Actualitate Recomandări

Care va fi noul program de vizitare a pacienților și cum se va face accesul în spitale

Un ordin al Ministerului Sănătății pus în transparență decizională prevede un program organizat de vizitare a pacienţilor internaţi în spitale, dar şi reguli care trebuie respectate în momentul în care rudele intră la cei internaţi. Astfel, în timpul săptămânii există un anumit orar de vizită, iar în week-end acest orar este prelungit. Vizitele pot fi făcute în orice zi indiferent de oră în cazul pacienţilor aflaţi în stare critică. Există şi condiţii stipulate clar în document şi în cazul copiilor internaţi în spitale. De asemenea, documentul mai prevede şi că pacienţii nu trebuie testaţi Covid la internarea în spital decât dacă au simptome de boală. Măsura este luată în contextul în care, spune Ministrul Sănătăţii, au existat sesizări din teritoriu cum că în multe unităţi sanitare pacienţii erau testaţi Covid deşi acest lucru nu era necesar.

Ordinul prevede:

Art. 1 – (1) Programul de acces al vizitatorilor pacienţilor internaţi în unităţile sanitare publice se realizează de luni până vineri în intervalul orar 15:00 – 20:00, iar în zilele de sâmbătă şi duminică între orele 10:00 – 20:00.

(2) Accesul vizitatorilor în salon este permis după cum urmează:

a) în saloanele cu un număr de cel mult 3 paturi, 1 vizitator/pacient, putând fi vizitat un pacient în același timp;

b) în saloanele cu un număr mai mare de 3 paturi, 1 vizitator/pacient, putând fi vizitați maximum doi pacienți în același timp.

(3) Durata vizitei este limitată la 30 de minute.

(4) În cazul unor evenimente epidemiologice deosebite, pe baza analizei de risc efectuate de către DSP, în secțiile/compartimentele fără risc programul de vizită poate fi limitat la maxim 15 minute, iar în secțiile/compartimentele în care se află internate persoane aflate la risc pentru dezvoltarea unor forme severe de boală programul de vizită poate fi suspendat.

(5) Programul de vizită la nivelul unității sanitare poate fi suspendat în situațiile de risc epidemiologic, prevăzute la art. 6 din Legea 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic crescut, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

(6) Nu este permis accesul vizitatorilor care prezintă semne clinice de infecții acute.

(7) În timpul vizitei, vizitatorii au următoarele obligații:

a) să poarte echipament de protecție adaptat în funcție de gradul de risc al secției. Echipamentul de protecție va fi asigurat în mod gratuit de către unitatea sanitară;

b) să respecte instrucțiunile personalului unității sanitare privind măsurile interne de prevenire a transmiterii infecțiilor.

Art. 2 – (1) La internare, unitatea sanitară alocă fiecărui pacient un cod numeric unic care va fi comunicat aparținătorilor. Furnizarea telefonică către aparținători a informațiilor despre starea de sănătate a pacientului se face numai după confirmarea codului numeric unic.

(2) Unitățile sanitare au obligația, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentului ordin, de a elabora proceduri și de a implementa un sistem de informare a aparținătorilor pacienților, care să permită ca la cel mult două ore de la internarea pacientului, să fie comunicate aparținătorilor, telefonic/sms, la cerere, următoarele informații: secția/compartimentul unde este internat, numărul salonului, etajul, numele medicului curant și numărul de telefon apelabil pentru informații despre starea de sănătate a pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.

Art. 3 – Vizitarea pacienţilor în secţiile/compartimentele de terapie intensivă este permisă zilnic cu respectarea art.1 alin. (2), (3) și (7).

 Art. 4 – (1) În situația în care programul de vizită este suspendat conform art. 1 alin. (4) sau alin. (5) sau în situația în care starea de sănătate a pacientului nu permite vizitarea, secțiile/compartimentele au obligația de a asigura informarea telefonică zilnică a aparținătorilor, prin medicul curant/medicul de gardă/personalul desemnat, despre starea și evoluția pacientului, cu respectarea drepturilor pacientului.

(2) Pentru pacienţii internaţi pe oricare dintre secţiile/compartimentele unităţii sanitare, la solicitare, cu respectarea drepturilor pacientului, aparținătorii pot discuta direct cu medicul curant în timpul programului zilnic de lucru al acestuia, în baza unui program stabilit de medicul şef/coordonator de secţie/compartiment, aprobat de directorul medical şi afişat la loc vizibil la intrarea în unitatea sanitară.

 Art. 5 – (1) Prin excepţie de la prevederile art. 1, în cazul pacienţilor în stare critică sau terminală, indiferent de secţia/compartimentul în care aceştia sunt internaţi, aparținătorii au dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de oră. În măsura în care condiţiile din secţie/compartiment permit acest lucru, se poate asigura prezenţa permanentă lângă pacient a unui singur aparținător, cu acordul medicului curant. În măsura în care condiţiile din secţie/compartiment nu permit accesul permanent, se va asigura accesul într-un spaţiu de aşteptare, în apropierea secţiei/compartimentului.

(2) În cazul pacienţilor internaţi care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară, accesul unui însoțitor poate fi permanent, cu respectarea măsurile interne de prevenire a transmiterii infecțiilor.

Art. 6 – (1) În cazul copiilor internaţi în secţiile/compartimentele de terapie intensivă se asigură prezenţa cu caracter permanent a unuia dintre aparținători, dacă se solicită acest lucru.

(2) În cazul copiilor până la 14 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară se acceptă prezenţa unui aparţinător permanent, dacă se solicită acest lucru.

(3) În cazul copiilor cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani internaţi în oricare dintre secţiile/compartimentele din unitatea sanitară se poate accepta prezenţa unui aparţinător permanent, cu acordul şefului de secţie/coordonatorului de compartiment.

Art. 7 – Programul de vizite se afișează la toate intrările în unitatea sanitară, în mod vizibil și accesibil vizitatorilor, precum și pe site-ul unității sanitare.

Art. 8 – Este strict interzisă perceperea oricăror taxe pentru vizitarea pacienţilor în unităţile sanitare publice, cu excepția taxelor legate de parcare.

Etichete

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.