Actualitate Recomandări

Construirea unui heliport pe terasa superioară a SJU Bistrița, 7,8 milioane lei

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud aprobă în 28 septembrie studiul de fezabilitate pentru construirea unui heliport pe terasa superioară a Spitalului Județean de Urgență Bistrița.

Valoarea totală a investiției se ridică la 7,8 milioane lei.

 

Consiliul Județean Bistrița-Năsăud dorește să extindă, modernizeze și doteze UPU și să construiască un heliport în terasă, destinat elicopterelor care execută misiuni aeromedicale SMURD.

”În vederea justificării necesității obiectivului de investiții s-a avut în vedere analiza cererii privind asigurarea distribuției teritoriale echilibrate a serviciilor medicale de urgență prin preluarea pacienților de la nivel județean, care nu pot fi tratați în sistem ambulatoriu, precum și îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență. În Unitatea de Primiri Urgențe se prezintă anual peste 50.000 de cazuri. Astfel, cererea de servicii medicale de urgență este în creștere, de unde apare și necesitatea modernizării și extinderii infrastructurii existente. Odată cu dezvoltarea sistemului aeromedical din România, s-a înființat și Punctul de Operare Aeromedical Târgu Mureș și urmează să fie înființat și Punctul de Operare Aeromedical Jibou, ale căror elicoptere sunt preconizate să efectueze misiuni aeromedicale pe teritoriul județului Bistrița-Năsăud. Pentru ca elicopterul să poată opera la Spitalul Județean de Urgență Bistrița, este necesară existența unui heliport”, se arată în proiect.

Lucrările de intervenție vizează exclusiv realizarea obiectivului proiectului și se structurează astfel:

1. Lucrări de modernizare: lucrări fizice executate în cadrul clădirii actuale pe zonele de intervenție, exprimate cantitativ, calitativ şi valoric, pentru ridicarea nivelului performanţelor prevăzute iniţial. Se cuprind zonele specifice circuitelor de transport aferente heliportului.
2. Lucrări de extindere: lucrări efectuate asupra corpului principal – realizate pe verticală prin construirea unui corp anexă în continuarea clădirii existente, legată structural şi/sau funcţional de clădirea existentă cu destinația de lift exterior.
3. Construcție heliport în terasă: lucrări de construcție a unui heliport situat pe corpul actual – Clădire existentă, destinat traficului aerian VFR de zi și noapte.
4. Instalații aferente construcţiilor: se cuprind lucrările pentru asigurarea utilităţilor necesare funcţionării heliportului: alimentare cu apă, canalizare, energie electrică, telecomunicaţii, care se execută pe amplasamentul obiectivului de investiţie delimitat din punct de vedere juridic, precum şi cheltuielile aferente racordării la reţelele existente de utilităţi.
5. Echipamente tehnologice și dotări: achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor tehnologice, precum și a celor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv montajul utilajelor tehnologice și al utilajelor incluse în instalaţiile funcţionale, inclusiv reţelele aferente necesare funcţionării acestora; achiziţionarea utilajelor şi echipamentelor care nu necesită montaj, precum şi a echipamentelor de transport tehnologic; procurarea de bunuri care, conform legii, intră în categoria mijloacelor fixe și/sau obiectelor de inventar, sunt necesare implementarii proiectului.
6. Construcţii, instalaţii și dotări conexe investiției de bază, lucrări și dotări care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic al proiectului pentru: repararea sistemului de colectare a apelor meteorice de la nivelul terasei; racordare la rezervorul de apă pentru incendiu in vederea realizării rețelei de incendiu de la nivelul heliportului.

Valoarea totală a proiectului de investiție aferenți obiectivului „UPU – SMURD – Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa, construire heliport pe terasa superioară”, este de 7.881.089,83 lei inclusiv TVA, din care construcții-montaj (C+M) 5.655.804,38 lei inclusiv TVA.

Suprafața construită aferentă zonei de funcționare a heliportului: Arie desfășurată zona de intervenție pentru amenajare heliport+ funcțiuni conexe: 730,85 mp; Arie desfășurată zona de intervenție pentru etaj 6: 366,53 mp; Arie desfășurată zona de intervenție pentru amenajarea teraselor peste etaj 5: 466,80 și etaj 6: 366,53 mp.

Total suprafață zona de intervenție pentru amenajare heliport+ funcțiuni conexe + amenajare spații: 730,85 mp + 366,53 mp = 1097,38 mp.

Durata de realizarea a proiectului este de 20 luni, după cum urmează: 2 luni – perioada necesară pentru întocmirea proiectului tehnic; 18 luni – perioada de execuție a lucrărilor.

1 comentariu

  • Bravo, Radu Moldovan. Spitalul arata bine poate cel mai bine in comparatie cu multe spitale.
    Medicii sa stie ca trebuie sa fie pentru oameni.

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.