Economie

Veniturile realizate în plus faţă de salarii trebuie declarate la Fisc. Luni este ultima zi

Cine a obţinut anul trecut venituri din chirii, din drepturi de autor, din activităţi agricole sau din practicarea unei meserii liberale trebuie să depună declaraţii fiscale. Luni este ultima zi pentru depunerea declaraţiilor fiscale pentru banii câştigaţi în afara salariilor anul trecut, anunţă Administraţia Finanţelor Publice.

Declaraţia 200 trebuie trimisă de către cei care au realizat în România bani din activităţi independente, cedarea folosinţei bunurilor, activităţi agricole, silvicultură, pentru care venitul net se stabileşte în sistem real.

Formularul 201 se depune de către persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România, care au obţinut în anul 2014 venituri din străinătate.

Toţi cei care doresc să dea până la 2% din impozitul anual, pentru susţinerea entităţilor nonprofit, trebuie să completeze şi să ducă personal sau prin Poştă Formularul 230. În sintagma „entităţi nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează potrivit legii” se încadrează pe lângă asociaţii şi fundaţii şi cultele religioase recunoscute în România, organizaţiile sindicale, patronatele, partidele politice, asociaţiile de proprietari, casele de ajutor reciproc ale salariaţilor, în măsura în care, potrivit legilor proprii de organizare şi funcţionare desfăşoară activităţi nonprofit iar sumele primite din impozit să fie folosite în acest scop.

Contribuabilii-persoane fizice care îşi exprimă această opţiune pot solicita direcţionarea acestei sume către o singură entitate nonprofit. În situaţia în care contribuabilul nu cunoaşte suma care poate fi virată, nu va completa rubrica „Suma”, caz în care Fiscul va calcula şi va vira suma admisă, conform legii.

Formularele trebuie depuse: la unitatea fiscală în a cărui rază teritorială contribuabilul are domiciliul potrivit legii, pentru persoanele fizice cu domiciliul fiscal în România; la unitatea fiscală în a cărui rază teritorială se află sursa de venit, pentru ceilalţi contribuabili persoane fizice; prin Spaţiul Privat Virtual, cei care s-au înregistrat ca utilizatori (Formularele 200 şi 230) sau prin mijloace electronice de transmitere la distanţă prin utilizarea serviciilor de depunere on-line existent pe portalul e-guvernare.ro (Formularul 200, doar cei care au certificat digital). Formularul se depune în format hârtie, direct la registratura organului fiscal sau la oficiul poştal, prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire.

Termenul legal de depunere este până la data de 25 mai 2015, după expirarea acestuia contribuabilii fiind decăzuţi din dreptul de exercitare a acestei opţiuni.

Declaraţiile se completează în două exemplare, originalul se depune la organul fiscal, iar copia se păstrează de către contribuabil, anunţă Administraţia Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud.

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.