Economie

Aflăm de la Finanţe: termene de depunere a declaraţiilor în ianuarie 2012

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa Năsăud informează contribuabilii că în luna ianuarie 2012 trebuie să depună la Fisc, după caz, o serie de declaraţii. Vezi care sunt!

Până la 9 ianuarie, inclusiv:

Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România, formular 092. Se depune de către persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna decembrie 2011 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar. Reglementare: OPANAF nr. 1.165/2009.

Până la 10 ianuarie, inclusiv:

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul Băncii Naţionale a României de la data aderării la Uniunea Europeană – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007 cu modificările şi completările ulterioare;

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070. Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007;

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care au obligaţia să se înregistreze ca plătitori de TVA în urma depăşirii plafonului legal de scutire (35.000 de euro, la cursul BNR de la data aderării la UE – 3,3817 lei). Reglementare: art. 152, alin. (6) din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OMEF nr. 262/2007.

Până la 20 ianuarie, inclusiv:

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice, care sunt înregistrate ca plătitori de TVA şi solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA. Reglementare: art. 152 alin.(7), din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, formular 070.Se depune de către persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care sunt înregistraţi ca plătitori de TVA şi solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA. Reglementare: art. 152 alin.(7), din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române, formular 020. Se depune de persoanele fizice, altele decât persoanele fizice române care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere, care sunt înregistraţi ca plătitori de TVA şi solicită anularea înregistrării în scopuri de TVA. Reglementare: art. 152 alin.(7), din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Până la 25 ianuarie, inclusiv:

Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formular 100, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului 4 al anului 2011. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008, cu modificările şi completările ulterioare;

Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate, formular 112, cu termen lunar, trimestrial pentru obligaţiile aferente lunii decembrie, trimestrului 4 al anului 2011. Reglementare: HGR nr. 1.397/2010;

Decontul de taxă pe valoarea adăugată, formular 300, cu termen lunar, trimestrial, semestrial, anual, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie, trimestrului 4, semestrului 2, anului 2011, după caz. Reglementare: art. 156 indice 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 183/2011;

Decontul special de taxă pe valoarea adăugată, formular 301, pentru contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153 indice 1 din Codul Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125 indice 1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile. Reglementare: art. 156 indice 3 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 30/2011;

Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare, formular 390 VIES, pentru obligaţiile de declarare aferente operaţiunilor desfăşurate în luna decembrie 2011. Reglementare: art. 156 indice 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 76/2010 cu modificările şi completările ulterioare.

Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România, formular 224, pentru obligaţiile bugetului de stat aferente lunii decembrie 2011. Reglementare: OMEF nr. 2.371/2007.

Declaraţia privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor, formular 104 pentru asocierile fără personalitate juridică constituite între contribuabili (persoane juridice străine cu persoane fizice nerezidente pentru activităţi din România; persoane fizice rezidente asociate cu persoane fizice române pentru activităţi din România şi străinătate, pentru trimestrul 4- 2011. Reglementare: OPANAF nr. 101/2008.

Declaraţie informativă privind livrările, prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional, în semestrul 2 2011, formular 394. Reglementare:  OPANAF 702/2007;

Declaraţie informativă privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, pentru semestrul 2- 2011, pentru notarii publici, formular 208. Reglementare: OMEF 1706/1889/C/2008;

Declaraţie privind stabilirea impozitului reprezentând plată anticipată trimestrială în contul impozitului pe câştigul net anual impozabil pentru câştigurile obţinute din transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise pentru trimestrul 4- 2011, formular 225. Reglementare: OPANAF nr. 2600/2010;

Declaraţie privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent, formular 094. Reglementare: : art. 156 indice 1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare; OPANAF nr. 7/2010;

Declaraţie privind comunicarea proratei provizorii care va fi utilizată în anul 2012 de către plătitorii de TVA. Reglementare: art. 147 alin. 9 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal;

Până la 31 ianuarie, inclusiv:

Declaraţia de înregistrare fiscală/de menţiuni pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică, formular 010. Se depune de către persoanele juridice, plătitoare de impozit pe profit sau plătitoare de impozit pe veniturile microîntreprinderii care optează pentru plata impozitului pe veniturile microîntreprinderii sau impozit pe profit. Reglementare: art. 112 indice 2; art. 112 indice 8 din Legea nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.

Totodată, Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Bistriţa Năsăud informează contribuabilii că au fost publicate: Legea nr. 294/2011 a bugetului asigurărilor sociale de stat pe 2012, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 913/22.12.2011 şi Legea nr. 293/2011 a bugetului de stat pe 2012 în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 914/22.12.2011.

Potrivit acestor acte normative, de la 1 ianuarie 2012, contribuabilii care au personal angajat cu contract individual de muncă vor aplica cotele precizate mai jos.

Pentru angajator:

– contribuţia de asigurări sociale pentru condiţii:

a) normale de muncă – 20,8%;

b) deosebite de muncă – 25,8%;

c) speciale de muncă – 30,8%;

– contribuţia datorată în funcţie de clasa de risc între 0,15 şi 0,85%,

– contribuţia de asigurări de sănătate – 5,2%;

– contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii – 0,85%;

– contribuţia datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj – 0,5%;

– contribuţia datorată la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale – 0,25%.

Atenţie! Aceste cote se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2012 care au termen legal de declarare până la 25 februarie 2012.

Pentru angajat:

– contribuţia individuală de asigurări sociale – 10,5%, indiferent de condiţiile de muncă;

– contribuţia individuală de asigurări de sănătate – 5,5%;

– contribuţia individuală datorată la bugetul asigurărilor pentru şomaj – 0,5%

DIRECTOR EXECUTIV, DORINA CICIOC

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.