Actualitate

Ședință CL Bistrița. Ordinea de zi

Consiliul Local Bistriţa este convocat în şedinţă ordinară joi 27 aprilie, ora 15.00. Şedinţa va avea loc în sala mare a Primăriei Bistriţa și va fi transmisă în direct pe pagina de Facebook a municipalității.

Pe ordinea de zi se află:

aprobarea extinderii spațiului locativ cu destinația de locuință, situat în imobilul din municipiul Bistrița, str. Dornei, nr. 9, utilizat în baza unui contract de locațiune, încheiat în favoarea unei familii.

Aprobarea înaintării unei cereri către Consiliul Județean Bistrița-Năsăud de trecere a două imobile situate în Bistrița, străzile Bistricioarei – 1 Decembrie din domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud în domeniul public al Municipiului Bistrița, în vederea amenajării unei parcări publice.

Aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe anul 2022.

Aprobarea execuţiei bugetului local, bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe Trimestrul I anul 2023.

Aprobarea participării Municipiului Bistriţa, în calitate de partener, la realizarea proiectului ”Frugal cities through Energy Efficiency and Low – tech communities” (”Orașe frugale prin eficiență energetică și comunități low-tech”), finanţat prin programul Interreg Europe.

Modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 156/2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Amenajare parc în cadrul complexului sportiv şi de agrement Unirea – Wonderland”, cu modificările ulterioare.

Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat în favoarea Partidului Alianţa Liberalilor şi Democraţilor – Filiala Bistriţa-Năsăud, având ca obiect spaţiul cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Bistriţa, str. Liviu Rebreanu nr. 43, în suprafaţă de 30,57 mp, cu destinația sediu.

Modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 88/30.05.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii”, cu modificările şi completările ulterioare.

Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 2/14.01.2019 pentru aprobarea Proiectului “Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii, Municipiul Bistrița” şi a cheltuielilor aferente.

Aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Turnare cauciuc de protecție la spații de joacă în Municipiul Bistrița și localitățile componente”.

Modificarea Programului de circulaţie al mijloacelor de transport public local prevăzut în anexa 6.2.1. și anexa 6.2.2. – stații pentru transportul public la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate, cu autobuze, pe raza administrativ teritorială a municipiului Bistriţa nr. 48/L din 30 mai 2019.

Aprobarea Planului local de măsuri privind incluziunea cetățenilor români aparținând minorităţii rome din municipiul Bistriţa pentru perioada 2022-2027.

Aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale administrate si finanţate din bugetul Consiliului Local al municipiului Bistriţa pentru anul 2023.

Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 53/22.04.2010 privind stabilirea locurilor de aşteptare taxi în municipiul Bistriţa.

Modificarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 18/17.02.2011 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Bistriţa şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Bistriţa, precum şi a art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 207/2016 privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 18/17.02.2011 privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Bistriţa şi aprobarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Comisiei locale de ordine publică a municipiului Bistriţa.

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.