Actualitate

Aquabis, un nou contract de lucrări, de 8,4 mil. euro

În cadrul proiectului din fonduri de coeziune implementat de SC Aquabis SA a mai fost semnat un contract de lucrări, de peste 37 milioane de lei: ”Reabilitare şi extindere reţele de distribuţie a apei şi canalizare în localităţile Năsăud, Salva, Sîngeorz-Băi şi Maieru; Aducţiuni apă potabilă pentru localităţile Rebra-Năsăud şi Maieru”. Lucrările vor fi realizate de două firme, în asociere, în 14 luni.

Valoarea totală a contractului este de 37.257.385,04 lei.  Semnatarii contractului sunt SC Aquabis SA, în calitate de autoritate contractantă şi asocierea dintre SC Cartel Bau SA şi SC General Construct SA, în calitate de prestator.

În cadrul contractului se vor realiza următoarele:

– Reţea de canalizare menajeră în Salva: – 9.949 m, conductă de refulare – 1.414 m, 2 staţii de pompare

– Reabilitare conductă de aducţiune Rebrişoara-Năsăud şi reabilitare sistem de alimentare cu apă în Năsăud: reabilitare conductă de aducţiune – 5.930 m, staţie de pompare apă potabilă, conductă de refulare – 1.487 m, reabilitare rezervoare de înmagazinare, reabilitare şi extindere conducte de distribuţie – 8.036 m

– Extindere şi reabilitare sistem de alimentare cu apă în Telciu: lucrări de reabilitare la captare, inclusiv staţie nouă de tratare apă potabilă, reabilitare rezervoare de înmagazinare, reabilitare şi extindere conducte de distribuţie – 7.995 m

– Extindere şi reabilitare reţele de canalizare în Sîngeorz-Băi: – 17.497 m

– Reţea de canalizare menajeră în localităţile Maieru şi Anies: – 9.297 m, 1 staţie de pompare

– Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă în Maieru şi Anieş: conductă aducţiune – 3.150 m; rezervor de înmagazinare, instalaţie de clorinare, conductă de legătura de la rezervor la reţeaua existentă – 350 m.

– Extindere şi reabilitare reţele de alimentare cu apă în Sîngeorz-Băi: reabilitare conducte de distribuţie în Sîngeorz-Băi – 8.104 m, staţie de pompare apă potabilă pentru alimentare Cormaia, extindere conducte de distribuţie – 2.047 m.

Implementarea acestui contract va contribui la realizarea obiectivului major al întregului proiect: reabilitarea sistemului de distribuţie a apei şi a sistemului de colectare şi tratare a apelor uzate în localităţile cuprinse în proiectul ”Extinderea şi modernizarea infrastructurii de apă şi apă uzată în Bistriţa-Năsăud”, în valoare de 291.046.487 lei bani europeni.

1 comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.