Actualitate

Şedinţă CL: rectificare de buget, construire campus CNLR, premierea jucătorilor Gloriei

Consiliul Local Bistriţa se întruneşte în şedinţă ordinară miercuri 30 aprilie, ora 14.00, pe ordinea de zi fiind 15 proiecte de hotărâre, printre care rectificarea bugetului local, aprobarea cheltuielilor pentru construirea campusului Colegiului Naţional ”Liviu Rebreanu”, premierea jucătorilor şi antrenorilor Gloriei.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli al municipiului Bistriţa pe anul 2014

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local si bugetului instituţiilor publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii din bugetul local, al municipiului Bistriţa pe trimestrul I 2014

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

3. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru închirierea unor suprafeţe de teren proprietate publică a municipiului Bistriţa, pentru amplasarea de terase şi alte construcţii provizorii de dimensiuni mici

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii terenului în suprafaţă de 184 mp proprietatea privată a municipiului Bistriţa, cu terenurile în suprafaţă de 700 mp, respectiv 1.433 mp, proprietatea domnului Mureşan Gavrilaş şi soţia, situate în municipiul Bistriţa, cartier Viişoara, în vederea înscrierii în evidenţele de carte funciară a construcţiei edificate

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

5. Proiect de hotărâre privind însuşirea modificărilor inventarului domeniului public al municipiului Bistriţa, aprobat prin Hotărârea nr. 187/30.09.2009 a Consiliului local al municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitaţie publică cu strigare, a spaţiului cu altă destinaţie decât cea de locuinţă, situat în municipiul Bistriţa, str. Liviu Rebreanu nr. 21, în suprafaţă de 33,43 mp cu destinaţia de ”Spaţiu comercial şi prestări servicii” şi numirea comisiei de organizare a licitaţiei

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării şi a preţului de vânzare pentru terenul în suprafaţă de 64 mp, proprietatea privată a municipiului Bistriţa, situat în Calea Moldovei nr. 9, sc. B, în favoarea SC Simprocom SRL, teren aferent spaţiului comercial

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr. 171/02.12.2002 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind stabilirea unor măsuri cu privire la vânzarea spaţiilor comerciale proprietate privată a statului şi a celor de prestări servicii, aflate în administrarea Consiliului Local al municipiului Bistriţa, precum şi cu privire la respectarea destinaţiei legele a spaţiilor închiriate asociaţiilor, fundaţiilor şi partidelor politice

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

9. Proiect de hotărâre privind prelungirea contractului de asociere a municipiului Bistriţa cu unităţile administrative arondate Serviciului Evidenţa Persoanelor, în vederea furnizării în condiţii de calitate a unor servicii publice specifice activităţii de evidenţă a persoanelor

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

10. Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Bistriţa la Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional, în anul 2014

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

11. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului ”Edificare şi construire Campus Şcolar Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”, a cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat, în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale, Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare profesională continuă

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de eliberare şi folosire a autorizaţiilor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din municipiul Bistriţa

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

13. Proiect de hotărâre privind amenajarea de către Primăria municipiului Bistriţa a terenului în suprafaţă de de 826 mp, situat în incinta Colegiului Naţional Andrei Mureşanu, cu suprafaţă sintetică de tip multisport, pentru desfăşurarea orelor de educaţie fizică şi sport

– iniţiator: consilier local Alin Seserman

14. Proiect de hotărâre privind stimularea mişcării sportive în municipiul Bistriţa

– iniţiator: consilier local Alin Seserman 

15. Proiect de hotărâre privind premierea sportivilor de performanţă din municipiul Bistriţa, componenţi ai echipei de fotbal Gloria Bistriţa care au contribuit în anul 2014 la menţinerea echipei de fotbal în Liga a II-a şi la calificarea în play-off şi a antrenorilor Cristian Coroian şi Sandu Negrean

– iniţiator: consilier local Alexandru Toniuc

16. Informare privind absenteismul şcolar şi abandonul şcolar al beneficiarilor ajutorului social, precum şi cu privire la participarea părinţilor la şedinţele cu părinţii

17. Diverse

Etichete

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.