Actualitate

Şedinţă a Consiliului Local Bistriţa: bani pentru biserici, drum de acces şi utilităţi în Wonderland

Consiliul Local se întruneşte în şedinţă ordinară joi 29 mai, ora 14.00, pe ordinea de zi fiind proiecte precum aprobarea sprijinului financiar pentru biserici, a studiului de fezabilitate aferent drumului de acces şi utilităţilor din Wonderland, cererilor de finanţare pentru reabilitări termice de blocuri, modului în care este suportat comisionul bancar pentru plata online a taxelor şi impozitelor locale.

Ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului Local al municipiului Bistriţa

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al municipiului Bistriţa pe anul 2013

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de eliberare şi folosire a autorizaţiilor de liberă trecere pentru circulaţia pe străzile din municipiul Bistriţa

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri de stimulare şi motivare a cetăţenilor din municipiul Bistriţa pentru participarea la acţiunile de înfrumuseţare, în cadrul Concursului ”Bistriţa verde”

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 4” şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Cererii de finanţare ”Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 5” şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente, în vederea solicitării finanţării prin Programul Operaţional Regional 2007-2013

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de oportunitate, a Regulamentului şi a Caietelor de sarcini pe activităţi ale Serviciului public de salubrizare din municipiul Bistriţa

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

8. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii nr.130/28.07.2011 a Consiliului Local al municipiului Bistriţa privind stabilirea modului în care este suportat comisionul bancar pentru plata online a taxelor şi impozitelor locale prevăzute în bugetul municipiului Bistriţa, prin utilizarea cardului bancar în Sistemul Naţional Electronic, conform Hotărârii Guvernului României nr. 1235/06.12.2010, cu modificările şi completările ulterioare

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei unor contracte de închiriere încheiate pentru terenuri aparţinând domeniului public al municipiului Bistriţa, pe care sunt amplasate construcţii provizorii cu destinaţia de chioşcuri

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Construire case de locuit” în municipiul Bistriţa, str. Matei Corvin, beneficiari Ciocîrlan Ştefan şi Mihaela, Rodilă Gavrilă şi Peliora Tarniţă Cristian Vasile

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

11. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr.56/30.03.2006 privind înfiinţarea Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă al municipiului Bistriţa, cu modificările şi completările ulterioare

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sprijin financiar de la bugetul local al municipiului Bistriţa pentru unităţile de cult care aparţin cultelor religioase recunoscute din România

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Drum de acces şi utilităţi aferente Complexului Sportiv Polivalent, municipiul Bistriţa”

– iniţiator: Primarul municipiului Bistriţa

14. Proiect de hotărâre privind efectuarea cu prioritate maximă a lucrărilor de cadastru general în vederea clarificării situaţiei juridice a terenurilor aferente străzilor din municipiul Bistriţa, pentru care sunt elaborate documentaţii tehnico-economice în diverse faze, în scopul demarării lucrărilor de execuţie

– iniţiator: viceprimarul Ioan Peteleu

15. Plângerea prealabilă nr. IID 7.047/29.04.2014 a Instituţiei Prefectului – Judeţul Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 41.047/06.05.2014, cu privire la Hotărârile nr. 33 şi 34/27.03.2014 adoptate de către Consiliul Local al municipiului Bistriţa

16. Diverse.

2 comentarii

  • nu vine peste ei nimeni Ospatare. din surse am auzit ca se face o derogare de la aceasta lege cultelor religioase. stai linistit. nu au de unde sa plateasca.ori in cel mai rau caz ne cresc tot noua tarifele la ,,servicii,,. asa ca……….

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS