Actualitate

Rezultate la Definitivat. O medie de 10 în Bistrița-Năsăud. Câți candidați au luat minim 8

Ministerul Educației a publicat cu o zi mai repede, ”ca urmare a eficienţei de care au dat dovadă toţi cei implicaţi în evaluarea lucrărilor”, rezultatele înregistrate de candidații care au susținut proba scrisă din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământ, sesiunea 2020.

Potrivit datelor centralizate la nivelul Inspectoratului Școlar, procentul de promovare (medii mai mari sau egale cu 8) în județul Bistrița-Năsăud este de 74,53%, mai mare decât media națională de 69,17%.

Aici rezultatele la Definitivat în Bistrița-Năsăud.

Unul dintre candidați a obținut media 10, la disciplina Religie Ortodoxă: Diana Maria Mureșan din Sânmihaiu de Câmpie.

În această sesiune, 113 candidați au avut dreptul de a susține proba scrisă din data de 22 iulie. Au fost prezenți 110 candidați (97,34%). Dintre aceștia, 4 candidați s-au retras.

Au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 79 de candidați cu medii între 8 și 10. Pentru a fi declarat promovat, un candidat trebuie să obțină minimum media 8, calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.

Contestațiile se depun conform calendarului aprobat, la centrele de examen sau pot fi transmise online sau pe fax, în zilele de 29 iulie, respectiv 30 iulie, până la ora 12.00. Rezultatele finale se afișează în data de 4 august. Persoanele care nu au promovat examenul se pot prezenta la o nouă sesiune după reluarea, de fiecare dată, anterior susținerii examenului, a stagiului de practică de un an școlar.

La fel ca în anii anteriori, disciplinele de examen cu cel mai mare număr de candidați înscriși au fost: învățământ preșcolar în limba română (27 de candidați), învățământ primar în limba română (16), educație fizică și sport (12).

Candidații înscriși la 25 de discipline de examen au trebuit să îndeplinească cumulativ următoarele condiții: efectuarea unui stagiu de predare în specialitate de cel puțin un an, calificativul pentru anul școlar în curs „Bine” sau „Foarte bine” și media aritmetică a notelor obținute la inspecția la clasă și la evaluarea portofoliului profesional – minimum 8 (dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective).

Având în vedere contextul pandemic care a impus o serie de restricții, inclusiv suspendarea cursurilor în școli, începând cu data de 11 martie 2020, candidații au fost admiși la proba scrisă cu condiția susținerii unei singure inspecții la clasă (spre deosebire de anii anteriori, când se susțineau două inspecții). De asemenea, candidații au avut posibilitatea să solicite echivalarea rezultatului obținut la ultima inspecție la clasă, susținută în calitate de cadru didactic calificat. Portofoliul profesional a putut fi transmis și online la inspectoratul școlar, spre evaluare.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, cadrul didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută de profesionalizare ascendentă, având dreptul de a deveni titular în sistemul de învățământ preuniversitar și de a participa ulterior la susținerea examenelor pentru obținerea gradelor didactice.

1 comentariu

  • Cred ca asa cum la elevi rezultatele au fost secrete,pe baza de coduri, asa ar trebui sa fie si pentru profesori..titularizare, definitivat…

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.