneriat cu Forumul Democrat al Germanilor din Bistrița-Năsăud, care se va derula prin instituția subordonată Centrul Județean pentru Cultură, pentru derularea de acțiuni cu caracter cultural, umanitar, social. Durata acordului este de 3 ani, iar la expirarea termenului prevăzut, părțile pot conveni să îl prelungească printr-un act adițional.

Consiliul Judeţean se obligă: a) să asigure susținerea financiară a acțiunilor culturale comune, cuprinse în Programul acțiunilor culturale ale Centrului Judeţean pentru Cultură, prin alocarea de sume stabilite anual prin aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al CJC b) să asigure sprijin logistic pentru derularea unor evenimente culturale, sau alte manifestări ale partenerului Forumul Democrat al Germanilor, prin punerea la dispoziţie în mod gratuit a spaţiilor deţinute sau a mijloacelor de transport.

Forumul Democrat al Germanilor se obligă: a) să asigure sprijin logistic pentru derularea unor evenimente culturale, sau alte manifestări ale partenerului b) să pună la dispoziţia partenerului grupa de dansuri săseşti, respectiv fanfara, în mod gratuit, în vederea derulării unor evenimente culturale c) să sprijine îmbunătățirea infrastructurii sociale, educaționale și spitaliceşti, a instituțiilor publice specializate subordonate Consiliului Judeţean prin acordarea în mod gratuit de bunuri materiale diverse provenite din donații.

”Urmare a procesului de consolidare a relațiilor de cooperare cu autorități ale administrațiilor județene și cu organizații neguvernamentale din spațiul vorbitor de limbă germană (județele Harz, Kassel, Kyffhauser, Waldeck-Frankenberg, Asociația Bildungs-und Sozialwerk e.V., Crucea Roșie Austriacă etc.), s-au dezvoltat în mod corespunzător și acțiunile de colaborare cu Forumul Democrat German Bistrița, prin organizarea și participarea la acțiuni comune culturale, precum și acțiuni umanitare/sociale. În anul 2013 s-a semnat Acordul de parteneriat dintre Consiliul Judeţean Bistrița-Năsăud și Forumul Democrat al Germanilor din județul Bistrița-Năsăud pe durată de 3 ani, aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean nr. 120 din 31.07.2013, care a expirat la 31.07.2016. În acest context, încheierea unui nou acord de parteneriat cu Forumul Democrat al Germanilor din județul Bistrița-Năsăud devine un rezultat firesc al colaborării anterioare, dar și un cadru corespunzător pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare în viitor”, motivează CJ.

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.