Social

ONG-urile și cultele pot cere subvenții pentru 2024 de la AJPIS. Ce trebuie să facă

Asociațiile, fundațiile şi cultele recunoscute în România care înființează şi administrează unități de asistență socială, cu sediul social în județul Bistrița-Năsăud, pot depune documentația de solicitare a subvenției în baza Legii nr. 34/1998, pentru anul 2024, în pachet închis la registratura Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud.

Termenul-limită de depunere a documentației de solicitare a subvenției de la bugetul de stat, pentru anul 2024, este până la data de 29.09.2023 ora 14:00, informează instituția condusă de Ani Bob.

Sunt eligibile să solicite subvenții de la bugetul de stat în baza Legii nr. 34/1998 asociațiile, fundațiile şi cultele recunoscute în România care îndeplinesc următoarele condiții de eligibilitate:

  • Administrează unități de asistență socială în cel puțin două județe, inclusiv Municipiul București sau administrează o unitate de asistenţă socială ai căror beneficiari provin din două sau mai multe județe, inclusiv Municipiul București şi care se încadrează în Nomenclatorul serviciilor sociale, aprobat prin H.G. nr.867/2015;
  • Sunt persoane juridice române de drept privat fără scop patrimonial, acreditate ca furnizori de servicii sociale, potrivit legii dețin licență de funcționare pentru serviciile sociale pentru care solicită subvenție în completarea resurselor financiare proprii;

Pentru a putea beneficia de subvenția mai sus menționată, furnizorii de servicii sociale trebuie să depună următoarele documente: cererea de solicitare a subvenției, conform modelului prevăzut în anexa nr.1, din Hotărârea nr. 1153/2001 (incluzând anexele A și B la cerere, respectiv fișa tehnică privind unitatea de asistență social și datele privind bugetul unității de asistență socială), completată și asumată prin semnătura reprezentantului furnizorului; ultimul bilanț contabil înregistrat la direcția generală a finanțelor publice județeană, sau la administrația financiară municipală; balanța contabilă de verificare din luna anterioară termenului de depunere a documentației și certificat de atestare fiscală emis de organul fiscal local și central în original, din care să rezulte că atât asociația/fundația/cultul cât și unitățile de asistență socială pentru care solicită subvenții, nu au datorii scadente.

Nivelul mediu lunar al subvenției care se acordă de la bugetul de stat pentru o persoană asistată este următorul:

  • 1.000 lei/persoană pentru serviciile sociale cu cazare, cu excepția adăposturilor de noapte;
  • 600 lei/persoană, pentru serviciile sociale fără cazare, precum şi pentru adăposturile de noapte

Alte informații necesare, precum și modelele cererilor de solicitare a subvenției sunt disponibile în Anunțul în atenția solicitanților de subvenții de la bugetul de stat în baza Legii nr.34/ 1998, pentru anul 2024, publicat pe pagina de internet a Agenției Naționale pentru Plăți și Inspecție Socială, la adresa: https://www.mmanpis.ro/anunt-solicitanti-subventii-in-baza-legii-nr-34_1998/ și pe pagina Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Bistrița-Năsăud la adresa: https://bistrita-nasaud.mmanpis.ro/anunt-solicitanti-subventii-in-baza-legii-nr-34-1998-pentru-anul-2024/

Etichete

1 comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.