Actualitate

Sorin Roșu Mareș: Legea Muntelui va fi pusă în aplicare în cel mai scurt timp posibil

La Sângeorz-Băi a avut loc o primă ”întâlnire de lucru în zona montană a județului Bistrița-Năsăud”, unde s-a discutat despre noua Lege a Muntelui, informează ALDE BN.

Proiectul de lege a fost promulgat în data de 30.07.2018 și prevede valorificarea durabilă a resurselor muntelui, conservarea perisajului și a biodiversității, precum și dezvoltarea de activități economice specifice acestei zone.

Această ședință a fost organizată de filiala Bistrița-Năsăud a Forumului Montan din România și a avut ca invitați reprezentanți ai MADR și Băncii Mondiale, primari din localitățile din zona de munte, membrii Forumului Montan – Filialele Bistrița-Năsăud și Vatra Dornei, autorități din județ, reprezentanți ai GAL-urilor și numeroși fermieri din toață țara.

”Reprezentantul Ministerului Agriculturii a fost secretarul de stat ALDE Sorin Roșu Mareș, care a avut o contribuție consistentă în dezbaterile din Parlamentul României. Principala temă discutată în cadrul acestei întâlniri au fost dezbaterile pe prevederile Legii Muntelui, iar ca și obiective prevăzute au fost soluțiile de finanțare prin programele subsecvente legii, discutarea despre posibilitățile de investiții în zona montană, posibilitățile de dezvoltare și de protecție a acesteia precum și prezentarea unei oferte de cumpărare a lânii balotate. De asemenea, tot în aceeași zi participanții au vizitat Centrul de colectare si prelucrare a laptelui aparținând Cooperativei din Sângeorz-Băi și Centrul de colectare a lânii din aceeași localitate”, se arată într-un comunicat al ALDE Bistrița-Năsăud.

În concluzie, secretarul de stat Sorin Roșu Mareș a declarat: ”Putem spune că se fac toate demersurile necesare pentru ca această lege să se pună în aplicare în cel mai scurt timp posibil și ca resursele și potențialul productiv al muntelui să fie valorificate într-un mod echilibrat”.

Legea Muntelui

Are ca obiect de reglementare modalităţile de protecţie şi dezvoltare inteligentă, durabilă şi incluzivă a zonei montane.

Potrivit textelor adoptate, prin prezenta lege se aprobă Programul de încurajare a activităţilor din zona montană, pentru care se alocă un miliard de euro pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei legi, de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Prin această lege este interzisă colectarea apelor, izvoarelor şi pâraielor în scopul utilizării acestora pentru microhidrocentrale, fără asigurarea în prealabil şi cu prioritate a necesarului de apă pentru animalele domestice şi sălbatice, acordând drept de exploatare celor care asigură reinvestirea profitului în proiecte de dezvoltare a calităţi productive a terenurilor. La întocmirea documentaţiilor pentru proiectele privind construcţia de microhidrocentrale, sunt obligatorii avizele emise de direcţiile pentru agricultură judeţene şi direcţiile silvice judeţene şi unităţile administrativ – teritoriale, mai prevede proiectul.

De asemenea, statul român acordă compensaţii băneşti, în conformitate cu prevederile reglementărilor în vigoare, proprietarilor de terenuri din zona montană, aflate în situri Natura 2000, parcuri naturale, parcuri naţionale rezervaţii ale biosferei şi alte arii naturale protejate.

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale şi Ministerul Educaţiei Naţionale vor colabora în vederea introducerii în învăţământul gimnazial, profesional şi liceal a unui pachet de discipline de studiu, care să cuprindă noţiuni elementare despre socio-economia zonei montane.

Forma de organizare a învăţământului preşcolar şi primar din zona montană se va stabili prin norme metodologice aprobate prin hotărâre a Guvernului. Instruirea practică a elevilor se va realiza la ferme pedagogice atestate pe lângă gimnazii, în baza unui parteneriat public-privat.

Statul român, prin autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, sprijină şi susţine patrimoniul cultural material din zona montană prin programe speciale, ce vizează conservarea şi valorificarea acestuia, astfel: restaurarea monumentelor istorice şi a clădirilor cu valoare culturală, arhitecturală şi istorică; îmbunătăţirea accesibilităţii la infrastructura destinată turismului şi documentării spre situri arheologice şi spre alte obiective istorice; sprijinirea iniţiativelor societăţii civile şi administraţiei publice locale cu privire la crearea de muzee rurale şi a unor amenajări cu destinaţie de turism cultural, etnografic, istoric, memorial; iniţierea unor acţiuni periodice de informare, promovare şi prezentare a patrimoniului cultural montan prin: puncte de informare, târguri, festivaluri.

Specialiştii agricoli, medicii, profesorii tineri, până la vârsta de 35 de ani, care se stabilesc cu domiciliul în comune sau sate montane aflate la peste 20 km distanţă faţă de un oraş beneficiază de o ”primă de munte”, echivalentă cu 100% faţă de salariul de bază. Învăţătorii care îşi exercită profesia în sate sau cătune montane izolate beneficiază de o ”primă de munte” echivalentă cu 100% faţă de salariul de bază.

3 comentarii

  • In multe sate si comune de munte nu mai exista copii.Nu mai exista tineri.S-au pustiit .Romanii au fost nevoiti sa plece unde au gasit locuri de munca.

Apasă aici ca să comentezi

Reguli pentru comentarii. Click aici.