Politică

Proiect de lege care reglementează funcționarea Punctelor Gastronomice Locale

În Parlament a fost depus un proiect de lege care reglementează înființarea și funcționarea Punctelor Gastronomice Locale, printre inițiatori fiind senatorul PSD Ioan Deneș.

Scopul proiectului este de a completa cadrul de reglementare a Punctului Gastronomic Local, de a facilita dezvoltarea economică a zonei rurale şi de a reduce decalajul existent între zona rurală şi cea urbană. Va fi încurajată activitatea de preparare şi servire a alimentelor către turişti, în gospodăria proprie, va reduce dimensiunea economiei informale, va completa cadrul de fiscalizare a Punctului Gastronomic Local, va creşte gradul de conformare la normele de fiscalizare şi va creşte gradul de igienă şi siguranţă alimentară.

Propunerea legislativă va completa baza necesară pentru dezvoltarea unei strategii care vizează turismul gastronomic naţional şi realizează trecerea către un sistem alimentar mai sănătos şi durabil, prin crearea lanţului alimentar scurt.

Ce prevede inițiativa legislativă:

Articolul 1

(1) Punctul Gastronomic Local este o unitate de valorificare a producţiei primare locale, situată într-o localitate rurală, unde se prepară şi se servesc produse culinare şi băuturi, după reţete specifice zonei, direct către consumatorul final, pentru un număr maxim de 12 persoane simultan.

(2) Localitatea rurală este reprezentată de sate reşedinţă de comună, sate componente ale comunelor şi sate aparţinând municipiilor sau oraşelor.

(3) Planul local este reprezentat de unitatea administrativ teritorială de care aparţine Punctul Gastronomic Local şi/sau de locul de domiciliu al persoanei care deţine Punctul Gastronomic Local, precum şi de unităţile administrativ teritoriale limitrofe acestora.

Articolul 2

Produsele culinare din oferta Punctului Gastronomic Local se prepară din materii prime disponibile pe plan local, provenite în principal din producţia primară de la nivelul exploataţiei proprii, de la producători, pescari, vânători, culegători şi colectori de produse forestiere nelemnoase.

Articolul 3

Punctul Gastronomic Local poate funcţiona în incintele existente în locuinţe particulare, ferme agricole, amenajări piscicole, stâne, stupine, crame, adăposturi pescăreşti, fonduri de vânătoare, crescătorii de vânat, complexuri de vânătoare, centre de colectare a ciupercilor şi fructelor de pădure, centre de colectare a vânatului, ocoale silvice, mănăstiri, agropensiuni precum şi în alte construcţii şi amenajări dintr-o localitate rurală, unde se desfăşoară una sau mai multe activităţi conexe cu producţia primară de produse agricole, pescuitul, vânătoarea, recoltarea sau colectarea produselor forestiere nelemnoase.

Articolul 4

Punctul Gastronomic Local poate fi înfiinţat de către persoane fizice şi persoane juridice, cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a acestui tip de unitate.

Articolul 5

înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a Punctului Gastronomic Local de către persoanele fizice se realizează în baza atestatului de producător, a carnetului de membru vânător vizat pe anul în curs, a permisului de pescuit comercial vizat pe anul în curs sau a autorizaţiei de recoltare a produselor forestiere nelemnoase eliberată de autorităţile competente, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare.

Articolul 6

Înregistrarea sanitară veterinară şi pentru siguranţa alimentelor a Punctului Gastronomic Local de către persoanele juridice se realizează în baza documentelor care dovedesc existenţa unei producţii primare de produse agricole, de produse forestiere nelemnoase, pescuit sau vânat, în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare.

Articolul 7

În funcţie de forma de înregistrare a activităţii economice se va aplica regimul fiscal stabilit prin normele specifice emise de Ministerul Finanţelor.

Articolul 8

Pentru toate persoanele fizice şi juridice care înfiinţează un Punct Gastronomic Local se vor calcula şi plăti obligaţiile fiscale ale Legii 227/2015. Sunt exceptate de la obligaţiile art. 8 al prezentei legi, persoanele fizice al căror Punct Gastronomic Local se află în primii doi ani de activitate. Acestea vor fi taxate pe norma de venit, urmând ca la sfârşitul celor doi ani să treacă la forma de impozitare enunţată la începutul articolului 8 din prezenta lege.

Articolul 9

Ministerul Finanţelor, în termen de 45 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României a prezentei legi, va emite cadrul de reglementare fiscal pentru toate formele de organizare ale Punctului Gastronomic Local.

Articolul 10

(1) în vederea valorificării superioare a producţiei primare şi accelerării procesului de dezvoltare rurală, inclusiv a serviciilor din spaţiul rural. Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va sprijini dezvoltarea Punctelor Gastronomice Locale prin acţiuni specifice de informare, promovare şi difuzare – în mediul Online: site-uri media, aplicaţii mobile şl orice alte mijloace de informare în masă -, coordonare şi reglementare.

(2) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională a Zonei Montane va desfăşura gratuit cursuri de formare profesională pentru persoanele care doresc să înfiinţeze un Punct Gastronomic Local. Atestatul obţinut în urma participării la acest program de formare profesională face dovada cunoştinţelor necesare în vederea înregistrării activităţii specifice Punctului Gastronomic Local la Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, pentru codul CAEN 5610-Restaurante (Punct Gastronomic Local).

(3) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale va identifica măsuri de piaţă pentru susţinerea Punctelor Gastronomice Locale cu înfiinţarea acestora şi/sau dotarea acestora cu cele necesare funcţionării.

Articolul 11

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin Agenţia Naţională a Zonei Montane va întocmi şi gestiona Registrul Punctelor Gastronomice Locale pe baza datelor primite lunar de la Autoritatea Naţională Sanitar Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor.

1 comentariu

  • Bună dimineața, dacă am diploma de bucătar și am lucrat în domeniu, pot deschide un punct gastronomic local ? Mulțumesc aștept un răspuns.

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS