Recomandări Social

Peste 100 de ha de terenuri degradate din județ, împădurite cu bani de la stat sau europeni

Pe mai bine de o sută de hectare de terenuri degradate de pe raza comunelor Budești și Cetate au fost platați puieți de salcâm și frasin, informează Garda Forestieră Bistrița.

În toamna anului 2018, pe raza comunei Cetate, localitatea Satu Nou, s-au demarat lucrările de împădurire a unei suprafețe de 62,62 ha teren agricol degradat constituit în perimetru de ameliorare Drosera, suprafață ce se află în gestiunea unei companii.

Acest perimetru a fost constituit prin accesarea de fonduri europene, respectiv Măsura 8. Submăsura 8.1. având ca și autoritate contractantă APIA, cu o valoare a investiției de 542.957,07 euro, pentru o perioadă de derulare a contractului de 12 ani, cu atingerea stării de masiv în 4 ani. Compoziția de împădurire aleasă este 75% salcâm și 25% frasin (Cireș), cu o desime de 5000 puieți/ha.

În toamna anului 202, au fost finalizate lucrările și la obiectivul de investiții „Reconstrucție ecologică pe terenuri degradate constituite în perimetrul de ameliorare Budești-Fânațe, comuna Budești”, obiectiv ce a avut ca rezultat împădurirea unei suprafețe de 41,07 ha teren agricol degradat.

Autoritatea contractantă a acestui obiectiv de investiții a fost Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor prin Garda Forestieră Cluj, iar beneficiar Comuna Budești. Valoarea investiției a fost de 964.572,37 lei cu o perioadă de execuție 2017-2021, iar compoziția de împădurire aleasă este 80% salcâm și 20% frasin, cu o desime de 5000 puieți/ha.

În cazul perimetrelor de ameliorare a terenurilor degradate existente pe raza județului, finanțate din fonduri bugetare, din fondul de ameliorare a fondului funciar și fonduri europene, personalul Gărzii Forestiere acordă asistență tehnică de specialitate, propune și avizează formulele de împădurire în concordanță cu condițiile staționale, cu gradul și tipul de eroziune, execută recepția lucrărilor de împădurire, a lucrărilor de întreținere a plantațiilor, efectuează controlul anual al regenerărilor, constată și evaluează eventualele pierderi provocate de calamități.

După realizarea “reușitei definitive”, plantațiile respective sunt incluse în fondul forestier național, sunt predate în pază și administrare unui ocol silvic autorizat, iar beneficiarii investițiilor sunt unitățile administrativ teritoriale, persoanele juridice sau fizice proprietare ale terenurilor respective.

Etichete

1 comentariu

  • Multe zone sunt cu teren degradat. Nu este nici foarte propice pt pășunat( pt că nu este nu știu ce iarbă, mai mult pamant și scaieți, poate puțini arbori, în special puiet de salcâmi) dar nici nu este protejat împotriva pășunatului, pentru a creea o nouă pădure. Și aici mă refer la unele vârfuri de dealuri aride.

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.