Actualitate

Dozatoare cu dezinfectant + dezinfecție la blocuri, noi reguli pentru cei peste 65 de ani, prețuri plafonate

ORDONANȚA MILITARĂ NR. 4 – Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a emis o nouă ordonanță militară, a patra de la decretarea stării de urgență în România în 16 martie pentru o perioadă de 30 de zile.

* Persoanele peste 65 de ani se vor putea deplasa pentru tratament medical şi în afara intervalului 11.00 – 13.00, perioadă în care acestea au prioritate la cumpărături în magazine. Este permisă deplasarea acestora în afara gospodăriei între orele 20.00 – 21.00 pentru nevoile animalelor de companie. Nu este nevoie în acest caz de declaraţie * Pentru a proteja cetăţenii care locuiesc în blocuri, autorităţile locale, începând din 31 martie, vor monta dispozitive cu soluţii dezinfectante la toate intrările în blocuri şi vor face dezinfecţie pe casa scărilor, lifturi şi spaţiile comune * Interdicţia privind circulaţia în grupuri mai mari de 3 persoane se aplică exclusiv circulaţiei pietonale * În perioada stării de urgență, prețurile la energie electrică și termică, la gaze naturale, salubritate, carburanți și apă nu vor mai putea să crească peste nivelul înregistrat la data emiterii ordonanței. Acestea vor putea doar să scadă, dar sub nicio formă să crească * Cei care sunt în izolare la domiciliu și încalcă regulile intră direct în carantină, urmând să suporte toate cheltuielile pentru carantinare. Cei care nu respectă carantinarea vor intra încă 14 zile în carantină, suportând toate cheltuielile.

ORDONANȚA MILITARĂ NR. 4/29.03.2020

Art. 1 – (1)  Circulaţia persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani, în exteriorul locuinţei/gospodăriei, este permisă şi în afara intervalului orar 11.00 – 13.00 dacă aceasta se face pentru rezolvarea problemelor de natură medicală, precum tratamentele oncologice planificate, dializă etc. folosind mijloacele proprii de deplasare sau ale familiei/susţinătorilor sau, după caz, mijloacele de transport sanitar special destinat.

(2) Pentru verificarea motivului deplasării în situaţiile prevăzute la alin. (1) se prezintă o declaraţie pe propria răspundere completată în prealabil, care trebuie să cuprindă numele şi prenumele, data naşterii, adresa locuinţei, motivul şi locul deplasării, data şi semnătura.

(3) Circulaţia persoanelor prevăzute la alin. (1), în afara locuinţei/gospodăriei, este permisă şi în intervalul orar 20.00 – 21.00, dacă aceasta se face pentru a asigura nevoile animalelor de companie/domestice doar în proximitatea locuinţei/gospodăriei. Declaraţia pentru acest interval orar nu este necesară atunci când deplasarea se face în acest scop.

(4) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 2 – (1) Operatorii economici care comercializează alimente şi produse de strictă necesitate şi care îşi desfăşoară activitatea în condiţiile dispuse prin ordonanţe militare în perioada stării de urgenţă îşi vor organiza programul de lucru pentru a facilita şi a asigura, cu prioritate, accesul persoanelor de peste 65 de ani în intervalul orar 11.00 – 13.00, limitând, în acest interval, accesul persoanelor din alte categorii de vârstă.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 30 martie 2020.

Art. 3 – (1) Persoanele care părăsesc locul în care au fost carantinate, fără aprobarea autorităţilor competente, vor fi sancţionate contravenţional conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi obligate să reia ciclul de 14 zile de carantinare, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(2) Persoanele care nu respectă condiţiile izolării la domiciliu şi sunt identificate în afara spaţiului de izolare, vor fi sancţionate contravenţional conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă, cu modificările şi completările ulterioare, şi vor fi obligate să intre în carantină 14 zile, suportând cheltuielile efectuate cu carantinarea lor.

(3) Măsurile se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 4 – (1) La intrarea în ţară, pentru protejarea propriilor familii, conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone optează pentru carantinare/izolare, dar nu mai mult de 14 zile, în perioada dintre curse, pentru una dintre următoarele modalităţi de protecţie împotriva răspândirii Covid-19:

a) carantinarea în spaţii puse la dispoziţie de către angajator;

b) izolarea la domiciliu împreună cu toate persoanele cu care locuiesc/se gospodăresc, sau singuri, în alt spaţiu locativ disponibil;

c) carantinarea la cerere, în spaţiile puse la dispoziţie de autorităţile administraţiei publice, cu suportarea cheltuielilor aferente carantinării.

(2) Opţiunea pentru una dintre modalităţile prevăzute la alin. (1) se materializează prin completarea, de către conducătorii autovehiculelor de transport marfă cu capacitatea maximă autorizată mai mare de 2,4 tone, a unei declaraţii pe propria răspundere prin care îşi asumă una dintre cele 3 variante de carantinare/izolare.

(3) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică în mod corespunzător şi piloţilor de aeronave şi personalului navigant.

(4) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art. 5 – (1) Se instituie, pentru o perioadă stabilită de angajator, măsuri de izolare preventivă la locul de muncă sau în zone special dedicate în care nu au acces persoane din exterior, pentru personalul care ocupă funcţii esenţiale pentru asigurarea funcţionării producţiei, transportului şi distribuţiei energiei electrice şi gazelor naturale, a activităţilor de întreţinere şi mentenanţă a echipamentelor şi instalaţiilor specifice, precum şi a celorlalte activităţi de aprovizionare, respectiv, extracţie, producţie şi procesare a resurselor şi materiilor prime şi/sau semiprocesate energetice necesare funcţionării corespunzătoare Sistemului Energetic Naţional în concordanţă cu prevederile Planurilor proprii de continuitate a activităţilor de bază în cazul instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României.

(2) Refuzul izolării preventive de către personalul prevăzut la alin. (1) atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, după caz.

(3) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020, ora 12.00.

Art. 6 – (1) Autorităţile administraţiei publice locale vor asigura montarea de dispozitive cu soluţii dezinfectante la toate intrările blocurilor de locuinţe situate pe raza unităţii administrativ-teritoriale şi vor dezinfecta periodic lifturile, casa scărilor şi alte spaţii comune.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art. 7 – (1) Ministerele cu reţea sanitară proprie şi autorităţile administraţiei publice locale care au în subordine sau în coordonare unităţi sanitare vor asigura la cerere spaţii hoteliere destinate repausului între ture sau gărzi personalului din sistemul public sanitar, în vederea prevenirii răspândirii virusului Covid-19 în rândul cadrelor medicale sau al familiilor acestora.

(2) Măsura se aplică începând cu data de 31 martie 2020.

Art. 8 – (1) În perioada stării de urgenţă preţurile la energie electrică şi termică, gaze naturale, alimentare cu apă, salubritate şi carburanţi nu pot fi majorate peste nivelul practicat la data emiterii prezentei ordonanţe militare, acestea putând fi doar diminuate în funcţie de cerere şi ofertă.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 9 – (1) În perioada în care este instituită starea de urgenţă, alertele sanitare, comunicatele, textele, materialele fotografice şi audio-video cu mesaje de interes public care sprijină măsurile de prevenire a răspândirii Covid-19, guvernamentale şi/sau sponsorizate de către operatorii economici publici sau privaţi, persoane fizice sau organizaţii neguvernamentale, vor fi mediatizate gratuit şi se vor adăuga ca timp suplimentar spaţiului alocat pentru publicitate.

(2) Difuzarea categoriilor de mesaje prevăzute la alin. (1) va fi solicitată radiodifuzorilor sau instituţiilor mass-media de către Grupul de comunicare strategică din cadrul Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă şi se vor identifica în momentul difuzării cu menţiunea „Mesaj de utilitate publică”.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 10 – (1) Pe perioada stării de urgenţă se autorizează Centrul de Cercetări Ştiinţifice Medico-Militare, Centrul de Cercetare Ştiinţifică pentru Apărare CBRN şi Ecologie, Agenţia de Cercetare pentru Tehnică şi Tehnologii Militare şi Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare Medico-Militară „Cantacuzino” pentru avizarea/autorizarea materialelor, componentelor, echipamentelor şi dispozitivelor medicale necesare pentru prevenirea şi combaterea răspândirii, precum şi pentru tratamentul infecţiei cu virusul SARS-CoV-2, respectiv a biocidelor.

(2) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 11 – (1) Transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, accesul navelor în porturile româneşti, precum şi inspectarea şi operarea navelor se desfăşoară fără restricţii, cu respectarea tuturor măsurilor de prevenire a infectării cu CovidD-19, impuse de Ministerul Sănătăţii.

(2) Se interzice accesul piloţilor la bordul navelor maritime şi fluvio-maritime, sosite din zonele de risc roşu sau galbene, dacă nu dispun de echipamentul de protecţie stabilit de Ministerul Sănătăţii.

(3) Măsura se aplică începând cu data publicării prezentei ordonanţe militare în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Art. 12 –  (1) După alineatul (2) al articolului 3 din Ordonanţa militară nr .2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii Covid-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 232 din 21 martie 2020, se introduce un nou alineat, alin. (3), cu următorul cuprins:

„(3) Interdicţia privind circulaţia persoanelor într-un grup mai mare de 3 persoane se aplică exclusiv circulaţiei pietonale”.

Art.13 – (1) Sunt abilitate să asigure aplicarea şi respectarea prevederilor prezentei ordonanţe militare:

a) Poliţia Română, Jandarmeria Română şi poliţia locală, pentru măsurile prevăzute la art.1;

b) Poliţia Română, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorului şi poliţia locală, pentru măsura prevăzută la art.2;

c) Poliţia Română, Poliţia de Frontieră Română, Jandarmeria Română, poliţia locală, direcţiile de sănătate publică şi conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale, pentru măsurile prevăzute la art.3 şi 4;

d) Ministerul Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri, pentru măsura prevăzută la art.5;

e) Ministerul Sănătăţii şi Ministerul Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor, pentru măsurile prevăzute la art.11.

(2) Nerespectarea măsurilor prevăzute la art. 1-5 şi art. 11 atrage răspunderea disciplinară, civilă, contravenţională sau penală, în conformitate cu prevederile art. 27 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

(3) Personalul instituţiilor prevăzute la alin.(1) este împuternicit să constate contravenţii şi să aplice sancţiuni, în conformitate cu prevederile art.29 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 1/1999, cu modificările şi completările ulterioare.

Art.14 – (1) Prezenta ordonanţă militară se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia de a informa publicul, prin mesaje difuzate regulat, pentru cel puţin 2 zile de la data publicării, despre conţinutul prezentei ordonanţe militare.

https://www.facebook.com/ministeruldeinterne/videos/2266607723633753

”Sunt măsuri dure, poate cele mai dure pe care le-a avut România ultimii 30 de ani. Este dureros momentul prin care trecem. E greu să ți se îngrădească unele drepturi și ca libertatea să depindă de o declarație, dar, nerespectându-le, putem ajunge la adevărate tragedii. Vă asigur că măsurile dispuse se vor ridica sau relaxa atunci când suntem convinși că s-a limitat răspândirea acestui cumplit virus, lucru realizabil doar dacă respectăm distanţarea social. Ne aflăm în fața unui examen greu, care se întinde pe o perioadă încă necunoscută. Pentru a putea avea în cel mai scurt timp rezultate trebuie să facem ceea ce este permis, trebuie să conștientizăm că starea de fapt este extrem de serioasă”, a declarat ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela.

Secretarul de stat Raed Arafat a anunțat că personalul de specialitate din zona medicală, angajați ai unităților sanitare publice pot fi delegați la alte unități medicale publice. Personalul medical nu poate refuza detașarea sau delegarea. Dacă deplasarea se face în altă localitate decât cea de domiciliu, autoritățile publice au obligația de a asigura cazarea. Refuzul unui pacient cade sub incidența penală. Managerii și medicii sunt atenționați că pacienții nu pot fi refuzați pentru că nu există confirmare sau infirmare de Covid-19.

Ordonanțele militare 1/17.03.2020, 2/21.03.2020 și 3/24.03.2020: Pe scurt, măsurile care vă afectează în mod direct

Sunt închise restaurantele, cafenelele, terasele, barurile, restaurantele hotelurilor (este permisă doar servirea produselor alimentare prin drive-in, room-service sau livrare la client), cabinetele stomatologice (se tratează doar urgențele) și centrele comerciale / mall-urile (deschise doar magazinele alimentare, veterinare, farmaceutice, de optică medicală).

Sunt suspendate toate activităţile culturale, ştiinţifice, artistice, religioase, sportive, de divertisment sau jocuri de noroc, de tratament balnear și de îngrijire personală, realizate în spaţii închise (săli de cinema, teatre, slujbe religioase cu public, săli de fitness, saloane de înfrumusețare și îngrijire personală precum frizerii, saloane de cosmetică, saloane de coafură, cazinouri și alte săli de jocuri de noroc, case de pariuri).

Sunt interzise evenimentele care presupun participarea a peste 100 de persoane în spații deschise. În cazul evenimentelor în spații deschise care presupun prezența a maximum 100 de persoane, trebuie luate măsuri care să asigure distanţa de minimum 1 metru între participanţi.

Se pot oficia slujbe religioase în lăcașurile de cult, de către preoți, fără accesul publicului (se pot transmite online). La actele liturgice cu caracter privat (botez, cununii, înmormântări) pot participa maximum 8 persoane. Este permisă împărtășirea credincioșilor bolnavi la domiciliul acestora.

Este interzisă deplasarea grupurilor (mai mult de 3 persoane care nu locuiesc împreună).

Se interzice circulația tuturor persoanelor în afara locuinței/gospodăriei, cu următoarele excepții: în interes profesional; pentru asigurarea de bunuri; pentru asistență medicală de urgență; motive justificate precum însoțirea copilului, asistența persoanelor vârstnice, bolnave sau cu dizabilități, deces al unui membru de familie; deplasările scurte în apropiere pentru activitate fizică individuală și pentru nevoile animalelor de companie; în scopul donării de sânge, în scop umanitar sau de voluntariat; pentru realizarea de activități agricole; pentru comercializarea de produse agroalimentare.

Circulația persoanelor care au împlinit vârsta de 65 de ani este permisă numai în intervalul orar 11.00 – 13.00, din motivele menționate, cu excepția deplasărilor în interes profesional ori pentru realizarea de activități agricole.

Pentru verificarea motivului deplasării angajații prezintă legitimația de serviciu sau adeverința eliberată de angajator, iar celelalte persoane prezintă o declarație pe propria răspundere, completată în prealabil.

Documentele eliberate de autoritățile publice și care expiră pe perioada stării de urgență pot fi preschimbate într-un termen de 90 de zile de la data încetării stării de urgență.

14 comentarii

 • Pai astia relaxeaza regulile in loc sa fie mai severi!!!! Las ca ajungem si noi la 1000 morti cu certificat corona si restul de 600morti/zi/tara sunt peste jumatate tot corona doar ca necertificati!

  • Stau in casa de citeva zile . Imi caut ocupatie. Vecinii mei care au animale sunt afară de 5 ori pe zi. Acum pot iesi mai mult. Nu noi care respectăm reguli i am pus sa tina la bloc animale. A fost alegerea lor. Asa cum ii considera mai mult decât un om cum spun că sunt mai curate decât oamenii sa stea si acum cu ele in casă. Nu afara cu orele ca tb plimbat animalul. Sper ca ordonanta 5 sa introducă asta au voie de 2 ori si sa aiba un timp maxim. Cred ca medicii veretinari ar tb sa dea dovada de solidaritate și să transmită autorităților listele cu proprietarii de animale ca sa poata fi monitorizati. Fiecare e responsabil pentru alegerile si pasiunile lui.

  • Sunt de aceeasi parere cu d-voastra. Si aşa era prea multă lume pe străzi! Ați vazut ca ieseau deodată cu pensionarii???Incredibil! Să vedeți acum ce se va intâmpla…Până nu vor sta la coadă la cimitir, din păcate, nu vor crede

 • Ieri intrun cartier al Bistritei, Viisoara, in unele locuri era totul „normal”. Grupe de virstnici pe strada, vecini pe banca din fata casei si un match de fotbal in zona de pasune cu tineretul. Pana la urma ar trebui si patrulat pe ulite la cartiere si sate, ca parca astea nu aud, nu citesc si nu inteleg in ce situatie ne aflam.

 • Chestia cu montatul dispozitivelor cu solutii dezinfectante , la fiecare scarade bloc , in sarcina autoritatilor locale e colosala (art 6) . Masura incepe cu 31 martie 2020 si se va finaliza ….la ,,pastele cailor” nicidecum la pastele catolic sau ortodox. E o masura care nu se poate realiza deoarece : dispozitive nu exista, solutie de dezinfectante nu exista . ,,Dezinfectarea lifturilor a casei scarilor si a spatiilor comune ” se va face periodic !!!. Cam care ar fi perioada ?

 • Am si dezabonat contul de MAI de pe FB. Mesaje stupide, de neinteles si cireasa de pe tort: actiuni cu imnul difuzata fara rost. Iar de exemplu nu am citit nicaieri cite paturi de ingrijire intensiva exista si cite dintre ele ar fi echipate pentru respiratie. Probabil aceste cifre nu sint publicate ca se evita panica. Mai bine calmante, vorbe bune si muzica difuzata fara rost. POate ne lamureste seful spitalului cit de pregatiti sint ei pentru cazuri grave, care o se apara in curind.

 • Domnule WALTER BORN. ….vorbesc cu fica mea din Leverkusen de 10 ori pe zi. Este si ea izolata cu toata familia acasa si stau toata ziua la televizor si asculta stirile. Pe absolut toate canalele germane presa lauda Romania si Bulgaria si spun ș In ciuda saraciei din cele doua tari guvernele gesteoneaza foarte bine situatia. Nemtii nu au vazut si nu umbla cu izolete si nici nu au facut intr-o saptamana spitale militare. Aminteste presa germana si de faptul ca Romania are 20 de paturi la 100 de locuitori si este pe locul 4 in Europa alaturi de Germania, Austria, si Luxemboorg. Au spus doar ca s-a exagerat cu scoaterea ARMATEI pe stazi, nestiind probabil ca de fapt la poarta anumitor indivizi romani este nevoie de un pluton de militari ca sa-i poata tine in case. Numai noi cei de-acasa facem galagie si suntem nemultumiti si comentam aiurea pe langa subiect. Cu tot sistemul deficitar chiar ca se iau masuri serioase si concrete si guvernantii isi fac datoria. Cei care nu au facut ARMATA sa taca din gura, sunt paraleli cu ceea ce trebuie facut si ce inseamna aceste eforturi.

  • Isi fac datoria pe slow motion, in ritm de melc, asta e problema. Prostia si lenea guvernantilor sunt problemele cele mai grave pe care le avem in acest moment. Nu mai zic de melcul de la Cotroceni, ca ala e total pe langa subiect.

   Ganditi-va ca numarul de paturi este raportat la populatia oficiala, ceea ce este gresit, deoarece noua ne lipsesc cateva miloane de cetateni, iar tarile de pe primele locuri au in plus imigranti. Deci la un calcul corect noi am fi pe locul 1. In aceleasi topuri suntem pe locul 8 in lume la numarul de paturi de terapie intensiva.

   Tocmai de aceea voiau Petrov si Bocanila sa reduca numarul de spitale si de paturi, ca sa ne apropiem de media europeana. Fi-le-ar tarana usoara cat mai curand!

  • Adevarat este ca, daca pentru un moment luam staticticele fiind corecte peste tot, Romania are o mortalitate de 3 ori mai mare ca la Germania si de 5 ori mai mic ca la Italia. Dar in crestere oricum si valoric si in procente si acollo si aici.
   In Germania cu oricine vorbesc, parca sint mai mult ingrijorat de efecte finantiere de cit de efecte in sistemul de sanatate sau de pandemie directa.
   Ce ma ingrijoreaza mai mult aici este lipsa de disciplina de pe la sate unde lumea inca nu a constientizat situatia pe deplin (weekend cu fotbal pe pasiune, in fata casei, pe bancuta cu vecini)

  • O fi cum spuneti , domnule Balan dar Germania la 57300 persoane, depistate cu coronavirus au 455 decese , deci sub 1% rata a mortalitatii . In Romania ,daca nu ma insel ,rata mortalitatii este peste 2%.

  • Germania astazi 20.3.2020:
   mortalitatea = 0,86%
   Romania 2,36%
   Italia 11,03%
   Franta 6,4%
   SUA 1,75%

 • Asa este. Multumesc WALTER BORN ! Indisciplina este mai mare la tara din motive binecunoscute.Timpul alocat informarii, cititului etc. este cu mult mai mic fata de orase. Datorita preocuparilor oamenilor, munca campului, cresterea animalelor, mersul la padure etc. face diferenta. Sa nu uitam si de faptul ca in rural populatia este mult imbatranita si majoritatea au trait necazurile celui de al doilea razboi mondial, si sunt oarecum caliti si fara frica. Mai exista din plin si resemnarea, adica ce zic cei cu o varsta de peste 70-75 de ani ? Va las pe dvs sa o interpretati, eu cunosc foarte bine lumea satului, cu toate ca sunt nascut la Bistrita , contactul cu satul il am aproape zilnic.

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.