Actualitate Recomandări

Se împlinesc 140 de ani de la nașterea profesorului Vasile Bichigean

La data de 10 ianuarie 2020 se împlinesc 140 de ani de la nașterea prof. Vasile Bichigean (Liceul Grăniceresc din Năsăud) delegat oficial în 1918 la Marea Unire.

Prof. Virgil Rus de la Facultatea de Educație Fizică și Sport a UBB Cluj, a făcut cercetări recente în legătură cu viața și activitatea prof. Bichigean și ne-a transmis următoarele:

”Vasile Bichigean a «fost deputat în Marea Adunare Națională de la Alba Iulia, organismul legislativ reprezentativ al „tuturor românilor din Transilvania, Banat și Țara Ungurească”, cel care a adoptat hotărârea privind Unirea Transilvaniei cu România, la 1 decembrie 1918 (…).»

Simion C. Mândrescu „.. luptător pentru unire” a făcut propagandă (la acele vremuri n.n.) parcurgând drumurile Europei începând din august 1917 (…), rostind peste tot pe unde l-au dus paşii cuvântul grănicerilor năsăudeni la marea cauză şi marele vis – UNIREA cea MARE.

Conform unor date istorice și a unor publicații mass-media, grănicerii năsăudeni au fost la un pas de a schimba istoria mondială între 17-19 noiembrie1796 oprindu-l pe Napoleon în bătălia din Arcole. Acesta a scăpat atunci datorită norului gros de fum al gloanțelor și a faptului că a fost salvat de un oștean după ce a căzut într-o mlaștină.

Vasile Bichigean s-a născut la data de 10 ianuarie 1880 în localitatea Năsăud, județul Bistrița-Năsăud. A urmat cursurile Gimnaziului superior românesc fundațional din Năsăud (vezi foto), obţinând testimoniul de maturitate în data de 23 iunie 1898. A urmat studii universitare la Universitatea din Cluj şi cea din Budapesta, promovând examenul de absolvire în specialitatea limba greacă și latină, primind diploma de profesor la Cluj, în 9 febr. 19044 pentru ca mai apoi să revină ca director la «Liceul Grăniceresc „Gheorghe Coșbuc”» (vezi foto).

Alături de un alt profesor năsăudean, Vasile Bichigean a avut un rol important și în organizarea primei instituții de învățământ superior românesc. Conform unei publicații5, „în contextul aniversării a 100 de ani de la înființarea Universității Naționale a Daciei Superioare și de la instalarea administrației românești de la Cluj, s-a prezentat (de către oficiali universitari – n.n.) rolul pe care profesorii năsăudeni Valer Seni şi Vasile Bichigean l-au avut în organizarea primei instituții de învățământ superior românesc din Transilvania.

În raportul susținut la 10 octombrie 1920 de Sextil Pușcariu, primul rector al Universității românești din Cluj, cu ocazia ședinței inaugurale, rememorând etapele care au premers organizarea primei instituții de învățământ superior românesc din Transilvania, afirma că deschiderea solemnă din toamna anului 1919 s-a datorat, „înainte de toate faptului, că în vremuri de prefacere s-au găsit oameni care să aibă curajul să se descătușeze de formele convenționale și să-și asume toată răspunderea pentru faptele lor”. În avangarda intelectualilor români, care printr-o mobilizare exemplară au contribuit la preluarea și organizarea Universității clujene, regăsim și numele a trei erudiți năsăudeni, toți profesori ai „Liceului român grăniceresc” din Năsăud, respectiv Nicolae Drăganu, Valer Seni și Vasile Bichigean. Urmași demni ai mândrilor grăniceri, înzestrați cu o educație solidă dobândită de-a lungul anilor de studiu și de activitate științifică și didactică, pedagogi desăvârșiți și buni cunoscători ai realităților epocii pe care o trăiau, implicarea acestora în procesul complex de reorganizare a instituției de învățământ superior din Cluj nu este deloc întâmplătoare. (…). Soluția adoptată a fost preluarea și reorganizarea universității maghiare „Franz Jozsef” de către autoritățile statului român, intenția acestora fiind, conform lui Sextil Pușcariu, „nu să distrugă o instituție culturală cu un trecut de aproape 50 de ani, ci să o încadreze în noua situație de stat; (…)

Conform aceleiași publicații, „pe lângă activitatea didactică, Vasile Bichigean s-a remarcat și în plan științific drept un clasicist respectat pentru calitatea traducerilor sale din limbile greacă, latină și germană, îndeosebi a unor materiale referitoare la trecutul graniței militare năsăudene. A scris importante lucrări dedicate gramaticii limbii latine (Carte de citire latină, Gherla, 1906; Gramatica latină, Gherla, 1936), dar și studii de istorie și de filologie, publicate în periodicele românești ale vremii. Cercetător profund și perfecționist, vorbitor a mai multor limbi străine,(cunoștea și vorbea curent 12 limbi printre care: maghiara, franceza, germana, engleza, italiana, slava veche).

Vasile Bichigean a avut sarcina de a prelua Biblioteca Universitară din Cluj condusă de către filologul maghiar Gyalui (Mendel) Farkas (1866-1952), de a coordona inventarierea ei și de a adopta măsurile necesare pentru buna organizare și funcționare a acesteia după deschiderea anului universitar. Se stinge din viață în 15 martie 1950.

Prin prisma pregătirii profesionale temeinice, a activității desfășurate în plan didactic, a preocupărilor științifice și nu în ultimul rând a încrederii cu care i-a investit Nicolae Drăganu, implicarea profesorilor năsăudeni Valer Seni și Vasile Bichigean în preluarea și organizarea Universității românești din Cluj, a fost justificată. Intelectuali de excepție, „plămădiți” în renumitele școli năsăudene, aceștia au apreciat cu luciditate și responsabilitate importanța istorică a momentului pe care îl trăiau.

Demonstrând conștiinciozitate, spirit de ordine și putere de sacrificiu, atribute moștenite de la vechii grăniceri năsăudeni, au contribuit atât la fundamentarea și dezvoltarea învățământului superior românesc din Transilvania, cât și la creșterea prestigiului cultural al Țării Năsăudului.

Cu respect și cu onoare să comemorăm așadar, pe data de 10 ianuarie, pe prof. Vasile Bichigean care nu doar că a fost delegat oficial la Marea Unire dar a și contribuit la fundamentarea și dezvoltarea semnificativă a învățământului superior din Transilvania.

În acest context propunem oficialităților locale următoarele:

  1. Includerea datei de 10 ianuarie în calendarul comemorărilor anuale a prof. Vasile Bichigean;
  2. Denumirea unei străzi cu numele de: Vasile Bichigean;
  3. Denumirea unei școli cu numele de: Vasile Bichigean”

Etichete

2 comentarii

  • Dețin acte originale privind preot Gavril Bichigean Năsăud. Dacă cineva este interesat de ele sa mă contacteze 0744303089.

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.