Actualitate Recomandări

Ședință CL Bistrița în 31 ianuarie. Ce hotărâri iau consilierii municipali

Consiliul Local Bistriţa se întrunește în şedinţă ordinară în data de marți 31 ianuarie, ora 15.00. Şedinţa va avea loc în sala mare a Primăriei Bistriţa și va putea fi urmărită în direct pe pagina de Facebook a municipalității.

Pe ordinea de zi se află:

Depunerea jurământului de credinţă de către consilierul Codărean Cristian-Vasile (Alianța pentru Bistrița-Năsăud / Pro România).

Depunerea jurământului de credinţă de către consilierul Avram Anamaria (PMP).

Depunerea jurământului de credinţă de către consilierul Suciu Emil-Marian (PMP).

Actualizarea componenţei comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al municipiului Bistriţa.

Aprobarea Reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat şi particular din municipiul Bistriţa pentru anul şcolar 2023-2024.

Aprobarea volumului de masă lemnoasă care se va recolta în anul 2023, precum şi cantitatea şi destinaţia materialelor lemnoase care pot fi vândute direct, corespunzător fondului forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa.

Aprobarea preţului de referinţă al masei lemnoase pe picior, precum şi a preţurilor de valorificare directă a materialelor lemnoase care se recoltează din fondul forestier proprietate publică a municipiului Bistriţa, pentru anul 2023.

Desemnarea consilierilor locali din cadrul Consiliului Local al municipiului Bistrița care vor face parte din Comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al municipiului Bistrița.

Abrogarea Hotărârii Consiliului Local Bistrița nr. 108/16.10.2014 privind iniţierea procedurii de modificare a stemei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local Bistriţa nr. 52/26.08.1993.

Constituirea Comisiei de selecţie a candidaţilor pentru funcţia de administrator unic neasociat şi aprobarea Scrisorii de aşteptări la Societatea Business Park Bistriţa Sud S.R.L.

Modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 213/06.10.2022 privind aprobarea depunerii proiectului ”Creşterea eficienței energetice a clădirilor Colegiului Tehnic Infoel, Corp C şi D, municipiul Bistriţa”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, C5 – Valul renovării, runda a doua.

Modificarea statului de funcții al unității de educație timpurie antepreșcolară ”Creșa Bistrița”.

Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creşterea eficienţei energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistriţa, etapa II” etapa 2.1.

Aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Creşterea eficienţei energetice în infrastructura de iluminat public în municipiul Bistriţa, etapa II” etapa 2.2.

Aprobarea Studiului de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Sanie de varăˮ.

Modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistriţa nr. 88/30.05.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate actualizat si a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare și modernizare Liceul Tehnologic de Servicii” .

Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții “Parcare etajată D+P în zona străzii Ion Minulescu”.

Aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții “Construire și dotare creșă, str. Andrei Mureșanu nr. 44Aˮ.

Aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general al obiectivului de investiții “Reabilitare și modernizare Grădiniță cu program prelungit nr. 12, str. Andrei Mureșanuˮ.

Aprobarea Documentațiilor de Avizare a Lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru 9 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficienţei energetice a acestora.

Aprobarea Documentațiilor de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru 26 blocuri de locuințe, în vederea îmbunătățirii eficientei energetice.

Însuşirea documentaţiei cadastrale pentru înscrierea în cartea funciară a spațiului cu destinația de sediu, situat în imobilul din strada Gheorghe Șincai nr. 21, proprietate a Statului Român.

Aprobarea prelungirii duratei contractului de închiriere încheiat cu Societatea Gelateria Aniela SRL Bistrița pentru utilizarea terenului în suprafață de 9 mp, situat în municipiul Bistrița, strada Liviu Rebreanu, în fața imobilului nr. 25, pe care este amplasat o construcție provizorie – chioșc pentru comercializare înghețată.

2 comentarii

  • Hoție pe față !
    Este foarte ciudat ăștia își bat joc de noi. Ședința asta de CL este pe 31 ianuari în care se vrea se aprobe mult blamatul Alpin Coaster redenumi la șșecherie ” sanie de vară ” cu toate că ședința cu de dezbatere a bugetului unde este inclus și Alpin Coasteru la o zi după pe 1 Februarie deci li-se pume punnul în gură cetățenilor fiindcă nu mai pot spune nimic fiindcă alpin coasterul este deja aprobat .

    13
    1
Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.