Social

Academicianul năsăudean Dumitru Protase, decorat de președintele României

Academicianul Dumitru Protase, cetățean de onoare al orașului Năsăud, a fost decorat de președintele României, Klaus Iohannis, cu Ordinul Național ”Steaua României” în grad de Cavaler.

”Cu prilejul împlinirii vârstei de 90 de ani, în semn de înaltă apreciere pentru întreaga sa carieră dedicată cercetării şi educaţiei, pentru excelenţa de care au dat dovadă lucrările sale de aprofundare a istoriei Daciei, impunându-se drept repere ale bibliografiei, Președintele României a conferit Ordinul Național „Steaua României” în grad de Cavaler domnului Dumitru Protase, membru de onoare al Academiei Române”, a anunțat Președinția.

Dumitru Protase (n. 1 februarie 1926 în Mocod) este primul intelectual năsăudean educat la Şcoala Năsăudeană în vremurile de restrişte din perioada celui de al doilea război mondial, care redeschide şi continuă seria academicienilor, cam de mult timp întreruptă, mai mult din motive politice, fiindcă intelectuali de mare prestigiu şi-au desfăşurat activitatea la diferite universităţi din ţară. Dumitru Protase este un prodigios cercetător al antichităţii romane şi postromane din Dacia, format la Şcoala Clujeană de istorie şi arheologie, condusă de Constantin Daicoviciu, regretatul rector al glorioasei Alma Mater Napocensis, la care şi-au desăvârşit studiile mulţi tineri plecaţi de pe băncile Şcolii Năsăudene.

După terminarea claselor primare şi-a început cursurile secundare la Liceul Grăniceresc „George Coşbuc”, în anul 1938. În 1946 îşi încheie cu succes cursurile secundare şi urmează exemplul profesorul savant Vasile Bichigeanu, de ale cărui îndrumări a beneficiat în primele două şi în ultimele două clase de liceu, spre studiul limbii
latine, ceea ce 1-a condus spre arheologie şi studii clasice. În anul 1946 se înscrie la Facultatea de Litere şi Filozofie a Universităţii din Cluj, care pe atunci purta numele „Regele Ferdinand I”, devenită după reforma învăţământului „Victor Babeş”. A urmat cursurile Secţiei de Istorie şi, în paralel, Filologia Clasică (la care obţine o licenţă), pe care le finalizează în anul 1950. Pasiunea pentru studiu 1-a făcut remarcat încă din anii studenţiei şi a fost acceptat ca preparator la Institutul de Studii Clasice încă din anul IV, după care, la terminarea studiilor, a fost încadrat ca asistent la Catedra de Istoria României, la Universitatea „Victor Babeş”. După satisfacerea serviciului militar, în 1953, este încadrat ca cercetător la Institutul de Istorie din Cluj. Sub conducerea profesorului Constantin Daicoviciu, în 1963, îşi va finaliza teza de doctorat cu tema „Problema continuităţii în Dacia în lumina arheologiei şi numismaticii”. În anul 1974, prin concurs, va ocupa postul de conferenţiar la Facultatea de Istorie Filozofie, Secţia Istorie din cadrul Universităţii „Babeş- Bolyai”. În anul 1990 devine profesor titular la disciplina Istoria Veche a României şi şef al Catedrei de Istorie Antică şi Arheologie. Din 1992 este profesor consultant în cadrul aceleiaşi catedre.

Rezultatele cercetării arheologice au fost materializate în circa 270 de cărţi, studii şi lucrări, care au aprofundat cele mai diverse domenii ale istoriei Daciei romane şi postromane. Cercetările efectuate şi rezultatele acestora, publicate, despre necropolele dacice de incineraţie de la Soporu de Câmpie, de la lacobeni şi Obreja rămân fundamentale în studiul ritualilor funerare în lumea autohtonă. Alături de acestea se adaugă cercetările din necropolele romane de la Apulum şi Napoca. Concluziile finale asupra înmormântărilor în Dacia romană s-au concretizat, în anul 1971, în lucrarea „Ritualurile funerare la daci şi daco-romani”. In anul 1980 publică primul volum din cele două ale lucrării „Autohtonii în Dacia. Dacia romană. Dacia postromană până la slavi”(1980;2000).

Atras deopotrivă şi de istoria militară romană, profesorul Dumitru Protase a făcut cercetări, în cei peste 50 de ani cât a lucrat pe şantierele arheologice, la castrele de la
Călugăreni, Orheiul Bistriţei, Livezile, Brancoveneşti, Ilişua, de pe graniţa de nord-est a Daciei, iar în Banat la Berzovia şi Surducu Mare. Ca tânăr cercetător şi arheolog a lucrat şi în Dobrogea. Este descoperitorul monumentului Lupa Capitolina de la Brîncoveneşti (judeţul Mureş), care alături de Columna lui Traian, podul de la Drobeta Turnu Severin, Trophaeum Traiani de la Adamclisi sunt dovezi ale originii noastre daco-romane. Rezultatele obţinute s-au concretizat în numeroase studii prezentate la manifestări ştiinţifice internaţionale şi în două monografii dedicate castrelor de la Brancoveneşti (1994) şi Ilişua (1997). In anul 2001 a publicat la Editura Risoprint din Cluj- Napoca lucrarea „La continuite daco-romaine” , în care oferă cititorilor o viziune sintetică asupra subiectului continuităţii daco-romane.

Neobosit în activitatea ştiinţifică, profesorul Dumitru Protase a condus şi coordonat cel de al doilea volum al tratatului de „Istoria Românilor”, apărut în 2001 (842 pagini), editat de Academia Română, volum care tratează problematica majoră a antichităţii şi a etnogenezei româneşti.

Dumitru Protase a primit numeroase distincţii, dintre care amintim: „Ordinul Meritul Ştiinţific” (1966), Premiul „Vasile Pârvan” al Academiei Române (1974) a fost nominalizat „Om al anului” şi inclus în ABI – American Bioghaphical Institute, Inc. , North Carolina USA (1977) şi a fost inclus în IBC – International Biographical Centre Cambridge (1998). A primit titlul de „Doctor Honoris Causa ” al Universităţii de Vest din Timişoara (noiembrie 1999); titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Cluj-Napoca (martie 2000); de Cetăţean de Onoare al Comunei Ţaga (1999).

La împlinirea vârstei de 70 de ani, discipolii şi colegii săi i-au dedicat volumul omagial „Din istoria Europei Romane”, Oradea, 1995, iar în anul 2006, cu ocazia sărbătoririi
frumoasei vârste de 80 de ani, a fost gratulat cu un amplu Volum Omagial, intitulat „FONTES HISTORIAE. STUDIA IN HONOREM DEMETRII PROTASE” ce numără 1.046 pagini. Cu ocazia aniversării celor 80 de ani, academicianul Dumitru Protase a fost sărbătorit şi la Năsăud, în cadrul „Zilelor Colegiului Naţional „George Coşbuc” (4-5 octombrie 2006). În cadrul acestei sărbători i s-a acordat Diploma de merit şi recunoştinţă pe care este înscris următorul text: „Se acordă prezenta diplomă domnului academician Dumitru Protase, distins om de ştiinţă al culturii româneşti şi reprezentant de seamă al spiritualităţii năsăudene pentru colaborarea continuă la activităţile cultural-educative astriste din ţinutul Năsăudean”.

Fiind unul dintre urmaşii vechilor şi vitejilor grăniceri năsăudeni, şi unul dintre cei mai distinşi fii ai Ţării Năsăudului, Consiliul Local i-a acordat titlul de Cetăţean de Onoare al Oraşului Năsăud (martie 2001). Şi ca o încununare a întregii activităţi ştiinţifice şi didactice, Academia Română l-a ales, în Adunarea Generală din 21 iulie 2003, membru de onoare al Academiei Române.

2 comentarii

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.