Actualitate

Ședința CL Bistrița se va desfășura online, prin videoconferință. Procedura de vot

Consiliul Local Bistrița se întrunește în ședință ordinară vineri 27 martie, la ora 10.00. Inițial s-a decis ca ședința să aibă loc în sala de spectacole a Palatului Culturii pentru a se putea păstra o distanță corespunzătoare între participanți, însă în final hotărârea este ca aceasta să se desfășoare ”prin mijloace electronice de comunicare”.

În proiectul de hotărâre privind aprobarea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al municipiului Bistrița prin utilizarea mijloacelor electronice de comunicare se arată că aleșii locali ”vor fi prezenți online prin mijloace electronice de comunicare în sistem de videoconferință”.

Procedura de vot pe comisii și în plen:

 • În sala de ședințe este prezent primarul, preşedintele de şedinţă, secretarul general al municipiului Bistrița și un minim de personal tehnic suport pentru desfășurarea ședinței.
 • Președintele de ședință va face apelul nominal al consilierilor pentru a stabili prezența.
 • Preşedintele de şedinţă va da citire numărului de ordine al proiectului de hotărâre, va prezenta avizul comisiilor reunite, inclusiv propunerile şi apoi le va supune la vot (mai întâi propunerile şi apoi proiectul de hotărâre în întregime).
 • Consilierii votează pe formularul afişat pe ecran sau votul se poate face prin exprimare directă – la solicitarea preşedintelui.
 • Votul secret se poate realiza prin mijloace electronice stabilite de Direcția Comunicare din cadrul Primăriei municipiului Bistrița.
 • În ipoteza în care pe parcursul implementării prezentei proceduri vor fi identificate dificultăți, Consiliul Local va stabili prin vot modul de soluționare a acestora.

Înregistrarea ședinței Consiliului Local Bistrița va fi postată pe site-ul Primăriei Bistrița.

Ordinea de zi a ședinței din 27 martie:

Proiect de hotărâre modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistriţa nr. 219/23.12.2019 privind aprobarea Regulamentului de instituire şi administrare a taxei speciale de salubrizare în municipiul Bistrița și instituirea taxei speciale de salubrizare pentru anul 2020

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 127/09.08.2018 privind aprobarea proiectului Amenajarea zonei centrale, inclusiv teren de sport, în localitatea componentă Slătinița, municipiul Bistrița și a cheltuielilor legate de proiect

Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectelor care vor beneficia de cofinanţare de la bugetul local al municipiului Bistriţa pe anul 2020, în baza Legii nr. 350/2005

Proiect de hotărâre privind aplicarea la „Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehicule de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ”

Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr. 180/31.10.2018 a Consiliului local al municipiului Bistrița privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiţii “Reabilitarea și modernizarea străzii Tărpiului” şi a documentaţiilor tehnico-economice aferente

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire locuinţe individuale în regim de înălţime maxim P+2E, în municipiul Bistriţa str. Vânătorului şi str. Apusului”

Proiect de hotărâre privind prelungirea prin act adiţional a contractelor de închiriere, încheiate între Direcţia de Administrare a Pieţelor din municipiul Bistriţa şi agenţii economici care au închiriat mese, pentru comercializarea de produse în Piaţa Independenţei Nord şi Piaţa Decebal

Proiect de hotărâre privind aprobarea ajustării şi modificării tarifelor pentru activităţile de măturat, spălat, stropirea şi întreţinerea căilor publice şi activităţile de colectare a cadavrelor animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, prevăzute în Contractul nr. 1/L/27.01.2016 încheiat de Municipiul Bistriţa cu Societatea Supercom S.A.

Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării și a prețului de vânzare a spațiului cu destinație de locuință, situat în municipiul Bistriţa, Intrarea Turturelelor nr. 2, bl. 2, scara B, apartamentul 41, către actualul chiriaş

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public al municipiului Bistriţa a imobilului-teren situat în localitatea componentă Sărata și stabilirea situației juridice a obiectivului de investiții ”Capelă mortuară” edificat pe acesta de către Municipiul Bistrița

Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenţei la domeniul public al Municipiului Bistriţa a unor imobile, teren și construcții, situate în municipiul Bistriţa, strada 1 Decembrie nr. 27-29 și localitatea componentă Viișoara, necesare realizării unor obiective de investiții de uz și interes public local

Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului local al municipiului Bistriţa pentru realizarea lucrărilor de extindere şi mansardare a construcţiei din în municipiul Bistriţa, strada Tărpiului nr. 11, pe terenul înscris în CF Bistriţa nr. 79997, coproprietar Statul Român

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Bistriţa în domeniul public al Județului Bistrița-Năsăud, a două imobile-teren situate în municipiul Bistrița, localitatea componentă Unirea, strada Aerodromului, pentru realizarea obiectivului de interes public ”Construire terenuri de sport și amenajări adiacente” și sistematizare amplasament

Proiect de hotărâre privind aprobarea modului de calcul al chiriei și a cuantumului acesteia pentru locuințele situate în municipiul Bistrița, construite prin Agenția Națională pentru Locuințe, aflate în administrarea Consiliului local al municipiului Bistrița

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii directe a spaţiului situat în municipiul Bistriţa, Piața Mică nr. 16, în suprafaţă de 112,69 mp, în favoarea Consiliului Judeţean al Persoanelor Vârstnice Bistriţa-Năsăud, cu destinaţia de „Spațiu pentru activități de socializare a persoanelor vârstnice”

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a unor terenuri proprietate publică a municipiului Bistrița, în vederea amplasării de construcții provizorii – chioşcuri

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2020 cuprinzând persoanele îndreptățite să beneficieze de o locuință socială

Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de prioritate pentru anul 2020, cuprinzând chiriaşii evacuaţi sau care urmează să fie evacuaţi din locuinţele retrocedate în natură foştilor proprietari, în baza legilor proprietăţii, îndreptăţiţi să beneficieze de locuinţă socială

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitaţie publică a terenului, proprietate publică a municipiului Bistriţa, situat în municipiului Bistriţa, localitatea componentă Unirea, str. Aerodromului nr. 33, în vederea întreținerii și exploatării

Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită a imobilului proprietate publică a municipiului Bistrița, situat în str. Alexandru Odobescu nr. 17, în favoarea Palatului Copiilor Bistrița, unitate de învățământ de stat

Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al municipiului Bistrița în domeniul privat al municipiului Bistrița a imobilului cu destinația de spațiu pentru prestări servicii, situat în Bistrița, Intrarea Clopoțeilor, în vederea vânzării prin licitație publică

Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe–Bistriţa 7”-Lot 1

Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 16” – Lot 3

Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 6”

Proiect de hotărâre privind instituirea taxei de reabilitare termică ca mecanism de recuperare a sumelor avansate de Consiliul local al municipiului Bistriţa, pentru blocurile de locuinţe finanţate prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 “Îmbunătăţirea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe – Bistriţa 13”

Proiect de hotărâre privind aprobarea datei de începere a păşunatului animalelor şi durata sezonului de păşunat pe pajiştile permanente proprietatea municipiului Bistriţa, pe anul 2020

Proiect de hotărâre privind încetarea prin acordul părţilor a contractului de asociere nr. 89/25.10.2017 încheiat între Municipiul Bistriţa cu Judeţul Bistriţa-Năsăud şi Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa pentru realizarea obiectivului de investiţii „Centrul Judeţean de Radioterapie – Spitalul Judeţean de Urgenţă Bistriţa”

Informarea Direcţiei Patrimoniu privind rezultatul negocierilor clauzelor cuprinse în contractele de concesiune și de asociere în participațiune încheiate de municipiul Bistrița cu persoane fizice și juridice, cuprinse în Procesul-verbal al Comisiei de renegociere a clauzelor cuprinse în contractele de concesiune și de asociere în participațiune încheiate de Municipiul Bistrița cu persoane fizice și juridice, întocmit conform prevederilor Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 32/21.02.2019

Adresa nr. 208/04.02.2020 a Camerei de Conturi Bistriţa-Năsăud, înregistrată la Primăria municipiului Bistriţa cu nr. 8248/05.02.2020

Diverse.

13 comentarii

  • Ptr. Rabinul. Pe d-ul Peteleu îl cunosc cetățenii care urmăresc ședințele de cons, ca fiind unul dintre puținii consilieri locali care au curajul să și spună punctul de vedere și să combată gașca de cons psd, Alde, udmr, care știm foarte bine votează sub ordinul primarului,fără să le pese de ce au fost trimiși acolo. Nu știu de ce sari să l musti de fund, probabil faci parte din gașca roșie și te supără adevărul spus de Peteleu. Eu zic să-ți vezi de nădragii tăi..

  • Da Vasile, ai dreptate! L-am vazut pe Peteleu pe vremea cand exista USL-ul si am vazut ce „vertical” era! Doar cateodata cand il lingea in dos pe Crețu era putin mai orizontal că dupa ce termina il apuca din nou verticalitatea! Ati urlat multi ca a facut Cretu partia dar pacat ca nu ati fost in sedinta de CL sa vedeti si cine a votat pentru!

 • Fara cuvinte domnule . Nu am cum sa stau de vorba cu un asemenea specimen de pe alta planeta care nici romaneste nu stie sa scrie, decum sa inteleaga alte aspecte absolut normale. Intre matale si CIOBANICA om de afaceri de succes este o diferenta uriasa.

 • Rabinule, am auzit ca, s-a amanat sedinta comisiilor CL, ca acel director cu salatou dr pesye 15500 lei pe luna sa rezolve situatia ca sedinta sa poata fi online.
  Ce spui ?
  Nu mai bine ascultau de Peteleu pe care tu il jignesti si care s-a oferit sa rezolve situatia gratis?
  Acel director nu este in stare decât sa puna microfoane pentru Cretu, cel mai obedient si lingau nu ca nu ar mai fi si alti.
  Sper sa zboare cat de curand toti lasi si persoanele fara caracter .
  Ce spui Rabinule care semeni cu directorul de mai sus, il rugam pe Dl Peteleu sa dea o mana de ajutor?

  • Nu au vrut să accepte ajutorul lui Peteleu pentru că s a specializat primarul în IT, nu de aceea a fost în Germania pe banii noștri?

 • Lasa Balane nu te da lovit in aripa.
  Omul s-a grabit, dar a avut dreptate
  Candva erai simpatic si comentatorul de mai sus a apreciat efortul dumneavoastra pt lupta pe care ati dus o cu mafia psd-ista , spune foarte clar doar ca, la ti dezamagit inclusiv pe mine pentru propunerea facuta.

 • Ceuca Pavel. Casa mea este rezolvata, nu mai am nevoie de Autorizatie si nu mai trebuie sa ma milogesc la nimeni. A sosit o lege noua legea 7 si mi-am rezolvat problemele. In tot acest timp am stat bine mersi in casa pe gratis . Am platit doar pe ultimii 5 ani din 12. Avantaj serviciu. Nu am cerut si nu voi cere in viata mea ceva pe gratis, nici un avantaj. Sunt ECOLOGIST si asta este special pt. mine. Nu sunt ca majoritatea din partidele politice. Tratez totul cu alta masura. CIOBANICA DANIOEL omul VERZILOR este un tip special asa cum imi place mie. Il cunosti tu mai bine ? Doar ca sa semnalizezi bazaconii iti recomand mai bine sa citesti o carte buna.

 • Domnule Balan imi pare rau sa-ti comunic dar nu ai inteles deloc legea daca ai cotit o.
  Nu inseamna ca fiecare face ce vrea si dupa 3 ani gata se rezolva.
  Nu ai rezolvat nimic.
  Eu va recomand sa o mai studiati mai cu atentie.
  In rest numai bine.
  Oricum nu votam Ciobanica este pacat sa l piarda clienti si nici Niculaie despre asta ar fi multe de spus dar e pacat de timp.

 • Pacat domnule Balan sunteti un ecologist infocat, va apreciez dar pr candidatul dumneavoadtra nu o sa-l votez.
  De ce?
  Pentru ca primaria nu este loc de experimentat iar oameni acestui oras merita mai mult. O fi fost bun fotbalist , este bun antreprenor dar pana a vonduce un orad e cale lunga.
  Tb cineva care sa repare acest oras schilodit si suferind si acesta nu este dl Ciobanica.
  Stiti si dvs domnule Balan ca nu are nicio sansa iar bistriteni o sa va judece ca ati facut jocul psd-eilor.

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS