Actualitate

Bani europeni pentru comunitatea marginalizată de romi din Petelea

Proiectul „Șansă pentru comunitatea marginalizată romă din Petelea” – ID 101698 se implementează în comunitatea marginalizată romă din localitatea Petelea (jud. Mureș) în perioada 16 august 2017 – 15 februarie 2020.

Proiectul are o valoare totală de 9.461.663,88 lei, din care asistența financiară nerambursabilă primită prin Programul Operațional Capital Uman este de 9.337.937,41 lei.

Parteneriatul care asigură implementarea proiectului este constituit din: Centrul Creștin de Reintegrare Socială Bistrița – ONISIM, SC Next Step Advertising SRL, Școala Gimnazială Petelea, Asociația Interetnică Dumitrița (AID), Primăria Petelea.

Proiectul „Șansă pentru comunitatea marginalizată romă din Petelea” vizează dezvoltarea locală integrată a comunității marginalizate din cadrul comunei Petelea și combaterea sărăciei, prin măsuri de educație și de ocupare, prin îmbunătățirea condițiilor de trai, prin dezvoltarea și furnizarea sustenabilă de servicii medicale, sociale și socio-medicale. La acestea se adaugă intervenții care targetează direct discriminarea din comunitate, astfel încât să se asigure o coeziune socială durabilă, vector al creșterii economice.

Total grup țintă provenind din comunitatea marginalizată care beneficiază în mod direct de servicii integrate, în vederea depășirii situației lor de vulnerabilitate socio-economică – 600 persoane, din care 202 copii, 385 adulți, 13 vârstnici.

La finalul proiectului, se vor constata următoarele efecte:

– 90% din copiii participanți la proiect își vor îmbunătăți performanțele școlare, cu efect pe termen lung privind finalizarea parcursului educațional obligatoriu; rata abandonului școlar se va reduce cu 50%;

– 50,91% din adulții participanți la proiect vor dobândi o calificare profesională, cu consecințe pozitive pe termen lung privind șansele de inserție socio-profesională;

– 24,42% din adulții participanți la proiect, respectiv 40,08% din adulții calificați în cadrul proiectului vor dobândi un loc de muncă la un angajator;

– 3,64% din adulții participanți la proiect, respectiv 6,86% din adulții calificați în cadrul proiectului vor dezvolta o afacere pe cont propriu;

– 100% din membrii comunității marginalizate participanți la proiect vor beneficia de servicii medicale, sociale și socio-medicale;

– 74,50% din membrii comunității marginalizate participanți la proiect își vor îmbunătăți condițiile de locuire;

– 64,00% din membrii comunității marginalizate participanți la proiect vor fi direct vizați de acțiuni privind combaterea discriminării și promovarea multiculturalismului.

Toate aceste rezultate vor duce la îmbunătățirea nivelului de trai a comunității marginalizate rome din comuna Petelea și la reducerea numărului de persoane aflate în risc de săracie și excluziune socială.

Persoană de contact: Ramona Marian, manager de proiect, tel: 0722.718.460

15 septembrie 2017

Etichete

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.