Actualitate

Cu cât cresc în 2019, la Bistrița, impozitele și taxele locale. Lista contribuțiilor

Primăria Bistrița a elaborat proiectele de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale, dar și taxelor speciale, datorate de persoanele fizice şi juridice în anul 2019, le-a pus în dezbatere publică până în 17 aprilie și ulterior le va supune aprobării Consiliului Local.

IMPOZITE ȘI TAXE LOCALE

”Executivul propune, pentru anul 2019, indexarea impozitelor şi taxelor locale datorate de persoanele fizice şi juridice cu rata inflaţiei. Pentru indexarea impozitelor şi taxelor locale aferente anului 2019 s-a utilizat rata inflaţiei de 1,34 % comunicată la data de 28.02.2018 pe site-ul oficial al Ministerului Finanţelor Publice. Nivelul impozitului pentru autovehiculele de transport de marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone nu va fi indexat întrucât nivelul acestui impozit a fost actualizat prin OUG nr. 79/2017.

Prin aplicarea indexării impozitelor şi taxelor locale cu rata inflaţiei, valoarea totală estimată a se încasa din impozite şi taxe locale pentru anul 2019 va fi cu aproximativ 200.000 lei mai mult faţă de anul 2018.

Ce prevede proiectul de hotărâre (click pentru a mări):

 

Se vor acorda următoarele facilităţi fiscale:

– acordarea unei bonificaţii de 10% (în Lege – până la 10%) pentru plata cu anticipaţie a impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren şi a impozitului pe mijloacele de transport datorate pentru întregul an de către persoanele fizice şi juridice, până la data de 31 martie a anului fiscal;
– anularea creanţelor fiscale restante aflate în sold la data de 31 decembrie 2018 mai mici de 40 lei conform prevederile art. 266 alin. (6) şi (7) din Legea nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală;
– reducerea cu 50 % a impozitului/taxei datorate pentru clădirile şi terenurile utilizate de organizaţiile nonprofit folosite exclusiv pentru activităţi fără scop lucrativ;
– scutirea impozitului/taxei pentru:
a) clădirile care, potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
b) clădirile şi terenurile utilizate pentru furnizarea de servicii sociale de către organizaţii neguvernamentale şi întreprinderi sociale ca furnizori de servicii sociale;
c) clădirile folosite ca domiciliu, terenul aferent şi/sau alte clădiri, terenuri aflate în proprietatea sau coproprietatea persoanelor prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. b) şi art. 4 alin. (1) din Legea nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare;
d) clădirile noi cu destinaţie de locuinţă, realizate în condiţiile Legii locuinţei nr. 114/1996, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clădirile cu destinaţie de locuinţă, realizate pe bază de credite, în conformitate cu Ordonanţa Guvernului nr. 19/1994 privind stimularea investiţiilor pentru realizarea unor lucrări publice şi construcţii de locuinţe, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 82/1995, cu modificările şi completările ulterioare;
– scutirea taxelor de autorizare pentru lucrari de întreţinere, reparare, conservare, consolidare, restaurare, punere în valoare a monumentelor istorice, datorate de proprietarii persoane fizice care realizează, integral sau parţial, aceste lucrări pe cheltuială proprie, în conditiile in care proprietarul utilizeaza bunul imobil numai pentru activitati necomerciale sau, in mod direct, numai pentru locuit;
– reducerea cu 50 % a taxelor de autorizare pentru lucrarile destinate păstrării integrităţii fizice şi a cadrului construit sau natural al monumentelor istorice definite în Legea nr. 422/2001, republicată, cu modificările ulterioare, finanţate de proprietarii imobilelor din zona de protecţie a monumentelor istorice, în concordanţă cu reglementările cuprinse în documentaţiile de urbanism întocmite potrivit legii”

Impozitele și taxele locale, pe categorii (click pentru a mări):

                       

TAXELE SPECIALE

”Întrucât cuantumul taxelor speciale nu este stabilit prin Codul fiscal, ci prin hotărâre a Consiliului Local, acestea nu intră sub incidența indexării. Având în vedere aceste aspecte legislative şi faptul că pentru perioada ce urmează, respectiv pentru anul 2019, se estimează menţinerea cheltuielilor curente de întreţinere şi funcţionare a serviciilor publice locale, executivul propune pentru anul 2019 menţinerea la nivelul anului 2018 a taxelor speciale aprobate de Consiliul Local în anii precedenţi”

Taxele speciale, pe categorii (click pentru a mări):

      

8 comentarii

 • Acum votam nota de plata: structura de personal a primariei umflata, investitii nechibzuite, fara rost si cu rate la banci in crestere, etc. Multumim!
  Primarului, un imn înălţător,
  Un cântec pentru drumul spre-un falnic viitor.
  Savant de renume şi-al patriei model,
  A orasului fericire îi este unic ţel!
  Avem în fruntea noastră un fiu al ţării
  Cel mai iubit şi cel mai ascultat
  Ce-n lume, până-n depărtarea zării
  E preţuit de oameni şi stimat.
  Poporul, Primarul, România”

 • Incompetenta conducatorilor se vad pana si in strada… strazile se rup pur si simplu in orasul european a lui cretu…. totul este mediocru… nu se merita sa locuiesti in asemenea oras cu niste fleti care pierd vremea la carma orasului

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS