Actualitate

”Meseria face diferența” la Liceul Tehnologic Agricol Bistrița

Liceul Tehnologic Agricol Bistrița va derula proiectul ”Meseria face diferența”, finanțat prin fonduri europene, Programul Educație și Ocupare (POE), în valoare de 2.442.023,56 lei.

Proiectul are ca scop implementarea unor stagii de practică pentru elevii liceului, contribuind astfel la îmbunătățirea calității educației și la facilitarea integrării acestora pe piața muncii.

Proiectul se va desfășura pe o perioadă de 36 de luni și va implica elevi din clasele IX-XII învățământ de zi liceu și învățământ profesional/dual.

Activități prevăzute în cadrul proiectului presupune organizarea și derularea instruirii practice a elevilor în cadrul firmelor partenere, oferindu-le elevilor posibilitatea de a dobândi competențe practice și experiență profesională, avându-se în vedere următoarele aspecte:

  • învățarea la locul de muncă pentru 251 elevi din grupul tintă
  • acordarea a 251 burse elevilor participanți la instruire practică
  • constituirea a 19 grupe de practică la nivelul proiectului și semnarea a 563 convenții de practică cu partenerii de practică
  • 251 de elevi înmatriculați în învățământul liceal profesional și tehnic includiv dual, vor beneficia de sprijin prin participarea la programe de învățare la locul de muncă, coordonate de profesorii de instruire practică și de mentorii de practică din cadrul firmelor partenere
  • acordarea a 251 kit-uri de practică pentru elevi (caiet de practică, fise de observație, fișe de prezență, program orar, echipament specific etc.)
  • organizarea unor vizite de studiu/practică pentru elevii din grupul țintă
  • organizarea unui curs de activități verzi dedicat celor 251 elevi din GT
  • organizarea unei platforme educaționale online pentru participanții în proiect și pentru beneficiarii direcți și indirecți: elevi, părinți, cadre didactice, parteneri de practică

Elevii din grupul țintă care vor participa la instruire practică vor putea vedea concret cum se aplică principiul dezvoltării durabile în cadrul firmelor/parteneri de practică, abordarea generală și măsurile prevăzute pentru diminuarea poluării și managementul deșeurilor proprii.

Se are în vedere ca la finalul proiectului, minim 230 participanți să obțină o calificare profesională, abilitățile și competențele profesionale specifice, la încetarea calității de participant în proiect.

Proiectul ”Meseria face diferența” își propune să aducă beneficii semnificative elevilor Liceului Tehnologic Agricol Bistrița, contribuind la dezvoltarea competențelor necesare pentru o integrare reușită pe piața muncii. Implementarea acestuia va susține formarea profesională de calitate, relevantă pentru cerințele actuale ale pieței muncii, a menționat directorul liceului, prof. Claudiu Șular.

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.