Economie

Anunţ al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice

Direcţia Generală a Finanţelor Publice Bistriţa-Năsăud reaminteşte contribuabililor că, începând cu obligatiile declarative aferente lunii iulie cu termen de declarare 25 august 2011, formularul 112 "Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate" va fi depus numai in sistem electronic.

Pentru transmiterea online este necesară obţinerea certificatului digital calificat pentru semnătura electronică.

Certificatul digital calificat pentru semnătura electronică se obţine de la unul din cei trei furnizori de servicii de certificare acreditaţi în condiţiile Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică.

Lista furnizorilor se găseşte pe website-ul ANAF, la adresa www.anaf.ro, secţiunea Declaraţii electronice, categoria Informaţii depunere declaraţii.

Furnizorii certificatelor digitale calificate sunt următoarele societăţi comerciale:

– CERT SIGN SRL – www.certsign.ro;

– DIGI SIGN SA – www.digisign.ro;

– TRANS SPED SRL – www. transsped.ro.

Important! Este necesară instalarea programului Adobe Reader 8.2. Cu un singur certificat puteţi semna declaraţiile fiscale pentru mai mulţi contribuabili.

Pentru depunerea Declaraţiei 112, se va utiliza serviciul „Depunere declaraţii/Declaraţii ANAF” de pe website-ul   www.e-guvernare.ro.    

Potrivit prevederilor Ordinului ministrului Economiei şi Finanţelor nr. 858/2008 privind depunerea declaraţiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, posesorii de certificate digitale calificate pot utiliza metoda de depunere on-line şi pentru următoarele declaraţii:

– Declaraţie privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, formularul 100;

– Declaraţie rectificativă, formularul 710;

– Declaraţie privind impozitul pe profit, formularul 101;

– Decont de taxă pe valoarea adăugată, formularul 300 ;

– Decont special de taxă pe valoarea adăugată, formularul 301;

– Decont privind accizele, formularul 120;

– Decont privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă, formularul 130;

– Declaraţie privind veniturile realizate, formularul 200.

De asemenea, conform prevederilor Ordinului preşedintelui ANAF nr. 76/2010, contribuabilii care deţin certificat digital pot depune formularul 390 prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, pe website-ul ANAF.

Având în vedere cele prezentate mai sus, invităm contribuabilii care încă nu au obţinut certificatul digital calificat pentru semnătura electronică să urgenteze obţinerea acestuia şi să procedeze la depunerea online a declaraţiilor fiscale şi, în mod special a Declaraţiei 112, a cărei depunere online este obligatorie începând cu obligaţiile declarative aferente lunii iulie cu termen de declarare 25 august 2011.

În acest sens, Direcţia Generală a Finanţelor Publice – BN, vă invită să participaţi la intâlnirile de lucru pe această temă, organizate în data de 5 şi 12 august 2011, începând cu ora 11.00, care se vor desfăşura în sala de şedinţe, la sediul DGFP – BN, str. 1 Decembrie, nr.6-8, etaj I, cam.11.  

Pentru informaţii suplimentare, ne puteţi contacta la telefon 0263/210661 int. 904 sau 0263/210624, Compartiment Metodologie şi Asistenţă Contribuabili.

De asemenea , vă rugăm să adresaţi telefonic la numerele indicate mai sus, sau în scris la adresa de e-mail asistenta.bn@mfinante.ro, întrebarile dvs. pe acestă temă, în vederea formulării şi comunicării unor soluţii documentate în cadrul întâlnirilor.

 Director, Dorina Sanda Cicioc

Etichete

1 comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.