Actualitate

Ce proiecte va dezbate Consiliul Local Bistrița în ședința ordinară din această lună

Consiliul Local Bistrița este convocat în şedinţă ordinară, în data de miercuri 25 octombrie, ora 15.00. Şedinţa va avea loc în sala mare a Primăriei Bistriţa și va avea mai multe puncte pe ordinea de zi.

1. Depunerea jurământului de credinţă de către domnul consilier Silea Dorin Petru.

Acesta intră în Consiliul Local de pe lista supleanților PMP, după ce Silvia Radoicovici a renunțat la funcție.

2. Proiect de hotărâre nr. 186/13.10.2023 privind actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistriţa

3. Proiect de hotărâre nr. 184/09.10.2023 privind modificarea Hotărârii nr.254/27.10.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare spațiu de joacă strada Crinilor, bl.1-2”, municipiul Bistrița

4. Proiect de hotărâre nr. 185/09.10.2023 pentru aprobarea Regulamentului privind desfăşurarea Programului „Sănătate prin mişcare”, destinat elevilor din clasele 0 – VIII, înscrişi în învăţământul preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa

5. Proiect de hotărâre nr. 187/13.10.2023 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.180/23.12.2020 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului local al municipiului Bistriţa în Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile din învăţământul preuniversitar de stat și particular din municipiul Bistriţa şi stabilirea unor măsuri privind exercitarea atribuţiilor în scopul îmbunătăţirii activităţii unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare

6. Proiect de hotărâre nr. 188/18.10.2023 privind modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea nr.179/23.12.2020 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa, privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului Bistriţa în Consiliul de Administraţie al unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat și particular din municipiul Bistriţa şi stabilirea unor măsuri privind exercitarea atribuţiilor în scopul îmbunătăţirii activităţii unităţilor de învăţământ, cu modificările şi completările ulterioare

7. Proiect de hotărâre nr. 189/18.10.2023 privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general ai obiectivului de investiții „Alimentare cu gaze naturale localitatea componentă Sărata” municipiul Bistrița, aprobat pentru finanțare prin Programului național de Investiții „Anghel Saligny”, precum și sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului

8. Proiect de hotărâre nr. 190/18.10.2023 pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.285/20.12.2022 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici si personalul contractual din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Primarului municipiului Bistrița

9. Proiect de hotărâre nr. 191/19.10.2023 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Introducere în intravilan și construire case de locuit unifamiliale S(D)+P+1E” în municipiul Bistriţa, zona Valea Sigmirului

10. Proiect de hotărâre nr. 192/19.10.2023 privind aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere pentru spațiul situat în municipiul Bistriţa, str. Andrei Mureșanu, bl.14, sc.B, parter, încheiat în favoarea societății Belmarel Internațional SRL Bistrița, cu destinaţia de „spațiu prestări servicii”

11. Proiect de hotărâre nr. 193/19.10.2023 privind aprobarea execuției bugetului local, bugetului instituțiilor publice finanțate din venituri proprii şi subvenții din bugetul local, bugetului creditelor interne și bugetului fondurilor externe nerambursabile al municipiului Bistrița pe Trimestrul III anul 2023

12. Proiect de hotărâre nr. 194/19.10.2023 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Amenajare parcare str. C.R. Vivu” municipiul Bistriţa

13. Proiect de hotărâre nr. 195/19.10.2023 privind modificarea Anexei 2 la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 3/31.01.2023 privind aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa pentru anul şcolar 2023-2024

14. Proiect de hotărâre nr. 196/19.10.2023 privind acordarea Bursei de Merit „Nosa” unor studenţi cu domiciliul în municipiul Bistriţa

15. Plângerea prealabilă a domnului Bercheşan Gheorghe, prin Cabinet de avocat Molnar Laurenţiu Dănuţ, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 97140/29.09.2023, prin care se solicită revocarea parţială a Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 57/30.03.2023 şi Informarea nr. 101800/12.10.2023 a Direcţiei Patrimoniu şi a Direcţiei Juridice, Resurse Umane, Achiziţii Publice

16. Adresa nr. A-6143/25.09.2023 a Ministerului Apărării Naţionale, U.M. 02267 Bistriţa, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 95799/27.09.2023 prin care se solicită semnarea protocolului A-6142/26.09.2023 privind cooperarea în domeniul amenajării teritoriului şi urbanismului şi Informarea nr. 95799/10.10.10.2023 a Direcţiei Juridice, Resurse Umane, Achiziţii Publice şi a Arhitectului Şef

17. Petiţia nr.79785/09.08.2023 a doamnei Nacu Mariana din municipiul Bistriţa şi petiţia nr. 74215/24.07.2023 a unui grup de cetăţeni din municipiul Bistriţa, str. Ioan Sabău şi Informarea nr. 102765/16.10.2023 a Secretarului general

18. Adresa nr. 94046/21.09.2023 domnilor Bodea Alexandru, Bodea Mariana Lucia, Sighiartău Gavril, Sighiartău Carmen Nicoleta, prin Cabinet de avocat Mischian Mircea Dorin şi Informarea nr. 102765/16.10.2023 a Secretarului general

19. Petiţia nr. 78890/07.08.2023 a domnului Hădărău Patrick din municipiul Bistriţa (fără informare)

20. Adresa nr. 101666/12.10.2023, completare la solicitarea primarului municipiului Bistriţa, la informarea nr. 84254/24.08.2023 ale Secretarului general al municipiului Bistriţa privind unele probleme din domeniul urbanismului, împreună adresa nr.81388/16.08.2023 care se va comunica Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei şi ISC Bucureşti, după analizarea în Comisia de urbanism şi consiliul local

21. Procesul-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data de 18.09.2023

22. Procesul-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Bistriţa din data 28.09.2023

23. Diverse

Etichete

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS