Actualitate

Când distribuie Primăria Bistrița ajutoarele alimentare

ACTUALIZARE Programul operaţional ”Ajutorarea persoanelor defavorizate” finanţat din Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane este în curs de implementare. În cadrul programului, fiecare beneficiar va primi două cutii cu alimente cu conținut identic, care conţin în total 2 kg făină albă, 4 kg de mălai, 4l de ulei, 2 kg de zahăr, 800 gde  paste făinoase, 2 conserve de carne de vită, 2 conserve de pate de ficat de porc, 2 kg de orez, 2 conserve de pastă de tomate, 1 kg de fasole boabe.

Primăria Bistrița anunță că prima etapă de distribuire a alimentelor destinate persoanelor defavorizate, respectiv prima cutie, se va distribui în perioada 27.06.2016 – 15.07.2016, în baza programărilor care se ridică zilnic din strada Independenţei nr. 24-26, de la sediul Cantinei de ajutor social, între orele 8.00 – 14.00.

A doua etapă de distribuire a alimentelor este în perioada 18.07.2016 – 05.08.2016, când se va distribui cea de-a doua cutie de alimente.

Informaţii suplimentare se pot obţine şi telefonic, la nr. 0263-234616.

ȘTIREA INIȚIALĂ Primăriile distribuie ajutoare alimentare

Instituția Prefectului Bistrița-Năsăud anunță că, potrivit graficelor de livrări primite de la Ministerul Fondurilor Europene, furnizarea ajutoarelor alimentare în fiecare UAT din judeţ se face începând cu data de 21 iunie. Distribuția ajutoarelor alimentare beneficiarilor finali este făcută de primării în baza listelor de distribuție.

Categoriile de persoane cele mai defavorizate care beneficiază de ajutoare alimentare distribuite în cadrul POAD sunt:

a) familiile şi persoanele singure cărora le este stabilit, prin dispoziţie scrisă a primarului, dreptul la un venit minim garantat acordat în baza Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare

b) familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei acordată în baza Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familiei, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

c) şomerii care beneficiază în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare, de indemnizaţie de şomaj în cuantum lunar stabilit conform prevederilor legale de până la 450 lei, inclusiv, şi şomerii înregistraţi la agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti care nu beneficiază de indemnizaţie de şomaj în condiţiile Legii nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare

d) pensionarii sistemului public de pensii ale căror drepturi, obţinute din pensie sau, după caz, din pensii cumulate, sunt de până la 450 lei/lună inclusiv

e) pensionarii sistemului public de pensii, beneficiari ai indemnizaţiei sociale pentru pensionari, acordată potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 6/2009 privind instituirea pensiei sociale minime garantate, aprobată prin Legea nr. 196/2009, al căror venit este de până la 450 lei/lună inclusiv

f) persoanele beneficiare ale prevederilor Legii nr. 49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 49/1999 privind pensiile I.O.V.R., cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 309/2002 privind recunoaşterea şi acordarea unor drepturi persoanelor care au efectuat stagiul militar în cadrul Direcţiei Generale a Serviciului Muncii în perioada 1950 – 1961, cu modificările şi completările ulterioare, Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei Guvernului nr. 105/1999 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate de către regimurile instaurate în România cu începere de la 6 septembrie 1940 până la 6 martie 1945 din motive etnice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare, Legii recunoştinţei pentru victoria Revoluţiei Române din Decembrie 1989 şi pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Braşov din noiembrie 1987 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 109/2005 privind instituirea indemnizaţiei pentru activitatea de liber-profesionist a artiştilor interpreţi sau executanţi din România, republicată, Legii nr. 8/2006 privind instituirea indemnizaţiei pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite şi recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, cu modificările ulterioare, dacă nu realizează alte venituri în afară de cele provenite din drepturile băneşti acordate de aceste legi, ale căror cuantum cumulat este de până la 450 lei/lună inclusiv

g) persoanele cu handicap grav şi accentuat, adulţi şi copii, care nu beneficiază de îngrijire în servicii sociale în regim rezidenţial, publice sau private

h) persoanele fără venituri sau ale căror venituri nete lunare realizate sunt de până la 450 lei/lună/persoană, inclusiv, şi nu se încadrează în niciuna dintre categoriile prevăzute la lit. a) – g), stabilite prin dispoziţie a primarului.

În cadrul programului fiecare beneficiar va primi 2 cutii de alimente cu conţinut identic. Fiecare cutie conţine următoarele produse alimentare, unităţi de ambalare şi cantităţi:

Produs Ambalare Număr ambalaje Greutate     (kg sau litri)
Faină albă de grâu punga de 1 kg. 1 1,000
Mălai punga de 1 kg. 2 2,000
Paste făinoase punga de 400 g. 1 0,400
Ulei sticla din plastic de 1 l. 2 2,000
Zahăr punga de 1 kg. 1 1,000
Conserva carne de vita cutie metalica de 300 g. 1 0,300
Conserva pateu  de ficat de porc cutie metalica de 200 g. 1 0,200
Orez punga de 1 kg. 1 1,000
Conserva de pasta de tomate cutie metalica  de 400 g. 1 0,400
Fasole boabe punga de 500 g. 1 0,500
Total 12 8,800

În conformitate cu Programul operațional POAD semnat de MFE cu Comisia Europeană, distribuția  pe listele inițiale se face în două etape succesive, câte o cutie pe fiecare etapă, cu finalizare în maximum 45 de zile calendaristice de la ultima recepţie de ajutoare alimentare.

Foto: arhivă

3 comentarii

  • asa. la placinte inainte…………..la razboi[munca], inapoi. multi trintori sint in tara asta. foarte multi.

  • Asta a omorat munca la romani. Pomana, fără nicio obligatie.
    Jumatate din ei ar putea face curatenie, igenizari, etc.
    Dar cum aud de pomană, cum se pun la rând şi se dau betegi !

    • Iti dau cancerul meu cu tot cu pachetele euromene cu tot! Cu cea maii mare placere

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.