Economie

Primăriile pot depune, începând de azi, proiecte pentru panouri fotovoltaice

Ministerul Energiei deschide azi apelul de proiecte care vizează dezvoltarea capacităţilor de producţie a energiei din surse regenerabile pentru asigurarea consumului propriu, la nivel comunităţilor locale. Apelul de proiecte este necompetitiv, cu depunere continuă până la data de 6 martie 2024, ora 17:00.

Bugetul alocat acestui apel de proiecte este de 500 de milioane de euro, iar valoarea grantului care poate fi acordat nu poate depăşi suma de 10 milioane de euro pe beneficiar.

Solicitanţii eligibili în cadrul acestui apel sunt: unităţile administrativ teritoriale, sub-diviziuni ale unităţilor administrativ teritoriale, unităţile şi subunităţile din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, instituţii publice, astfel cum sunt definite de Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare la art. 2 pct. 30 (inclusiv entităţile publice subordonate sau aflate sub autoritatea/în coordonarea acestora exclusiv Regiile autonome şi societăţile cu capital de stat), cultele recunoscute oficial în România şi unităţile locale ale acestora, definite potrivit prevederilor Legii nr. 489/2006 privind libertatea religioasă şi regimul general al cultelor, republicată, instituţiile de învăţământ superior de stat, institutele naţionale, institutele, centrele şi staţiunile de cercetare dezvoltare de drept public, astfel cum sunt acestea prevăzute în O.G. nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, cu modificările şi completările ulterioare, asociaţiile de dezvoltare intercomunitară constituite conform prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Pot fi eligibile şi parteneriatele realizate între aceste entităţi, în baza unui acord de parteneriat încheiat anterior depunerii cererii de finanţate, ce se va depune odată cu cererea de finanţare.

Sprijinul financiar sub formă de grant, în cadrul apelului de proiecte, are la bază principiul „primul venit, primul evaluat şi contractat, cu respectarea condiţiilor din ghid”, este acordat pentru investiţii destinate producţiei de energie electrică din surse regenerabile de energie eoliană, solară sau hidro, contribuind la atingerea obiectivelor asumate de România în cadrul PNIESC, la obiectivele Pactului verde european ca strategie de creştere sustenabilă a Europei şi de combatere a schimbărilor climatice în concordanţă cu angajamentele Uniunii de punere în aplicare a Acordului de la Paris şi obiectivele de dezvoltare durabilă ale ONU, Programul-cheie 1: Surse regenerabile de energie şi stocarea energiei şi în cadrul PNIESC, subliniază Ministerul Energiei.

Cererile de finanţare împreună cu toate anexele solicitate prin ghid se vor depune prin platforma electronică dedicată FM, MySMIS 2021 ce poate fi accesată la adresa https://mysmis2021.gov.ro/.

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS