Actualitate

Ce prevăd proiectele Primăriei Bistrița finanțate prin PNDL și când demarează lucrările

Municipiul Bistrița primește finanțări de 67,6 milioane lei în total de la Ministerul Dezvoltării prin Programul Național de Dezvoltare Locală (PNDL) 2017-2020, pe trei proiecte: modernizarea clădirii vechi a Colegiului Național ”Liviu Rebreanu”, modernizarea Liceului de Muzică ”Tudor Jarda”, drum de acces și utilități aferente Complexului Wonderland.

Proiectul „Consolidarea şi modernizarea corpului A (corp liceu), Colegiul Național Liviu Rebreanu, B-dul Republicii nr. 8”, municipiul Bistriţa, a fost depus spre finanţare la pe PNDL în data de 17.03.2017.

Clădirea corpului A al Colegiului Naţional „Liviu Rebreanu” este monument istoric de importanţă naţională, înregistrată în Lista Monumentelor Istorice din 2015 cu codul BN-II-m-A-01551 ca: Gimnaziul evanghelic-luteran de băieţi Bistriţa, azi Colegiul Naţional „Liviu Rebreanu”. A fost construită în perioada 1908-1910. Edificiul este şi astăzi una dintre cele mai reprezentative clădiri eclectice din municipiu şi din judeţul Bistriţa-Năsăud şi în care funcţionează un liceu de renume şi cu tradiţii vaste.

În data de 19.07.2017 proiectul a fost admis la finanţare prin PNDL. Valoarea totală a proiectului este 40.072.410,28 lei, din care: valoarea – buget de stat prin PNDL – este de 31.562.714,51 lei (78,76% din valoarea totală a proiectului); valoare contribuţie proprie – buget local – suportată de către municipiul Bistriţa: 8.509.695,77 lei (21,24% din valoarea totală a proiectului, reprezentând amenajări curte, amenajări parc dendrologic, intervenţii la împrejmuiri, fazele de proiectare, studii, cercetari, expertize, cote ISC şi CSC).

În perioada următoare se va contracta documentaţia aferentă proiectului tehnic (termen de depunere oferte 24.07.2017) şi în continuare, după elaborarea proiectului tehnic şi obţinerea autorizaţiei de construire, va începe procedura de achiziţie publică aferentă realizării lucrărilor care se estimează a fi demarate în iunie 2018.

Principalele lucrări în cadrul obiectivului:

– izolarea pereţilor demisolului, eliminarea umidităţii, executare izolaţie orizontală şi verticală;
– asigurarea rezistenţei şi stabilităţii clădirii: intervenţii la pereţi, consolidare planşee – înlocuire a planşeelor existente de pe coridoare cu planşee din beton armat şi consolidarea planşeelor existente în săli cu profile metalice (protecţia suprafeţelor metalice cu vopsea termospumantă), reparaţii şarpantă;
– restaurarea patrimoniului imobil (finisaje interioare şi exterioare, tâmplării – s-a cuprins înlocuirea în proporţie de 70% a tâmplăriilor cu tâmplării similare ferestre duble de lemn şi tâmplării restaurate în proporţie 30%; învelitoare – în urma avizării DALI la MC Bucureşti, învelitoarea nouă va fi din solzi de tablă de zinc patinat care respectă modelul existent al învelitorii) şi mobil al obiectivului (mobilier istoric, lucrări de fier forjat etc.);
– asigurarea utilităţilor şi înlocuirea tuturor instalaţiilor interioare (sanitare, termice, electrice); iluminat cu aparate de iluminat interioare echipate cu surse LED şi comandate de senzori inteligenţi, curenţi slabi, reamenajare grupuri sanitare la toate nivelurile; amenajarea unor spaţii neutilizate anterior din demisol pentru activităţi educaţionale ocazionale, activităţi extracurriculare şi activităţi de deservire (arhive – s-a cuprins dotarea cu dezumidificatoare, depozit manuale, ateliere, vestiare personal, punct alimentar);
– mobilier, echipamente şi dotări audio-vizuale şi IT adaptate învăţământului interactiv în 28 săli de clasă şi alte spaţii educaţionale sau adiacente procesului educaţional;
– reamenajarea laboratoarelor – 1 laborator chimie, 2 laboratoare fizică, 1 laborator biologie, fiecare cu spaţii anexe şi 3 laboratoare informatică +1 cabinet de tehnologia informaţiei (T.I.C.), respectiv dotarea lor modernă cu echipamente specifice;
– introducerea instalaţiilor moderne de securitate: antiefracţie, supraveghere video, acces controlat etc.;
– reabilitarea sălii de festivităţi, asigurare sonorizare şi iluminat scenă, mobilier nou;
– asigurarea accesului persoanelor cu dezabilităţi locomotorii la toate nivelurile clădirii prin instalare ascensor cu platformă hidraulică şi amenajare grup sanitar special pentru aceste persoane;
– revitalizarea şi reamenajarea parcului dendrologic, reînnoire vegetaţie, alei – cişmele, bănci, coşuri de gunoi, panouri cu scop educaţional şi în vederea vizitării de către publicul larg după un program prestabilit – s-au cuprins două porţi din fier forjat, automatizate, de acces din curtea intrării principale în cele două zone ale parcului dendrologic;
– amenajări exterioare, înlocuirea îmbrăcăminţii asfaltice din curtea colegiului, pavarea trotuarelor de gardă şi a curţii diferenţiat pe zona carosabilă de urgenţă şi zona de careu, care va include stema şi iniţialele colegiului, mobilier urban în curtea colegiului: bănci, coşuri de gunoi, suporturi de biciclete, panouri de avizier;
– reabilitarea împrejmuirilor stradale şi gard nou dublat de gard viu între parc şi curte.

Proiectul „Reabilitare şi modernizare Liceul de Muzică Tudor Jarda, str. Alexandru Odobescu nr. 8, Municipiul Bistriţa” a fost depus spre finanţare pe PNDL în data de 17.03.2017.

Liceul de Muzică îşi desfăşoară activitatea în două corpuri de clădiri pentru învăţământ preuniversitar şi anume: Corp A – clădire monument istoric, construită în anul 1893 – 1894, poziţia nr. 471 în Lista Monumentelor Istorice cod. BN – II-m-B-01516; Corp B – clădire de factură modernă, construită în anul 1970 şi o clădire pentru sala de sport şcolară (fosta sală de festivităţi) construită în anul 1910 având încadrare stilistică: influenţe Art Nouveau specifice începutului de secol XX la clădirile publice.
În data de 19.07.2017 proiectul a fost admis la finanţare prin PNDL.

Valoarea totală a proiectului este 10.330.626,75 lei, din care: buget de stat prin PNDL – 9.331.707,49 lei (90,33% din valoarea totală a proiectului); contribuţie proprie – buget local – suportată de către municipiul Bistriţa, 998.919,26 lei (9,67% din valoarea totală a proiectului).

În perioada următoare se va obţine autorizaţia de construire şi va începe procedura de achiziţie publică aferentă realizării lucrărilor. Se estimează demararea lucrărilor în iunie 2018.

Principalele lucrări în cadrul obiectivului:

– asigurarea rezistenţei şi stabilităţii clădirilor: intervenţii la pereţi, consolidarea planşeelor, revizuirea şi refacerea şarpantelor pentru corpurile A, B şi sala de sport, refacerea în totalitate a învelitorii şi tinichigeriei, realizarea funcţionalităţii spaţiilor pentru profilul liceului de muzică, respectiv acreditărilor (completarea spaţiilor de învăţământ cu cele de studiu individual programate după-amiază, la terminarea orelor de şcoală propriu-zise), mărirea suprafeţei prin mansardarea corpurilor A şi B, lucrări de consolidare sală de sport (se vor consolida grinzile şi planşeul din beton la sala de sport folosind grinzi metalice suplimentare;
– se propune reabilitarea clădirilor într-o manieră care urmăreşte conservarea specificului acestora, punerea în valoare a faţadelor clădirii monument istoric – corp A şi a elementelor decorative din corp sala de sport;
– refacerea în totalitate a finisajelor interioare şi exterioare, înlocuirea tâmplăriei (ferestrele exterioare) cu tâmplării similare din lemn stratificat, restaurarea tâmplăriilor originale (uşi interioare şi exterioare), recompartimentări interioare nestructurale necesare pentru reamenajarea sălilor de clasă, a laboratoarelor, a birourilor, a grupurilor sanitare, realizarea izolării fonice, termice şi hidrofuge conform standardelor cerute de procesul de invăţământ;
– asigurarea utilităţilor şi înlocuirea tuturor instalaţiilor interioare (sanitare, termice, electrice); iluminat cu aparate de iluminat interioare echipate cu surse LED şi comandate de senzori inteligenţi, curenţi slabi, reamenajare grupuri sanitare la toate nivelurile; activităţi educaţionale ocazionale, săli de studiu individual, activităţi extracurriculare şi activităţi de deservire (arhive, depozit manuale, vestiare personal);
– mobilier, echipamente şi dotări audio-vizuale şi IT adaptate specificului liceului de muzică;
– introducerea instalaţiilor moderne de securitate: antiefracţie, supraveghere video, acces controlat etc.;
– reabilitarea sălii de festivităţi, mărirea suprafeţei acesteia, asigurare sonorizare şi izolaţie fonică, mobilier nou;
– asigurarea accesului persoanelor cu dezabilităţi locomotorii, amenajare grup sanitar special pentru aceste persoane;
– realizarea amenajărilor exterioare pentru activităţi în aer liber şi anume: reamenajarea pavimentului curţii de recreaţie (dale prefabricate, cu rosturi format mare la fila superioară montaj pe sapă de beton armat), asfaltare acces carosabil, în suprafeţele de recreaţie se vor amenaja spaţii verzi şi plantaţii aferente, amenajarea unui amfiteatru cu gradene având suprafeţele acoperite cu lemn de pin termostatat pe structură molid termostatată pentru exterior – Deck; mobilier urban în curtea liceului: bănci, coşuri de gunoi, suporturi de biciclete, panouri de avizier;
– refacerea împrejmuirilor prin consolidarea şi recondiţionarea structurii stâlpişorilor şi a parapetului cu gard decorativ front la străzile de acces şi refacere 50% confecţii metalice decorative cu unitate stilistică;
– refacere gard metalic + plasă suplimentară adiacent la teren sport.

Proiectul „Drum de acces şi utilităţi aferente Complexului Sportiv Polivalent, Municipiul Bistriţa”, a fost depus spre finanţare prin PNDL în data de 17.03.2017. În data de 19.07.2017 proiectul a fost admis la finanţare prin PNDL.

Valoarea totală a investiţiei este 35.106.665,33 lei, din care: valoare de la bugetul de stat prin PNDL: 26.707.137,76 lei (76.08 % din valoarea totală a proiectului); valoare de la bugetul local: 8.399.527,58 lei (23.92% din valoarea totală a proiectului) reprezentand: reţele de alimentare cu energie electrică (taxa racord) cheltuieli de proiectare (mai puţin P.T.), cheltuieli conexe organizării de şantier, comisioane cote, taxe, cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea terenului.

În perioada imediat următoare se va da ordinul de începere a proiectului tehnic şi în continuare, după elaborarea proiectului tehnic şi obţinerea autorizaţiei de construire, va începe procedura de achiziţie publică aferentă realizării lucrărilor care se estimează a fi demarate în aprilie 2018.

Obiectivul de investiţii „Drum de acces şi utilităţi aferente Complexului Sportiv Polivalent, Municipiul Bistriţa” va asigura drumurile de acces şi utilităţile de apă, canal, energie electrică, iluminat pentru Complexul Sportiv Polivalent pe care municipiul Bistriţa îl implementează şi care cuprinde pârtia de schi – finalizată, Complexul de agrement acvatic Aquapark – terenuri de fotbal cu gazon natural şi artificial, piste pentru ciclişti, inclusiv trasee pentru mountain byke şi terenuri sportive, spaţii de alimentaţie publică, clădiri administrative, precum şi zone verzi amenajate.

Principalele lucrări sunt:

– amenajerea căilor de acces, a trotuarelor, a pistelor de biciclişti, asigurarea scurgerii apelor pluviale de pe suprafaţa străzilor de acces major pe amplasament în zona mediană a acestuia, din direcţia localităţii componente Unirea;
– strada de acces 1 (str. Valea Ghinzii de la intersecţia cu str. Ghinzii până la sensul giratoriu de la intrarea în complex);
– carosabil – L = 2520 m, l = 6 m, S = 15120 mp;
– trotuar – L = 2520 m, l = 1 m, S = 2520 mp;
– pistă pentru biciclişti – L = 2520 m, l = 2×1 m;
– canalizare pluvială – L = 1300 m, Dn = 400 mm;
– strada de acces 2 (de la podul existent peste râul Bistriţa în localitatea componentă Unirea şi sensul giratoriu proiectat ca intersecţie a celor două străzi de acces);
– carosabil – L = 1080 m, l = 6 m, S = 6480 mp;
– trotuar – L = 1080 m, l = 1 m, S = 1080 mp;
– pistă pentru biciclişti – L = 1080 m, l = 2×1 m.
Alimentarea cu apă potabilă a complexului se va face de la reţeaua publică existentă de pe DN 17 din dreptul clădirii cu nr. 117 şi are o lungime de 485 m până la râul Bistriţa. Reţeaua de apă potabilă subtraversează râul Bistriţa, subtraversare realizată prin foraj orizontal, în lungime de 50 m.
După subtraversarea râului Bistriţa, apa va fi înmagazinată într-un rezervor de 60 mc de unde, prin intermediul unei staţii de pompare, va fi pompată printr-o conductă de aducţiune (ţeavă PEHD, Pn 10 bar şi de diametru Ø 110 mm) în lungime de 2.880 m, spre rezervorul de 410 mc amplasat la cota cea mai înaltă din complexul sportiv.
În ce priveşte reţelele de canalizare a apelor uzate menajere de pe strada de acces 1 şi de pe strada de acces 2, se propune realizarea atât prin pompare forţată spre reţeaua publică de pe DN 17 cât şi prin curgere gravitaţională acolo unde panta terenului permite aceasta.
1. Reţea de canalizare menajeră str. Acces 1:
– lungime totală conductă canalizare = 2.200 m;
– lungime totală conductă refulare = 1200 m;
– staţii de pompare = 3 buc.
2. Reţea de canalizare menajeră str. Acces 2;
– lungime totală conductă canalizare = 1.112 m;
– lungime totală conductă refulare = 535 m;
– staţie de pompare = 1 buc.
Apele pluviale provenite de pe suprafaţa amplasamentului vor fi preluate de şanţul deschis pereat amplasat de-a lungul străzii de acces nr. 1 până la sensul giratoriu, iar de aici, de-a lungul străzii de acces 2 până la podul peste râul Bistriţa, unde va deversa în râul Bistriţa. Aceste şanturi vor prelua şi apele provenite din precipitaţii sau topirea zăpezii de pe suprafaţa străzilor, prin intermediul gurilor de scurgere.
Alimentarea cu energie electrică se va realiza de la staţia de 110/20kV amplasată pe str. Grănicerilor. Alimentarea cu energie electrică de bază se va realiza prin racordarea Complexului Sportiv Polivalent la o staţie de transformare 110/20kV de pe strada Grănicerilor, printr-o linie electrică subterană (LES) cu un cablu A2XSY 3x1x150/25 mmp în lungime de 4,5 km.
Alimentarea de rezervă a Complexului Sportiv se realizează din postul de transformare PT Pârtie schi – executat.
În cadrul aceleiaşi lucrări se va realiza o reţea de iluminat public în LES 0,4 kv atât pe strada Acces 1 cât şi pe strada Acces 2:
– reţele de iluminat str. Acces 1 = 2.500 ml;
– reţele de iluminat str. Acces 2 = 1.100 ml.

Adaugă comentariu

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.

GA vertical

Carliont

KissFM

KISS FM

Titlu Articole Recente

Articole recente

Titlu Comentarii recente

Comentarii recente

CleverADS