Economie

Zece primării vor bani europeni pentru zona pescărească FLAG Someșul Mare

Zece primării din județul Bistrița-Năsăud au decis să se asocieze și să înființeze zona pescărească FLAG Someșul Mare ca să poată accesa bani europeni cu ajutorul cărora să promoveze acvacultura durabilă și lanțul scurt de comercializare a peștilor.

Este vorba despre comunele Ilva Mare, Măgura Ilvei, Leșu, Ilva Mică, Maieru, Parva, Telciu, Romuli și Rebrișoara, respectiv orașul Sângeorz-Băi carea u adoptat hotărâri de consilii locale prin care și-au propus să formeze un grupul de acțiune locală pentru pescuit (FLAG) prin intermediul căruia să poată accesa Programul pentru Acvacultură și Pescuit PAP 2021-2027.

Alocarea financiară totală pentru perioada de programare 2021-2027 acordată României pentru acest program este de 232.072.724,00 milioane euro, din care contribuția UE reprezintă 162.450.905,00 milioane EUR.

Implementarea acestui program urmărește să contribuie la: o acvacultură durabilă şi competitivă, care să folosească eficient resursele disponibile; organizarea pieței pescărești, inclusiv la consolidarea organizațiilor pescărești şi la sprijinirea lanțului scurt de comercializare.

Prioritatea cu cea mai mare alocare financiară (108.401.171,00 euro) este dedicată promovării activităților sustenabile de acvacultură, precum și prelucrării și comercializării produselor provenite din pescuit și din acvacultură, contribuind astfel la securitatea alimentară în Uniunea Europeană.

Următoarea prioritate, cu o alocare financiară totală de 55.813.488,00 euro vizează promovarea pescuitului durabil și a refacerii și conservării resurselor biologice acvatice, urmată de prioritatea dedicată dezvoltării unei economii albastre durabile în zonele costiere, insulare și continentale și favorizarea evoluției comunităților care practică pescuitul și acvacultura (53.933.702,00 Euro).

Programul este corelat cu Pactul Verde European, Strategia UE pentru biodiversitate pentru 2030 și Strategia de la fermă la consumator și încurajează reziliența, tranziția verde și cea digitală și valoarea adăugată în cadrul sectorului de pescuit și acvacultură.

2 comentarii

  • Un pas înainte! Dacă am fi deștepți am face Someșul Mare ori Șieul navigabile pentru ambarcațiuni mici. Francezi încă din 1681 au făcut Canalul du Midi. Poate după câteva sute de ani ne mai trezim și noi…

    4
    7
  • Navigația cu bărci cu motor ar afecta negativ acvacultura. O mulțime de praguri pe cursul Ilvei și Someșului sunt obstacole in migrația peștilor in amonte. O regularizare a cursurilor de apă presupune eliminarea pragurilor de genul celor de la Cascada de la fosta Microhidrocentrală din Năsăud. De asemenea câteva locații de creștere și repopulare a râurilor cu specii indigene ar fi o inițiativă lăudabilă. !

    7
    1
Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.