Actualitate

Ședință a Consiliului Local Bistrița în 29 mai. Ce proiecte sunt pe agendă

Ședința ordinară de luna aceasta a Consiliului Local Bistriţa va avea loc miercuri 29 mai, de la ora 15.00, și va putea fi urmărită, ca de obicei, pe pagina de Facebook a municipalității.

Proiectele de hotărâre aflate pe ordinea de zi:

Actualizarea componenţei Consiliului Tehnico-Economic, ca organ consultativ la nivelul municipiului Bistrița și a Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia.

Stabilirea unor măsuri pentru acordarea ajutorului de urgență familiilor și persoanelor aflate în situații deosebite, conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune.

Modificarea Hotărârii nr. 116 din 12.06.2023 a Consiliului Local al municipiului Bistrița, privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – imobil din Piața Centrală nr. 6” care face obiectul contractului de finanțare nr. 143682/19.12.2022 ”Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice – sediul principal al Primăriei, Piața Centrală nr. 6”.

Aprobarea Regulamentului privind stabilirea normelor locale de administrare, întreținere și protecție a spațiilor verzi publice din municipiului Bistrița.

Modificarea Anexei nr. 2 la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bistrița nr. 94/2023 privind aprobarea Organigramei, Statului de Funcţii și a Regulamentului de Organizare și Funcționare ale aparatului de specialitate al Primarului municipiului Bistrița, ca urmare a reorganizării acestuia și a Poliției locale a municipiului Bistrița.

Aprobarea alipirii unor imobile-teren și însușirea documentaţiei cadastrale de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a imobilului – teren de sport situat incinta Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” Bistrița și înscrierea lui în proprietatea Municipiului Bistrița, domeniul public.

Aprobarea cererii de trecere din domeniul public al statului şi din administrarea Direcţiei Generale Regionale a Finanţelor Publice Cluj-Napoca, în domeniul public al Municipiului Bistrița, a unei părți din bunul imobil situat în municipiul Bistriţa, str. 1 Decembrie, nr. 6-8, respectiv partea din imobil înscrisă în CF 95160 Bistrița.

Acceptarea donaţiei imobilului-teren situat în intravilanul municipiului Bistrița, având destinația de tronson al străzii Raal și înscrierea lui în domeniul public al Municipiului Bistrița.

Însușirea documentaţiilor cadastrale de primă înregistrare în sistemul integrat de cadastru și carte funciară a două imobile-teren situate în municipiul Bistrița, strada Crinilor, având destinații de uz și interes public local și înscrierea lor în proprietatea Municipiului Bistrița, domeniul public.

Aprobarea închirierii prin licitație publică a unei suprafețe de 15 mp teren, proprietate publică a municipiului Bistrița, pentru amplasarea de echipamente de joacă pentru copii.

Aprobarea concesionării prin licitaţie publică a cotei  de 100/1342 părți teren situat în intravilanul municipiului Bistrița, localitatea componentă Sigmir, în vederea construirii unui altar de vară.

Abrogarea Hotărârii Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 30/29.02.2024 privind definitivarea înscrierii imobilului-teren identificat în CF nr. 81616 Bistriţa, situat în municipiul Bistrița, strada Simpozionului f.n., în proprietatea Municipiului Bistriţa, domeniul privat.

Aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bistriţa a două imobile, construcții și teren, ca urmare a dezafectării de la utilitatea publică.

Modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 65/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr. 7” str.Constantin Roman Vivu nr. 35, municipiul Bistriţa.

Modificarea Hotărârii Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 68/12.04.2023 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ”Creşterea eficienţei energetice a clădirii Grădiniţa cu program normal nr. 10”, Bd. Independenței nr. 57, municipiul Bistriţa.

Aprobarea prelungirii duratei contractului de concesiune nr. 10606/389/E/2004 încheiat cu Societatea Caraiman S.R.L. pentru terenul situat în municipiul Bistriţa, Bulevardul Decebal nr. 40 sc. C, aferent extinderii spațiului comercial proprietatea societății.

Aprobarea listei de prioritate pentru anul 2024 cuprinzând persoanele îndreptăţite să beneficieze de o locuinţă socială.

1 comentariu

  • Este cazul să se analizeze aspectul orașului care în unele locuri este supraîncărcat cu stâlpi metalici ,doi ,trei pentru iluminat ,trei sau patru pentru indicatoare astfel că există în unele locuri o densitate de stâlpi sfidătoare și dezagreabilă ( ex la intersecția str Ursului cu B-dul Republicii sau la trecerea de pietoni la capătul B-dului Decebal înspre magazinul Francesca). De asemenea pe axa Decebal – Andrei Mureșanu sau plantat o mulțime de stâlpi cu indicatoare in locuri unde ar fi fost spatiu pentru copaci. Domnule primar, se aude?!….

    7
    6
Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.