Actualitate

Bistrița Civică: ”Dragi prieteni ai Pădurii Codrișor, dacă vă pasă, ieșiți din casă!”

”Dragi prieteni ai Pădurii Codrișor. Dacă vă pasă, ieșiți din casă ! Vă rugăm să veniți cât mai mulți joi 17 septembrie, ora 14.00, la ședința Consiliului Local, în sala de ședințe a Primăriei, când se va dezbate proiectul HCL inițiat de cetățeni privind unele măsuri pentru amenajarea ca zonă de agrement pădure-parc a Pădurii Codrișor. Este primul proiect de hotărâre al Consiliului Local inițiat de cetățeni la Bistrița! Și numai privind din această perspectivă și este un lucru remarcabil! Vă mulțumim pentru implicare! Veniți să susțineți acest proiect important pentru toți bistrițenii, pentru sănătatea noastră, pentru aer curat în orașul nostru, pentru punerea în valoare a “plămânului verde” al orașului și a malurilor râului Bistrița! Dacă suntem uniți, dacă participăm activ la viața comunității, vom reuși să impunem autorităților locale să adopte cele mai adecvate decizii pentru orașul nostru. Dacă suntem indiferenți, atunci ne merităm soarta și nu avem voie să ne văităm!”, transmite într-un comunicat Asociația Bistrița Civică.

Proiectul de hotărâre privind stabilirea unor măsuri pentru amenajarea Pădurii Codrișor ca zonă de agrement ”Pădure-parc Codrișor”, inițiat de Asociația Bistrița Civică și depus la Consiliul Local pentru aprobare, în urma strângerii numărului necesar de semnături ale cetățenilor, va fi dezbătut în ședința CL din 17 septembrie.

Raportul executivului Primăriei nu este însă unul favorabil:

Conform Planului Urbanistic General al municipiului Bistrița aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 136/2013, Pădurea Codrișor este situată în extravilanul municipiului Bistriţa cu destinația de pădure. 

Posibilitatea realizării pădurilor-parc precum şi amenajările permise în pădurile-parc sunt reglementate prin Codul Silvic (Legea nr. 46/2008 modificată şi completată cu Legea nr. 133/2015), după cum urmează: art.7 alin.(4): este interzisă includerea pădurilor în intravilan; art.37 alin(10): amenajările necesare pentru realizarea pădurilor-parc nu fac obiectul scoaterii definitive din fondul forestier şi sunt permise numai în situaţiile în care realizarea amenajărilor nu implică tăieri de arbori şi/sau defrişări. În conformitate cu Anexa – Definiţii la Codul forestier amenajările permise în pădurile-parc sunt: alei realizate din materiale ecologice – cu lăţimea de maximum 2m sau piste pentru biciclete, bănci, iluminat, puncte de informare, toalete ecologice, construcţii provizorii din lemn cu suprafaţa construită de maximum 15 mp, în pădurile-parc se pot realiza împăduriri cu specii care nu sunt din tipul natural fundamental, în locul arborilor extraşi.

Textele de lege invocate în preambulul proiectului de hotărâre se referă la terenuri situate în intravilanul localităților și nu în extravilanul acestora.

Cu privire la inițiativa cetățenească se relevă că există elemente care nu respectă întrutotul procedura reglementată de Legea nr. 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare.

În cadrul expunerii de motive sunt expuse a se realiza categorii de lucrări care nu pot fi executate în mod legal într-o pădure parc așa cum sunt definite de Codul Silvic.

Nici suprafața menționată în art. 1 din proiectul de hotărâre de 37,4 ha nu corespunde cu suprafața totală a pădurii de 50,66 ha.,

Având în vedere că zona dealului Codrişor este încadrată la categoria de risc ridicat privind posibilitatea producerii de alunecări de teren trebuie în mod imperativ realizat un studiu geotehnic care este un studiu foarte important și care trebuie să identifice măsurile necesare eliminării tuturor riscurilor în condiţiile utilizării zonei ca pădure-parc astfel încât zona să fie una sigură pentru cetățenii care o utilizează”.

Voluntarii Asociației Bistrița Civică au adunat 4.029 de semnături pentru susținerea în Consiliul Local a proiectului privind amenajarea Pădurii Codrișor ca zonă de agrement pădure-parc pe suprafaţa de 37,4 ha. Proiectul prevede că primarul va fundamenta şi va propune Consiliului Local cuprinderea, la prima rectificare bugetară, a sumelor necesare actualizării Planurilor Urbanistice Zonale „Zona Codrişor” Bistriţa şi „Zona Codrişor – etapa II-a” aprobate prin HCL nr. 164/2006 respectiv HCL nr. 5/2010.

Pentru a iniţia în CL un proiect de hotărâre privind amenajarea Pădurii Codrişor ca pădure-parc, Asociaţia Bistriţa Civică a demarat o campanie de strângere de semnături, fiind necesare minim 3.835 de semnături. Pentru popularizarea proiectului, a fost organizat concursul ”Copiii bistriţeni sunt talentaţi” urmat de un concert Mircea Baniciu, dar și o dezbatere publică.

Scopul proiectului ”Salvăm Pădurea Codrişor” este ”restabilirea, prin Hotărâre de Consiliu Local iniţiată de cetăţeni, a destinaţiei iniţiale (pădure-parc) pentru Pădurea Codrişor, în locul defrişării pentru realizarea variantei ocolitoare: ”Prin amenajarea pe întreaga suprafaţă a pădurii a unor puncte de atracţie se va putea valorifica potenţialul urbanistic, peisagistic şi turistic al dealului Codrişor, se va asigura viabilizarea şi creşterea atractivităţii zonei cu participarea cetăţenilor oraşului”.

Aici puteți citi expunerea de motive a proiectului!

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.