Actualitate Recomandări

Salariile bugetarilor cresc cu 10% din 1 ianuarie. În ce condiții vor fi scutiți de impozit 200 de lei

Proiectul de ordonanţă de urgenţă aflat în consultare publică prevede majorarea cu 10% a drepturilor salariale ale personalului din sectorul bugetar, începând cu 1 ianuarie 2023, comparativ cu nivelul lunii decembrie 2022, însă fără a depăşi grila. Totuşi, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora vor fi menţinute la nivelul de la finalul acestui an.

”Art. I. – (1) Prin derogare de la prevederile alin. (2) al art. 12 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice se majorează cu 10% faţă de nivelul acordat pentru luna decembrie 2022, fără a se depăşi valoarea nominală pentru anul 2022 stabilită potrivit anexelor la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, respectiv prin înmulţirea coeficienţilor de ierarhizare cu 2.500 lei”, arată proiectul de ordonanţă de urgenţă publicat pe site-ul MFP.

Documentul mai prevede că ”pentru personalul nou încadrat, pentru personalul numit/încadrat în aceeaşi instituţie/autoritate publică pe funcţii de acelaşi fel, inclusiv pentru personalul promovat în funcţii sau în grade/trepte profesionale, pentru care nu există funcţie similară în plată, cuantumul brut al salariilor de bază/soldelor de funcţie/salariilor de funcţie/indemnizaţiilor de încadrare lunară se stabileşte la nivelul reglementat pentru anul 2022 în anexele la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare la care se aplică, după caz, prevederile art. 10 privind gradaţia corespunzătoare vechimii în muncă”.

Totodată, în anul 2023, de la 1 ianuarie, cuantumul sporurilor, indemnizaţiilor, compensaţiilor, primelor şi al celorlalte elemente ale sistemului de salarizare care fac parte, potrivit legii, din salariul brut lunar, solda lunară de care beneficiază personalul plătit din fonduri publice, cu excepţia soldei de grad şi a salariilor de grad, se menţine cel mult la nivelul cuantumului acordat pentru luna decembrie 2022, în măsura în care personalul ocupă aceeaşi funcţie şi îşi desfăşoară activitatea în aceleaşi condiţii.

În schimb, “conform sursei citate, ”prin derogare de la prevederile alin. (1) al art. 13 din Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, în anul 2023, începând cu data de 1 ianuarie, indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora, prevăzute în anexa nr. IX la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin la nivelul aferent lunii decembrie 2022”.

Totodată, Guvernul stabilește într-un proiect de ordonanță de urgență condițiile care trebuie îndeplinite pentru scutirea de impozitul pe venit pentru suma de 200 de lei din salariu, măsură care ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2023 până în decembrie 2023, inclusiv.

Reamintim că de la 1 ianuarie 2023 salariul minim brut garantat în plată va fi majorat la 3.000 de lei – din care 200 lei scutiţi de impozit şi contribuţii de asigurări. Salariul net, ”bani în mână”, care este acum de 1.524 de lei, va crește cu circa 342 de lei. Totodată, a fost stabilit ca salariul minim pentru sectorul construcţiilor să crească la 4.000 de lei tot de la 1 ianuarie 2023.

Proiectul de act normativ prevede că ”începând cu data de 1 ianuarie 2023, în cazul salariaților care desfăşoară activitate în baza contractului individual de muncă, încadraţi cu normă întreagă, la locul unde se află funcţia de bază, nu se datorează impozit pe venit și nu se cuprinde în baza lunară de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii suma de 200 lei/lună, reprezentând venituri din salarii şi asimilate salariilor”.

Măsura se va aplica doar dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții:

a) nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri, este egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului, în vigoare în luna căreia îi sunt aferente veniturile;

b) venitul brut realizat din salarii şi asimilate salariilor astfel cum este definit la art. 76 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, în baza aceluiași contract individual de muncă, pentru aceeași lună, nu depășește nivelul de 4.000 lei, inclusiv;

Condiția prevăzută la lit. a) nu se consideră a fi îndeplinită dacă, în perioada cuprinsă între data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului și 31 decembrie 2023, este diminuat nivelul salariului de bază brut lunar stabilit potrivit contractului individual de muncă, fără a include sporuri şi alte adaosuri.

Prevederile alin. (1) și alin. (2) se aplică în același condiții și în următoarele cazuri:

a) salariaților care desfășoară activitate în sectorul agricol și industria alimentară și nu beneficiază de facilitățile fiscale prevăzute la art. 60 pct.7, art. 138^2 și la art. 154 alin. (1) lit. s) din Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare;

b) veniturilor din salarii şi asimilate salariilor astfel cum sunt definite la art. 76 alin. (1) – (3) din Legea nr. 227/2015, cu modificările și completările ulterioare, obținute în baza unui raport de serviciu, potrivit legii.

Potrivit proiectului de OUG, suma de 200 de lei se diminuează în funcţie de:

a) perioada din lună în care salariul de bază/solda lunară din contractul individual de muncă sau raportul de serviciu, după caz, sunt menținute la nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată stabilit prin hotărâre a Guvernului;

b) data de la care angajaţii noi sunt încadraţi în muncă la un nivel al salariului/soldei lunare, după caz, egal cu nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată;

c) fracţia din lună pentru care se determină veniturile din salarii şi asimilate salariilor;

d) data de la care încetează contractul individual de muncă/raportul de serviciu, după caz.

Etichete

5 comentarii

  • Potrivit unui Proiect Ordonanţă de urgenţă numit „Ordonanța trenuleț” privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, publicat de Ministerul Finanţelor, salariile personalului din sectorul bugetar se majorează cu 10%, de la 1 ianuarie 2023, faţă de nivelul din decembrie 2022, dar fără a depăşi grila, iar indemnizaţiile lunare pentru funcţiile de demnitate publică şi funcţiile asimilate acestora se menţin la nivelul de la finalul acestui an.
    Nimic despre restructurarea aparatului bugetar, desi numărul celor angajați în sectorul public este in prezent de 1,3-1,4 milioane, fată de cca 800.000 cât era in anul 2008 si rămâne în continuare la același nivel, iar necesarul de cheltuieli bugetare a crescut enorm. S-a tot vorbit despre amplă restructurare, prin reducerea numărului de entităţi, de comasare sau chiar de desfiinţare, unele dintre activităţi să le derulezi în parteneriat cu entităţi ale societăţii civile pentru că sunt multe activităţi care pot fi delegate în cazul unui parteneriat public-privat sau al unui contract de delegare. De asemenea există comune cu mai putin de 1000 de locuitori care nu-si pot acoperi cheltuielile de functionare din venituri proprii si care ar putea fi comasate . Pe de altă parte, procesul de digitalizare a serviciilor publice ar trebui să ducă la reducerea personalului de la ghișeele clasice . Si exemplele ar putea continua.

    14
    1
Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.