Actualitate

Ședință a Consiliului Local Bistrița în 30 martie. Ce proiecte sunt pe agendă

Consiliul Local Bistriţa este convocat în şedinţă ordinară în data de joi 30 martie, ora 15.00. Şedinţa va avea loc în sala mare a Primăriei Bistriţa, cu următoarele proiecte pe ordinea de zi:

Aprobarea datei de începere a păşunatului animalelor şi durata sezonului de păşunat pe pajiştile permanente proprietatea municipiului Bistriţa, pentru anul 2023.

Aprobarea Regulamentului de desfășurare a activității de transport persoane în scaun rulant pe raza municipiului Bistrița, cu autovehiculul accesibilizat, proprietatea Direcției de Asistență Socială Bistrița, în vederea implementării proiectului ”Transport gratuit pentru persoane cu dizabilități și vârstnice”, prin bugetare participativă – sesiunea 2021-2022.

Modificarea Hotărârii nr. 161/28.10.2021 a Consiliului Local al municipiului Bistrița, privind aprobarea contractării și garantării cu veniturile proprii a unei/unor finanțări rambursabile interne în valoare totală de maxim 100 milioane lei pentru realizarea de investiții publice de interes local, cu o maturitate de maxim 15 ani, cu modificările ulterioare.

Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a construcției provizorii și a terenului aferent, în suprafață de 9 mp, proprietate publică a Municipiului Bistrița, situat în municipiul Bistrița, Pădurea Parc Schullerwald, pentru comercializare produse alimentare.

Însuşirea documentaţiei tehnice de actualizare informații cadastrale ale imobilului situat în Bistrița, strada Constantin Roman Vivu, identificat în CF nr. 74816 Bistrița, proprietate a Municipiului Bistrița, domeniul public.

Aprobarea închirierii prin licitaţie publică a cotei de 1100/4167 mp părți teren, proprietate publică a municipiului Bistrița, situat în str. Sigmirului, amenajat ca pistă de karting, alei pietonale și spațiu depozitare karturi.

Modificarea suprafeţelor pentru activităţile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice şi activităţile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, prevăzute în Contractul nr. 1/L/27.01.2016 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea Supercom S.A.

Aprobarea listei de prioritate pentru anul 2023 cuprinzând persoanele îndreptățite să beneficieze de o locuință socială.

Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu I. Mihai Adrian I.I. pentru utilizarea terenului în suprafață de 4 mp, situat în municipiul Bistrița, Bulevardul Andrei Mureșanu – zona Lamă, în fața blocului nr. 13, pe care este amplasat o construcție provizorie – chioșc pentru comercializare cărți, ziare și reviste.

Modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 146/25.09.2003 privind aprobarea parcelării unui teren în municipiul Bistriţa, str. Subcetate, U.T.R. 15.

Modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 292/20.12.2022 privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a două imobile situate în incinta unităţilor de învăţământ preuniversitar din municipiul Bistriţa, în vederea comercializării produselor alimentare.

Modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 126/02.08.2018 privind aprobarea Proiectului “Reabilitare şi modernizare Şcoala Gimnazială nr. 1” şi a cheltuielilor legate de proiect, cu modificările și completările ulterioare.

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.